ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มทำกล้วยฉาบและขนมนางเล็ดอบน้ำแตงโม

ผู้นำ : นางวัฒนา พลกล้า
โทรศัพท์ : 09 941-3803
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : 48 หมู่ 8 บ้านป่ากล้วย ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140

รายการสินค้า ( 1 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
กลุ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 โดยการรวมกลุ่มของสตรีในหมู่บ้านที่ว่างงาน จึงรวมกันผลิตสินค้าจำหน่ายโดยมีวัตถุดิบที่หาง่ายในตำบล คือ กล้วย ซึ่งปลูกกันทุกครัวเรือน ปัจจุบันกลุ่มบริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการ 5 คน บริหารและมีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ และสมาชิกกลุ่มทุกคนเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตด้วย

กลุ่มในชุมชน
1. กลุ่มทอผ้าไหมแพรวา
2. กลุ่มผลิตยาสระผม
3. กลุ่มแปรรูปขนม

สภาพการรวมตัว
เกิดจากการว่างงานของสตรีในหมู่บ้าน และสภาพหมู่บ้านมีวัตถุดิบในการทำขนมกล้วยฉาบมากมาย จึงรวมกันตั้งกลุ่มทำขนมขึ้น มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระเบียบ โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นพี่เลี้ยง

อาณาเขต / ที่ตั้ง
0

จำนวนประชากร
จำนวนสมาชิก 18 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา ทำไร่

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำกล้วยฉาบและขนมนางเล็ดอบน้ำแตงโม

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
1. ขาดเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม
2. ขาดความรู้เรื่องการบรรจุภัณฑ์
3. ขาดเครื่องมือที่ทันสมัย

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ
2. อยากให้หน่วยงานราชการเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องการผลิต และการบรรจุภัณฑ์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.