ตำบลป่าสะแก
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มถักแห

ผู้นำ : นางพิมพ์ สะราคำ
โทรศัพท์ : 035-578878
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : 90/1 หมู่ที่ 1 บ้านป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

รายการสินค้า ( 1 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
เริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2514 สมาชิกเริ่มตั้ง จำนวน 13 คน เป็นลักษณะรับจ้าง ค่าแรงต่อชิ้น ต่อมาเมื่อธุรกิจชุมชนขยายขึ้นจึงรามตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ ทั้งรับจ้างทอค่าแรง และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ มาทอถักเองตามจำนวนสั่ง ปัจจุบันมีสมาชิก 50 คน สามารถถักได้ 20 - 30 ชิ้นต่อเดือน รวมส่งผลิตภัณฑ์ได้ตามร้านค้าทั่วไปในจังหวัดสุพรรณุบรี และขายปลีกตามหมู่บ้านทั่วไป มีเงินทุนหมุนเวียน 8,000 - 12,000 บาท / เดือน

กลุ่มในชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ 1, 6 และ หมู่ 3, 4 รวมเป็น 2 กลุ่ม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ศูนย์เยาวชนตำบล 1 ศูนย์

สภาพการรวมตัว
สมาชิกกลุ่มอาชีพ รับวัสดุอุปกรณ์ไปถักทอที่บ้านตนเองตามจำนวนที่สามารถถักทอได้ เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็นำมาส่งคืน ประธานกลุ่มผู้รวบรวมจัดทำบัญชี เมื่อได้จำนวนตามใบสั่ง ประธานกลุ่มนำส่งร้านค้าตามลำดับต่อไป

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
สมาชิกรับวัสดุชิ้นงานไปทำที่บ้านตนเอง ที่ทำการกลุ่มตั้งอยู่ในชุมขน สมาชิกกลุ่ม 50 คน มีอาชีพทำไร่ และถักแหเป็นอาชีพเสริม

อาณาเขต / ที่ตั้ง
ที่ทำการกลุ่ม เป็นบ้านของประธานกลุ่มผู้ประกอบการ สมาชิกกลุ่มเป็นราษฎร์หมู่ที่ 1 และหมู่บ้านใกล้เคียง

จำนวนประชากร
จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา, ทำไร่อ้อย


อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำหัตถกรรม, รับจ้าทั่วไป

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
การผลิตไม่ต่อเนื่อง สืบเนื่องมาจากปัญหาด้านการตลาด ก่อนที่จะรวมกลุ่มเป็นทางการนั้นอัตราการผลิตสูง ทำเกือบร้อยหลังคาเริอน เนื่องจากตลาดในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความต้องการมาก ต่อมาจึงถึงปัจจุบัน ร้านค้าที่ทางกลุ่มส่งผลิตภัณฑ์ ก็ขายไม่ได้เพราะฐานะทางการเงินของผู้บริโภคไม่ดี เศรษฐกิจตกต่ำ ร้านค้าจึงสั่งทำน้อย จึงทำให้เกิดปัญหาแก่สมาชิกกลุ่มตามลำดับ สิ่งที่สมาชิกกลุ่มและชุมชนต้องการคือ การขยายตลาด เพราะเมื่อมีตลาดการผลิตถักทอก็จะมีจำนวนสูงขึ้น

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
ต้องผลิตถักทอแหตามจำนวนของที่สั่งทำเพื่อแก้ปัญหาการขายไม่ได้

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.