แขวงทวีวัฒนา
เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ

ผู้นำ : นายชูเกียรติ สุวร
โทรศัพท์ : 01 9861487
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : หมู่ 3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170

รายการสินค้า ( 0 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
ในปี พ.ศ.2521 บริษัทร่วมเกื้อหนุนได้จัดสรรที่ดินเปล่าขายแต่ยังไม่มีคนซื้อมากนัก ต่อมา ในปี พ.ศ.2524 บริษัทได้เริ่มสร้างหมู่บ้านจัดสรร และรับจ้างปลูกบ้าน โดยพื้นที่ส่วนหนึ่งคาบเกี่ยว กับจังหวัดนครปฐม มีจำนวนบ้านเรือนทั้งหมด 423 หลังคาเรือน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2531 ผู้อยู่อาศัยได้รับความเดือนร้อนด้านสาธารณูปโภค (ไม่มีน้ำประปา ใช้น้ำบาดาล ซึ่งบางครั้งขาดแคลนน้ำ) จึงได้รวมตัวกันเป็นชาวร่วมเกื้อจัดตั้งผู้แทนของแต่ละซอย หรือแต่ละกลุ่มเข้ามาเป็นคณะกรรมการ มีวาระเป็นกรรมการคราวละ 2 ปี
ต่อมาในปี พ.ศ.2539 คณะกรรมการได้

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
มีเนื้อที่ประมาณ 120 ไร่

อาณาเขต / ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่บ้านศรีมณฑล
ทิศใต้ ติดต่อกับ ที่ดินว่างเปล่า หมู่ 8 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ 3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ 6 ต.ศาลายา กิ่ง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

จำนวนประชากร
จำนวนทั้งสิ้น 1,503 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
รับจ้างทั่วไป, รับราชการ, ค้าขาย

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
ปัญหาเยาวชนมั่วสุมยาเสพติด, ท่อระบายน้ำต่ำ

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
การสร้างกิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.