แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มหัตถกรรมเครื่องประดับชุบทอง

ผู้นำ : นายผาย บัวคลี่
โทรศัพท์ : 02 7348713
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : 650/159 ม.5 ซอยบุญส่งโสพิศ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240

รายการสินค้า ( 3 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
เริ่มตั้งกลุ่มทำอาชีพเครื่องประดับชุบทองตั้งแต่มาอยู่ในชุมชนครั้งแรกเมื่อปี 2539 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกบางคนซึ่งไม่มีอาชีพช่วยกันทำ และหาที่จัดจำหน่าย และต่มาได้รับเงินช่วยเหลือจากประชาสงเคราะห์ โดยการสนับสนุนของประชาสงเคราะห์พื้นที่ 5 คลองจั่น และต่อมาทางเขตได้เข้ามาดูแลชุมชน ทางฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ก็ได้ช่วยเหลือกลุ่ม โดยทางกลุ่มได้เสนอของบมิยาซาว่าผ่านสำนักงานเขต และในปี 2545 ได้รับงบจากการเคหะแห่งชาติ จ้างผู้ชำนาญมาสอนการชุบทองเพิ่มเติม และให้เปิดอบรมการสอนทำเครื่องประดับชุบทองให้กับสมาชิก และผู้ต้องการเรียนรู

กลุ่มในชุมชน
กลุ่มในชุมชนมี 5 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มเครื่องประดับชุบทองคำแท้
2. กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
3. กลุ่มผู้สูงอายุ
4. กลุ่มสตรี
5. กลุ่มซาเล้งขาย

สภาพการรวมตัว
การรวมกลุ่มมีประธานกลุ่มดู และการผลิต และบริหารจัดการสำหรับสมาชิกที่ทำงานก็จะได้ค่าจ้างเป็นรายวัน ผู้จำหน่ายจะได้เปอร์เซนต์การขาย ผลกำไรแบ่งทุก 6 เดือน

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
ส่วนมากฐานะยากจน มีผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาชีพจนทำได้ประมาณ 6 คน โดยรับงานไปทำที่บ้าน รับค่าแรงเป็นรายชิ้น

อาณาเขต / ที่ตั้ง
อยู่ในชุมชนสามัคคีพัฒนา มีสถานที่ประกอบการเป็นบ้านประธานกลุ่ม

จำนวนประชากร
จำนวนทั้งสิ้น 29 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำเครื่องประดับชุบทอง

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
รับจ้าง

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
สมาชิกส่วนใหญ่ฝึกเรียนแล้วไม่ค่อยมีฝีมือ ทำได้เพียงไม่กี่คน การนำของไปจำหน่ายไม่คล่องตัว เพราะพื้นฐานการศึกษาไม่ดี เงินทุนหมุนเวียนมีน้อยมาก

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
ปี 2545 ได้เสนอโครงการของบสนับสนุนจากการเคหะแห่งชาติ โดยได้เครื่องมือ และอุปกรณ์พร้อมวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์หลายอย่าง และทางการเคหะได้ให้งบค่าจ้างผู้ชำนาญมาสอนการชุบทอง และการทำน้ำยา ทำให้ทางกลุ่มไม่ต้องไปจ้างเขาชุบอีก

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.