ตำบลป่าพุทรา
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มเป่าแก้ว

ผู้นำ : นางสุภาวดี แก้ว
โทรศัพท์ : 01-6041460
E-Mail : pckp@i-kool.com
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : หมู่ที่ 13 บ้านเนินสว่าง ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

รายการสินค้า ( 1 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
มีผู้มาลงทุนดำเนินการในการเป่าแก้วตลอดจนการออกเงินทุน วัสดุ อุปกรณ์ ลักษณะคล้ายจ้างงาน

กลุ่มในชุมชน
มี 1 กลุ่ม

สภาพการรวมตัว
มีการรวมกลุ่มในลักษณะเฉพาะกิจ เป็นไปแบบธรรมชาติมากกว่าทางการ ยังไม่มั่นคง

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
เป็นกลุ่มที่มีอาชีพหลักอยู่แล้ว การเป่าแก้วจะทำเฉพาะเวลาว่างเท่านั้น

อาณาเขต / ที่ตั้ง
อยู่เฉพาะพื้นที่ ม.13

จำนวนประชากร
มีสมาชิกจำนวน 20 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำไร่อ้อย พริก

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
รับจ้าง

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
ขาดการสนับสนุนด้านการตลาด ปัจจัยการผลิตราคาแพงจึงทำให้เกิดการขาดวัสดุ อุปกรณ์ และเงินในการสนับสนุน

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
การสนับสนุนงบประมาณ วิชาการ การตลาด

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.