ตำบลป่าอ้อ
อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มสตรีแปรรูปอาหาร (พริกแกง, มะพร้าวแก้ว)

ผู้นำ : นางสมจิตร สีดำ
โทรศัพท์ : 01- 9710587
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : กลุ่มตั้งอยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน

รายการสินค้า ( 1 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี 2542 มีสมาชิกจำนวน 29 คน สมาชิกสมทบเงินทุน 2,900 บาท และได้กู้เงินจากกองทุนพัฒนาสตรีตำบล จำนวน 3,000 บาท รวมเงินทุน 5,900 บาท บริหารงานในรูปแบบ คณะกรรมการบริหารตามตำแหน่งที่ได้รับการเลือกตั้ง ปัจจุบันกลุ่มมีกองทุนจำนวน 10,000 บาท การขยายกิจการของกลุ่มในปี 2544 กลุ่มจะเปิดร้านขายอาหารตามสั่ง ณ ที่ทำการกลุ่มเพื่อเพิ่มเงินทุนของกลุ่ม

กลุ่มในชุมชน
- กลุ่มสตรีปลูกข้าวโพด
- กลุ่มสตรีเลี้ยงสุกร

สภาพการรวมตัว
กลุ่มได้รวมตัวกันโดยเกิดจากความต้องการของชุมชนเองโดยการระดมทุนจากสมาชิกในระยะแรกและหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ และได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานสัก และได้วางแผนดำเนินงานกิจการเพื่อเพิ่มเงินทุนของกลุ่มให้ขยายกิจกรรมให้ใหญ่ขึ้นเพื่อกลุ่มจะเข้มแข็งมากขึ้น

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารตำบลป่าอ้อ เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม และเกิดจากความต้องการของชุมชนเอง เนื่องจากสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ เมื่อมีเวลาว่างจากฤดูกาลก็ได้ประกอบอาชีพเริมเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

อาณาเขต / ที่ตั้ง
สถานที่ก่อตั้งกลุ่มอยู่ในชุมชน ซึ่งมีหมู่บ้านที่จะเดินทางผ่านกลุ่มมีหลายหมู่บ้าน กลุ่มมีที่ตั้งที่ทำการกลุ่ม และมีอาณาเขตที่ชัดเจน มีความเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม

จำนวนประชากร
มีสมาชิกจำนวน 29 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา ทำไร่

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ค้าขาย

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- ปัญหาด้านการตลาด การตลาดของกลุ่มมีน้อยและขยายได้น้อย กลุ่มต้องการขยายตลาดให้มีมากขึ้นทำให้กลุ่มมีรายได้มากขึ้น
- ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มยังไม่ได้มาตารฐาน กลุ่มต้องการการบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตราฐาน และง่ายต่อการจำหน่าย ควรหาเครือข่ายผลิตภัณฑ์เดียวกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ ให้ทันสมมัย เป็นการเพิ่มยอดการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น


แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
- ปัญหาด้านการตลาด การตลาดของกลุ่มมีน้อยและขยายได้น้อย กลุ่มต้องกสารขยายตลาดให้มีมากขึ้นทำให้กลุ่มมีรายได้มากขึ้น
- ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มยังไม่ได้มาตารฐาน กลุ่มต้องการการบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตราฐาน และง่ายต่อการจำหน่าย ควรหาเครือข่ายผลิตภัณฑ์เดียวกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ ให้ทันสมมัย เป็นการเพิ่มยอดการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 1/8/2544
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.