ตำบลหนองแสง
อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มน้ำอ้อยสด

ผู้นำ : นางโพลันดา ศรีสุข
โทรศัพท์ : 01 8729800 (คปต.หนองแสง)
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านดงสำราญชัย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340

รายการสินค้า ( 1 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
การจัดตั้งกลุ่มครั้งแรกมีสมาชิก 15 คน โดยมีทุนดำเนินการครั้งแรก 3,000 บาท โดยการระดมทุนของสมาชิก ปัจจุบัน มีสมาชิกจำนวน 35 คน คณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 คน มีนางโพลันดา ศรีสุข เป็นประธานกรรมการ

กลุ่มในชุมชน
1. กลุ่มทำน้ำอ้อย หมู่ที่ 7 ต.หนองแสง
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 7 ต.หนองแสง
3. กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 ต.หนองแสง

สภาพการรวมตัว
มีการรวมกลุ่มตามอาชีพ โดยการรวมตัวเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีการรับสมาชิกเพิ่มขึ้น มีการรับสมาชิกที่มีความสนใจในกลุ่ม

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
สภาพการรวมกลุ่มในหมู่บ้านยังไม่มีการขยายเครือข่าย และกิจกรรมสู่หมู่บ้านอื่น ๆ ในเขตตำบล

อาณาเขต / ที่ตั้ง
ตั้งอยู่บ้านดงสำราญชัย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

จำนวนประชากร
จำนวนทั้งสิ้น 35 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำไร่

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- การเก็บรักษาผลผลิต
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
- อย.ผด.
- ขยายตลาดสู่ชุมชน

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
- การวิจัยการเก็บรักษาน้ำอ้อย
- จัดหาพันธุ์อ้อยที่มีกลิ่นหอม รสหวาน
- การฝึกอบรมการพัฒนาการบรรจุหีบห่อ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.