ตำบลนาท่ามใต้
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มพืชไร่

ผู้นำ : นางคลาด คชบริรัก
โทรศัพท์ : 073-212065
E-Mail : cddtrang@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : 62/3 หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลลอย ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองฯ จ.ตรัง

รายการสินค้า ( 1 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
เกษตรกรตำบลนาท่ามใต้ส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชไร่และพืชไร่ที่นิยมปลูกคือข้าวโพดหวานและถั่วลิสง จากนั้นผู้ปลูกพืชไร่ได้รวมกลุ่มปลูกข้าวโพดหวานคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประสานและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกด้านต่าง ๆ

กลุ่มในชุมชน
- กลุ่มอาชีพปลูกข้าวโพดพวาน (พืชไร่)
- กลุ่มทำขนม

สภาพการรวมตัว
การปลูกพืชไร่ (ข้าวโพดหวาน) เป็นการทำแบบต่างคนต่างทำใช้ทุนของตนเองและทุนที่ทางราชการส่งเสริมการจำหน่ายผู้ปลูกดำเนินการเอง

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
สมาชิกกลุ่มกระจัดกระจายหลายหมู่บ้าน มีจำนวน 107 คน

อาณาเขต / ที่ตั้ง
มีสมาชิกทุกหมู่บ้านปลูกพืชไร่บริเวณหัวไร่ปลายนาและริมคลอง โดยใช้พื้นที่ปลูกประมาณคนละ 2 งาน - 3 ไร่

จำนวนประชากร
สมาชิกในกลุ่ม 107 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ปลูกพืช ผัก

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
ชุมชนมีปัญหาในการประกอบอาชีพเสริมเนื่องจากขาดความรู้และงบประมาณในการขยายกิจการของกลุ่มผลิตภัณฑ์พืชไร่ (ข้าวโพด) เป็นอาหารสดมีอายุการเก็บสั้นไม่สามารถจำหน่ายให้กว้างขวางได้ปัญหาน้ำท่วมปัญหาฝนแล้งทิ้งช่วง

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
- ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชไร่
- สนับสนุนงบประมาณ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.