ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มทอเสื่อกก

ผู้นำ : นางนารี สาครเจริญ
โทรศัพท์ : 01-7086089, (042) 910-977
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : 11 หมู่ 2 บ้านตาลเดี่ยว ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

รายการสินค้า ( 7 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
ได้ประชุมกลุ่มแม่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน มาประชุมกันที่ อบต.พังงู เพื่อเสนอสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ได้มีมติกลุ่มทอเสื่อกก และมีการจัดตั้งกลุ่มมีสถานที่ตั้ง มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม และนำเอาสินค้ามารวมกัน เพื่อจำหน่ายสินค้าตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่ม

กลุ่มในชุมชน
1. กลุ่มทอเสื่อกก
2. กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่, กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่

สภาพการรวมตัว
กลุ่มสตรีภายใน 15 หมู่บ้าน ได้ทำการทอเสื่อกกจากต้นกก แล้วนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ทำเสื่อ, ทำกล่องกระดาษ, ทำที่รองแก้ว ฯลฯ

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยไหลผ่านหลายสาย มีถนนลาดยางระหว่างอำเภอหนองหาน และอำเภอกุมภวาปี ถนนในหมู่บ้านเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง

อาณาเขต / ที่ตั้ง
ติดพื้นที่ อ.กุมภวาปี, กิ่งอ.กู่แก้ว, อ.ไชยวาน, กิ่งอ.ประจักษ์ศิลปาคม

จำนวนประชากร
150 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา, ทำสวน

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำหัตถกรรมในครัวเรือน

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ยังไม่ดีเท่าที่ควร ขาดเงินทุนในการดำเนินการ ขาดจักรอุตสาหกรรม


วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.