ตำบลหนองหว้า
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มจักสาน

ผู้นำ : นางเสงี่ยม กาจู๊ด
โทรศัพท์ : 042-398205
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : หมู่ที่ 7 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

รายการสินค้า ( 1 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
สังเกตจากของฝากที่ญาติพี่น้องนำมาในเทศกาลต่าง ๆ เริ่มฝึกหัดทำเป็นบางครัวเรือน และขยายกว้างออกไปจนเกิดความชำนาญ และจัดตั้งเป็นกลุ่ม ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ในด้านการศึกษาดูงาน และงบประมาณสนับสนุน

กลุ่มในชุมชน
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
3. กลุ่มเกษตรกร ปลูกอ้อย, เลี้ยงโค - กระบือ
4. กลุ่มจักสาน

สภาพการรวมตัว
มีการประชุมสมาชิกเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบปัญหา สมาชิกจะผลิตสินค้าในครัวเรือนแล้วนำมาขายที่กลุ่ม

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
เป็นที่ราบเหมาะแก่การเกษตร เช่น ทำนา ปลูกอ้อย มีบ่อน้ำขนาดใหญ่สามารถปลูกพืชผักในฤดูแล้ง

อาณาเขต / ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 6
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านโนนยอ หมู่ที่ 8
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านห้วยบง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านกุดจิก หมู่ที่ 1

จำนวนประชากร
จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำหัตถกรรม

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
ขาดความรู้ในด้านเทคนิคการผลิต

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
อบรมให้ความรู้ด้านการผลิต และวิธีการผลิตที่ทันสมัย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.