ตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มผลิตขนมกลีบลำดวน

ผู้นำ :
โทรศัพท์ : 089-2578226
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : 1 หมู่ 3 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

รายการสินค้า ( 2 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
สมาชิกในกลุ่มจะมีการรวมตัวกันเพื่อประชุมหารือ และรับฝากเงินสัจจะ มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานของกลุ่ม และแลกเปลี่ยนความรู้ หากจะทำกิจกรรมสิ่งใดต้องได้รับการยินยอมจากสมาชิก และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง

กลุ่มในชุมชน
มี 3 กลุ่ม

สภาพการรวมตัว
เป็นการรวมกลุ่มโดยความสมัครใจของทุกคน เพื่อต้องการร่วมกิจกรรม แก้ไขปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางในการประกอบอาชีพร่วมกัน เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัว โดยใช้ทรัพยากรในชุมชน

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
สภาพทั่วไปของชุมชนจะประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่

อาณาเขต / ที่ตั้ง
ใช้ตำบลทุ่งลูกนก เป็นศูนย์กลางการตลาด เพราะอยู่ในเขตชุมชน

จำนวนประชากร
มีสมาชิกจำนวน 42 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำอาหาร ขนม น้ำหวานบรรจุขวด และผลิตภัณฑ์จากหมูปลอดสารพิษ

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
ยังขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ ความรู้ในการผลิตและบรรจุสินค้า การตลาดในการจำหน่ายสินค้า ความรู้ในการฝึกอาชีพ และขาดการประสานงาน ข่าวสารทางราชการ

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
ควรให้ความรู้และจัดอบรมในการฝึกอาชีพ ประสานงานกับผู้จัดหางานเพื่อให้เงินแก่ผู้ตกงาน ควรเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจาก อบต. ติดต่อ กศน. เพื่อฝึกอาชีพให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ ควรจัดตั้งร้านค้าชุมชน โดยการระดมหุ้นจากสมาชิก และควรแนะนำการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.