ข้อมูลกลุ่มอาชีพจังหวัด สกลนคร
ThaiTambon.Com
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

รายชื่อกลุ่มอาชีพ แสดงเพื่อพิมพ์  |   หน้าต่อไป >(2) | ข้อมูล 301 รายการ
ชื่อกลุ่ม รายละเอียดผลิตภัณฑ์ สินค้า ผู้นำ
1 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ฝ้าย - ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดหมี่
7 นางประภัสสร ไตรทำ (0-4279-9209, 08-5748-3426)
31 วาใหญ่ หมู่ 2 ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
2 กลุ่มสตรีเยาวชนบ้านนาดี - ผ้าห่มทอมือลายดอกแก้ว
2 นางประนอม อองไชย (08-5752-8493, 0-4273-3747)
38 นาดี หมู่ 1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210
3 กลุ่มสตรีทอผ้า - ผ้าห่มไหมพรม
2 นางคำไพร ศิริคุณ (042-743675)
92 หมู่ 4 บ้านโนนสูง ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
4 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา - เครื่องปั้นดินเผา
3 นายเปรม บุญตาท้ (042-754196)
บ้านเลขที่ 263 หมู่ที่ 14 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
5 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากกก - ผลิตภัณฑ์จักสานจากกก
14 นางสมัย ธรรมศิริ (01 0553217 , 042 717973)
บ้านทันสมัย 140 หมู่ที่ 7 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
6 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ - ผ้าฝ้ายมัดหมี่
2 นางราตรี เพ็งบุ (042-798081)
บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 14 บ้านอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
7 กลุ่มทอผ้าลายดอกแก้ว - ผ้าทอลายดอกแก้ว
2 นางเนียม เครือคำ ()
ที่ทำการกำนันตำบลตองโขบ บ้านห้วยหีบเหนือ โทรศัพท์ 042-766367
8 กลุ่มตีเหล็ก - ผลิตภัณฑ์จากการตีเหล็ก
1 นายเที่ยง ทุมแสง (042-707018)
บ้านหนองกระบอก ม. 5 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
9 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านนาคำ - แปรรูปเห็ดหลินจือ
2 นายสิงห์ โยธาพล (042 - 789163)
หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270
10 กลุ่มอาชีพทำฟืม - ฟืมทอผ้า
2 นางแหวน เจริญท้า (042-764033)
หมู่ 2 บ้านพัฒนา ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
11 กลุ่มผลิตเกลือไอโอดิน - เกลือไอโอดีน
1 นายนรินทร์ ดวงศรี (042-764067)
96 หมู่ที่ 6 บ้านจำปาดงเหนือ ต.กุดเรือคำ
12 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาดภูวง ม.3 ตำบลคำบ่อ - ผ้าไหม
4 นางวิภา นิลงาม (042 - 719002)
บ้านเลขที่ 234 หมู่ที่ 3 บ้านตาดภูวง ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จ.สกลนคร
13 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม - ผ้าไหม
1 นางบัวลม แก้วเส ()
126 หมู่ที่ 2 บ้านพัฒนา ต.กุดเรือคำ
14 กลุ่มทำกระดาษสา (กระดาษรีไซเคิล) - กระดาษสา
1 นางบุญเลิศ งอยภ (042-761205)
บ้านโคกงอย หมู่ที่ 3 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
15 กลุ่มทอผ้าฝ้าย - สไบขิด
1 นางนวลจันทร์ ชิ (042 - 761282)
หมู่ที่ 1 ตำบลเต่างอย อ.เต่างอย
16 กลุ่มแปรรูปขนมจีน - เส้นขนมจีน
1 นางปราณี อุปศักด (042-766070)
63 หมู่ที่ 17 บ้านนาดอย อ.โคกศรีสุพรรณ
17 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านประชาสามัคคี - ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
4 นางสีดา ไชยแสง (042-794233)
บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
18 กลุ่มอาชีพทำไม้กวาด - ไม้กวาด
1 นายสุเทพ พังแสง (042-761017)
122 หมู่ที่ 1 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
19 ธนาคารหมู่บ้านพลังแผ่นดินตาดภูวง - บริการนวดแผนไทย
- สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
1 นายวิเศษ โคตะมา (09-8438023)
343 หมู่ 3 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
20 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม - เครื่องประดับ
- เครื่องปั้นดินเผาเซรามิค
- จักสานไม้ไผ่
- ดอกไม้ประดิษฐ์
- ผ้าไหม
- เฟอร์นิเจอร์ไม้
- มีด
- ไม้แกะสลัก
41 พ.ต.กมล ทองสุ หน (042 709162, 089 8614348)
79 หมู่ 9 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290
21 กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่าแร่พัฒนา จำกัด   นายโสมนัส เสมอพิ (01-42751167)
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
22 กลุ่มสตรีทำขนมบ้านโคกสมบูรณ์ - กระหรี่พับ, ครองแครงกรอบ, ดอกจอก, ทองม้วน
1 นางวารุณีย์ รักษา ()
23 หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270
23 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองบัวบาน - จักสานจากกก (เสื่อผืน, เสื่อพับ)
3 นางบุญเพ็ง รัตนะพ ()
5/1 หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270
24 กลุ่มจักสานบ้านนิคมน้ำอูนพัฒนา - จักสานจากไม้ไผ่ (เปลนอน, ไม้มือเสือ, ไม้กวาดขยะ)
1 นายประมวล ฤทธิธรร (042-789163)
35/1 หมู่ 3 ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270
25 กลุ่มทอผ้าลายมุก - ผ้ามุก, ผ้าลายมุก
1 นางประนอม สุโคต (042-707018)
บ้านใหม่หนองผือ ม. 8 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 2. บ้านใหม่หนองผือ ม. 8 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
26 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนหวาย - ผ้าไหมมัดหมี่,ผ้าฝ้ายมัดหมี่
1 นางสุวรรณ โคตรแก้ (01-9826514)
104 หมู่ 7 บ้านดอนหวาย ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
