ตำบลเฉลิม
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มสตรีบ้านซีโป

ผู้นำ : นายกุสตามัน ยาวออ
โทรศัพท์ : 073-515245
E-Mail : cddnara@thaimail.com
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

รายการสินค้า ( 1 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
กลุ่มได้จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของสมาชิกที่ประกอบอาชีพปักจักร


กลุ่มในชุมชน
1. กลุ่มเพาะพันธุ์ลองกอง
2. กลุ่มปักจักรผ้าคลุมผม
3. กลุ่มชาวสวนยางพารา
4. กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีก


สภาพการรวมตัว
ไม่มีการรวมกลุ่ม ต่สงคนต่างทำและส่งจำหน่าย เพราะมีตลาดที่แน่นอน และตลาดมีความต้องการ

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาคือเทือกเขาบูโด มีน้ำตกที่สวยงาม พื้นที่เหมาะสมแก่การปลูกลองกองเป็นอย่างมาก

อาณาเขต / ที่ตั้ง
คลอบคลุมพื้นที่ของตำบลเฉลิม รวม 7 หมู่บ้าน

จำนวนประชากร
ประชากร 6 หมู่บ้าน 1,291 ครัวเรือน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา,ทำสวน

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ปักจักร


วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.