ตำบลแม่จะเรา
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มแม่บ้านสองแคว

ผู้นำ :
โทรศัพท์ : (055) 585-090, 585-322
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : 23 หมู่ 3 บ้านแม่จะเราสองแคว ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140

รายการสินค้า ( 1 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
การจัดตั้งกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า โดยทางกลุ่มสตรีได้รวมกลุ่มกันประมาณ 5 ปี เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มโดยตัดเสื้อม่อฮ่อมจำหน่ายให้ภายในหมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการในด้านการบริหาร และการจัดการ โดยการบริหารในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ขยายจากการตัดเย็บเสื้อผ้า มาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ทำหมอน, ทำที่นอน, การทำพรมเช็ดเท้า ซึ่งทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น และเปิดการร่วมกลุ่มกันทำเป็นงานอย่างเหนียวแน่น จนถึงปัจจุบัน

กลุ่มในชุมชน
1. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า (ม่อฮ่อม)
2. การทำหมอน
3. การทำผ้าห่ม
4. กลุ่มทำที่นอน
5. กลุ่มทำไม้กวาด
6. กลุ่มจักสานไม้ไผ่

สภาพการรวมตัว
สมาชิกจะรับงานไปทำที่บ้าน และร่วมกันผลิตโดยสมาชิกจะได้รับค่าจ้างตอบแทนเป็นรายชิ้นที่ผลิต

อาณาเขต / ที่ตั้ง
0

จำนวนประชากร
50 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา ทำไร่

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำหัตถกรรม

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- ขาดตลาดรองรับสินค้าที่กลุ่มอาชีพผลิต
- ต้องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
- ต้องการเงินสนับสนุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม
- ต้องการส่งสมาชิกของกลุ่มไปเรียนเพิ่มเติมในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เพื่อนำความรู้กลับมาสอนให้กับสมาชิกกลุ่มต่อไป

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
กลุ่มอาชีพนี้มีปัญหาในด้านการตลาด และการผลิตไม่ต่อเนื่อง ควรมีการสนับสนุนในด้านรูปแบบใหม่ๆ ให้ทันสมัย และเพิ่มความรู้ในด้านอาชีพแก่สมาชิก ควรส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง หรือหางานจากโรงงาน และบริษัทภายนอกชุมชนมาให้สมาชิกของกลุ่มต่างๆ ให้มีงานทำอย่างต่อเนื่อง สามารถนำความสำเร็จมาสู่กลุ่มอาชีพของชุมชนนี้ได้

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.