ตำบลบางจาก
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มหมูทุบไร้สาร

ผู้นำ : นางพรนภา คนคล่อง
โทรศัพท์ : (09) 8002448
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : เลขที่ 93 หมู่ที่ 6 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

รายการสินค้า ( 3 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
สตรีแม่บ้านได้รวมกลุ่มจำนวน 15 คน ได้เรียนรู้ด้านการแปรรูปเนื้อหมูโดยเห็นว่ามีประชาชนได้เลี้ยงหมูเป็นอาชีพเสริม และหมูเป็นมีราคาตกต่ำ จึงได้มีความคิดที่จะเพิ่มมูลค่าของหมูที่เลี้ยงอยู่จึงได้รวมกลุ่มทำการแปรรูป ด้วยการทำหมูทุบ หมูสวรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากรจากกระทรวงแรงงาน และสวัสดิ์การสังคม

กลุ่มในชุมชน
กลุ่มหมูทุบไร้สาร

สภาพการรวมตัว
มีการร่วมกันทำทุกวันอังคาร ถึงวันพฤหัสบดี และนำไปจำหน่ายในวันศุกร์

อาณาเขต / ที่ตั้ง
0

จำนวนประชากร
จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
รับจ้าง

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
สมาชิกขาดทักษะด้านการจำหน่าย

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
จัดการฝึกอบรมด้านการตลาด และการจำหน่าย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.