ตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ผู้นำ : นางสุวาลี สมดีตี
โทรศัพท์ : 042 703288
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180

รายการสินค้า ( 10 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
จัดตั้งกลุ่มเมื่อ พ.ศ.2540 โดยกลุ่มแม่บ้าน และดำเนินกิจกรรมกลุ่มเรื่อยมา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2543 กลุ่มได้ส่งตัวแทนไปศึกษาอบรม และฝึกอาชีพ ณ บ้านโนนหัวช้าง เรื่องการทำน้ำผลไม้ ตั้งแต่นั้นมากลุ่มจีงมีกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น น้ำหมากเม่า น้ำตะคร้อ น้ำมะขามป้อม น้ำกระเจี๊ยบ น้ำตะไคร้ และไวน์หมากเม่า
การบริหารจัดการ กลุ่มมีคณะกรรมการบริหาร 1 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 46 คน เงินทุนของกลุ่ม 12,000 บาท

กลุ่มในชุมชน
- กลุ่มร้านค้าชุมชน
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กลุ่มปุ๋ยหมัก
- กลุ่มเพาะชำกล้าไม้
- กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
- กลุ่มเพาะเห็ด
- กลุ่มเลี้ยงไก่

สภาพการรวมตัว
โดยการสมัครใจของสมาชิก ลงหุ้น และลงทุนร่วมกัน รับผลประโยชน์ร่วมกัน โดยร่วมกันผลิต ร่วมกันจำหน่าย เป็นต้น

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 45 ครัวเรือน

อาณาเขต / ที่ตั้ง
ทิศเหนือ จรด บ้านสวนสวรรค์ ต.โคกภู
ทิศใต้ จรด บ้านท่าเจริญ ต.โคกภู
ทิศตะวันออก จรด เขื่อนน้ำพุง
ทิศตะวันตก จรด อุทยานแห่งชาติภูพาน

จำนวนประชากร
จำนวนทั้งสิ้น 46 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำสวน

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
เพาะชำกล้าไม้

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- โรงเรือนสำหรับดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม
- วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย
- เทคโนโลยีการผลิต
- การบริหารจัดการ
- การรับรองมาตรฐานของสินค้า เช่น อย.
- เงินทุน

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
- ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ เอกชน
- ร่วมแสดงสินค้า - จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
- ประชาสัมพันธ์กุล่มทุกรูปแบบ
- ช่วยเหลือตัวเองโดยการรวมหุ้น/รวมทุน
- ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.