ตำบลห้วยแก้ว
กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดบริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง(แบบ HOME STAY)

ผู้นำ : สหกรณ์ไฟฟฟ้าโครงก
โทรศัพท์ : (053) 229526
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม :

รายการสินค้า ( 1 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
บ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านมีอายุประมาณ 100 กว่าปี ชาวบ้านที่เดินทางมาตั้งรกราก ส่วนใหญ่เดินทางจากอำเภอดอยสะเก็ด โดยยึดการเก็บใบเมี่ยง (ใบชา) และยึดอาชีพการทำสวนเมี่ยงเป็นอาชีพหลักมาตลอดทุกวันนี้ อนึ่งภายในหมู่บ้านมีลำธารไหลผ่าน และมีต้นไม้ดอกสีแดง ขึ้นบริเวณใกล้ๆลำห้วยตลอดแนว ชาวบ้านเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่า ต้นดอกกำปอง จึงนำมาเรียกชื่อหมู่บ้านว่า "แม่กำปอง" มีบรรยากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีและบนดอยในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำกว่า 1 องศา มีพืชพรรณป่าไม้เมืองหนาว กล้วยไม้ พืชสมุนไพร สัตว์ป่าน้ำตกที่สวยงาม ดังนั้นสหกรณ

สภาพการรวมตัว
มีการรวมกลุ่มกับ สหกรณ์ไฟฟ้าโครงการหลวงแม่กำปอง จำกัด ชาวบ้านแม่กำปอง และชาวบ้านในตำบลห้วยแก้วเพื่อจัดตั้งเป็นสหกรณ์ชาวบ้าน

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
พื้นที่ทั้งหมดเป็นภูเขา ตั้งอยู่ห่างจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 600-1,500 เมตร อากาศบริสุทธิ์เย็นสบาย
จากตัวเมืองเชียงไหม่ ถึงบ้านแม่กำปอง มีถนนใช้ได้ทั้งปี แต่ช่วงทางขึ้นชมดอยม่อนล้านตั้งใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ(มีให้เช่า) หรือเดินเท้าทัวร์ป่าขึ้นไป

อาณาเขต / ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดต่อ บ้านแม่ลาย หมู่ที่ 2 ต.ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อ บ้านแม่รวม หมู่ที่ 1 ต.ออนเหนือ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อ เขต อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อ บ้านธารทอง หมู่ที่ 8 ต.ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากร
จำนวนประชากร 416 คน เป็นชาย 217 คน เป็นหญิง 199 คน
จำ

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำสวนเมี่ยง สวนกาแฟ

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำอาชีพท่องเที่ยว

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- รายได้จากนักท่องเที่ยวแบบ ไป- กลับ น้อยเนื่องจากกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านยังไม่ได้ดำเนินการเท่าที่ควร เนื่องจากการขาดงบประมาณที่มาสนับสนุนโครงการ


วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.