ตำบลดอนหายโศก
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปประดิษฐ์หมอนสม็อค/ดอกไม้

ผู้นำ : นางสำลี จันทฤทธิ์
โทรศัพท์ : 042 261162
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : หมู่6 บ้านหนองกล้า ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

รายการสินค้า ( 1 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
ได้ร่วมประชุมกลุ่มสตรีทั้ง 10 หมู่บ้าน มาประชุมกันที่ อบต. ดอนหายโศกเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ของตำบล ได้มีมติกลุ่มศิลปประดิษฐ์หมอนสม็อค เพื่อให้สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

กลุ่มในชุมชน
กลุ่มศิลปประดิษฐ์หมอนสม๊อค/ดอกไม้ กลุ่มตัดผ้า เลี้ยงวัว

สภาพการรวมตัว
กลุ่มสตรีภายในหมู่บ้านหนองกล้า ได้ทำการผลิตภัณฑ์ศิลปประดิษฐ์หมอนสต๊อค โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ และความร่วมมือของคนในชุมชน และหน่วยงานต่างๆให้การสนับสุนนแนะนำและช่วยแก้ปัญหา

อาณาเขต / ที่ตั้ง
0

จำนวนประชากร
จำนวนสมาชิก 15 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำหัตถกรรม

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- รูปแบบผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ยังไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร
- ขาดเงินทุนในการดำเนินงาน
- ผ้าที่ทำราคาแพง จะต้องซื้อภายในจังหวัด


แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ถึงความต้องการของตลาด

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.