ตำบลป่ากอ
อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มอาชีพสตรีทำข้าวเกรียบผักเหมียง

ผู้นำ : นางราตรี คงเพ็ชร
โทรศัพท์ : 07 6413833 , 01 3961261
E-Mail : cdphangnga@thaimail.com
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : เลขที่ 59 หมู่ที่ 4 ศาลาหมู่บ้าน ตำบลป่ากอ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000

รายการสินค้า ( 7 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2539 ผักเหมียงเป็นผักพื้นบ้านขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณป่าในหมู่บ้านโดยชาวบ้านนำยอดอ่อนมาปรุงอาหารได้หลายชนิด ต่อมาชาวบ้านนำมาขยายพันธุ์ปลูกเพื่อเป็นพืชผักสวนครัวจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลป่ากอ กลุ่มสตรีบ้านพรุดีดจึงคิดแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

กลุ่มในชุมชน
- กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผักเหมียง

สภาพการรวมตัว
สมาชิกจะมาร่วมกันทำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่ม

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
เป็นการรวมตัวของสตรีในหมู่บ้าน ดำเนินการโดยคณะกรรมการกลุ่มโดยนำเงินกองทุนสตรีในหมู่บ้านรวมกับการรวมหุ้นของสมาชิกลงทุนดำเนินการ และสรุปผลกำไรปีละ 2 ครั้ง

อาณาเขต / ที่ตั้ง
หมู่ที่ 4 ตำบลป่ากอ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

จำนวนประชากร
สมาชิก 20 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำสวน

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- ปัญหาด้านการตลาด
- ปัญหาด้านการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
- จัดฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ/การตลาด
- ฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านการบรรจุภัณฑ์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.