27 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติบ้านสมานสามัคคี - ครีมนวดผมสมุนไพร, สบู่เหลวขมิ้นชัน
1 นางสุมนฑา ประชุมพ (042-794167)
34 หมู่ 7 บ้านสมานสามัคคี ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
28 กลุ่มอาชีพตัดเย็บผ้า - มุ้ง,เปล
3 นางเดือน กิ่งไชยว (042-793111)
13 หมู่ 12 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250
29 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาจาน - ผ้าไหมมัดหมี่, พื้นเรียบ, หางกระรอก
4 นางวิลาวัณย์ ชริน (042-715864)
150 หมู่ 2 บ้านนาจาน ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
30 กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ - สิ่งทอ, ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
1 นางบุญทา ข่วงทิพย (09 5718949)
4 หมู่ 6 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180
31 กลุ่มทอผ้าบ้านนาดอกไม้ - ผ้าฝ้ายมัดหมี่, ปลอกผ้าห่ม
1 นางนงเยาว์ สะเทื้ (042-794167)
98 หมู่ 8 บ้านนาดอกไม้ ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
32 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม - ผ้าฝ้ายย้อมคราม
2 คุณทองเลื่อน ดาบส (087 224 2130, 081 057 8139)
13 หมู่ 1 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180
33 กลุ่มจักสานหมวกจากใบเตย - จักสานจากใบเตย (หมวก)
1 นางกาญจนา ฆ้องเสี (042-719006)
41/1 หมู่ 11 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
34 กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้าย - ผ้าฝ้าย, ผ้าพันคอ
5 นางอนงค์ สาระเนตร (042-799195)
บ้านเลขที่ 23 หมู่ 2 ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
35 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายบ้านถ้ำเต่า - ผ้าฝ้ายมัดหมี่, ผ้าไหมมัดหมี่, ผ้าห่มพรม
1 นางโอลา คิดโสดา (042-716164)
84 หมู่ 1 บ้านถ้ำเต่า ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
36 กลุ่มอาชีพทำผลิตภัณฑ์จากผ้า - กระเป๋าผ้า
1 นางจรมา ฤทธิธรรม (042-789020, 789197)
79 หมู่ 1 บ้านหนองปลิงน้อย ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270
37 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสุวรรณคาม - ผ้าไหมมัดหมี่,ผ้าฝ้ายมัดหมี่
2 (08 6225 3473)
87 หมู่ 5 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270
38 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนายอ - ผ้าไหม
2 นางหนูสอน แสนอุบล (042 703050, 09 9371871)
บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 4 บ้านนายอ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180
39 กลุ่มทอผ้าห่มจากเส้นฝ้าย - ผ้าฝ้าย, ผ้าห่มฝ้าย 6 ตะกอ
1 นางหนูสอน แสนอุบล (042-715119)
14 หมู่ 4 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
40 กลุ่มสตรีทำไม้กวาดบ้านสร้างค้อ - จักสานจากดอกหญ้า (ไม้กวาด)
1 นายประสาท ทัศคร ()
บ้านสร้างค้อ หมู่ 2 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
41 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์เกษตรกุสุมาลย์ - ผ้าห่มฝ้ายทอมือ
7 นายบุญพร้อม คำยิ่ (042-769014)
269 หมู่ 1 บ้านกุสุมาลย์ ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210
42 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านพันนา - หัตถกรรมจากผ้าฝ้าย
16 คุณคำพูล สุราชวงศ (042 729117, 089 840 1343)
135 หมู่ 1 บ้านพันนา ถนนสกลนคร-อุดรธานี ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240
43 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านถ่อน หมู่ 2 - ผ้าไหมมัดหมี่
4 คุณวันเพ็ญ อันสุข (042 706033, 087 232 4895)
40 หมู่ 2 บ้านถ่อน ตตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
44 กลุ่มสตรีผลิตไส้ที่นอนจากใยสังเคราะห์ - ไส้ที่นอนปิกนิกใยสังเคราะห์
4 นางลำพูน สุภาโภชน (01 709-6716)
161 หมู่ 1 บ้านท่าสองคอน ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
45 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าตำบลบ้านถ่อน - ผ้าไหม
1 นางวิเชียร ราชหงษ (01 395-3920)
27 หมู่ 9 บ้านโพธิ์ชัย ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
46 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหนองหลักช้าง - ผ้าฝ้ายมัดหมี่
1 นางสำราญ อดทน (042 705102)
76 หมู่ 2 บ้านหองลักช้าง ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240
47 กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า - ไม้กวาดดอกหญ้า
1 นายสวาท สกุลเมือง (042 729325)
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขาขวัญ หมู่ 2 บ้านโนนเสาขวัญ ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240
48 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านบงใต้ - ผ้าไหมมัดหมี่
1 นางบุญตา ประชานัน (042 705146)
143 หมู่ 2 บ้านบงใต้ ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
49 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองหอย - ผ้าฝ้ายย้อมคราม
6 คุณบุญโฮม สารสวัส (081 964 3012, 083 665 1155 )
20 หมู่ 4 บ้านหนองหอย ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240
50 กลุ่มอาชีพไม้กวาดมือเสือบ้านหนองแสนแปน - ไม้กวาดมือเสือ
1 นายบุญญัติ ชินมา (042 717865)
11 หมู่ 7 บ้านหนองแสนแปน ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240

หน้าที่ : จากกลุ่มอาชีพทั้งหมด : 301 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.