ตำบลเชียงเพ็ง
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มเป่าแก้ว

ผู้นำ : นายอาทิตย์ ไชยลม
โทรศัพท์ : 01 592-1420
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : บ้านเลขที่ 53 บ้านหนองบึงมอ หมู่ 4 บ้านหนองบึงมอ ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250

รายการสินค้า ( 3 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
กลุ่มมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงาน จำนวน 5 คน มีการรวมหุ้นคนละ 100 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท นำไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเป่าแก้ว ต่อมาก็จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มได้ยืมเงินออมทรัพย์ไปเป็นทุนดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน

กลุ่มในชุมชน
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
3. กลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์
4. กลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูป
5. กลุ่มเป่าแก้ว

สภาพการรวมตัว
เป็นการรวมตัวของสมาชิกเพื่อหารายได้เสริมแก่ครอบครัว

อาณาเขต / ที่ตั้ง
0

จำนวนประชากร
จำนวนสมาชิก 30 คน คณะกรรมการ 7 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์จากแก้ว

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
ปัญหา :-
1. งานเป่าแก้วเป็นงานต้องใช้ฝีมือ ใช้ความชำนาญ สมาชิกส่วนใหญ่คิดว่าตนเองไม่มีความสามรถ สมาชิกจึงมีน้อย
2. ต้องลงทุนมาก กำไรน้อย ไม่มีคนสนใจเท่าที่ควร
3. ไม่มีทุนในการดำเนินงานต้องกู้ยืมจากนายทุนที่ดอกเบี้ยสูง
สิ่งที่ชุมชนต้องการ :-
1. ต้องการเงินทุนสำหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จำเป็น
2. ต้องการเครื่องมือที่ทันสมัย
3. ต้องการแรงงานที่มีความรู้ความสามารถในการทำผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
1. ต้องการงบประมาณในการฝึกอบรมสมาชิก
2. ต้องการเงินทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
3. ต้องการศึกษาดูงานกลุ่มที่ทันสมัย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.