ตำบลขั้นไดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มอาชีพสตรีจักสานไม้ไผ่ (ครุ , ข้อง)

ผู้นำ : นางปรียา สีหานา
โทรศัพท์ : 01-3934904
E-Mail : cddyaso@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : ศาลาเอนกประสงค์บ้านขั้นไดใหญ่ เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 บ้านขั้นไดใหญ่ ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

รายการสินค้า ( 3 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
โดยคณะกรรมการ 5 ฝ่าย และบริหารงานดังนี้
1. กรรมการจัดซื้อ - ทุนสำรอง 10 % - ปันผล 10 %
2. กรรมการขาย - ทุนสำรองขยายงาน 20%- ค่าเช่าสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ 10%
3. กรรมการการตลาด - เฉลี่ยคืน 10%
4. กรรมการด้านอาชีพ - ค่าตอบแทนกรรมการ 40%
5. กรรมการตรวจสอบ


กลุ่มในชุมชน
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กลุ่มรถไถเดินตาม
- กลุ่มผู้สูงอายุ
- ศูนย์สาธิตการตลาด
- กลุ่มเยาวชนเลี้ยงไก่
- กลุ่มน้ำประปา
- กลุ่มโรงสีข้าว
- กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน

สภาพการรวมตัว
สมาชิกจะจักสานครุ ,ข้อง ที่บ้านตนเอง แล้วจะนำมารวมเพื่อรอจำหน่ายที่กลุ่ม

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
สมาชิกจะจักสาน ครุ,ข้อง กระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน ของตำบล

อาณาเขต / ที่ตั้ง
ครอบคลุมในตำบลขั้นไดใหญ่

จำนวนประชากร
จำนวนสมาชิก 62 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำหัตถกรรม ครุ ข้อง

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- ไม่มีวัสดุในท้องถิ่น ต้องซื้อจากพ่อค้าต่างจังหวัด ที่นำมาจำหน่าย ให้ที่กลุ่มทำให้ราคาต้นทุนการผลิตสูง
- ตลาดจำหน่ายยังแคบอยู่
- ไม่มีเงินทุนรวบรวมผลิตภัณฑ์


แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
- ทุกครัวเรือนร่วมใจกันปลูกไม้ไผ่ เพื่อใช้ในอนาคต

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.