ข้อมูลกลุ่มอาชีพจังหวัด ตาก
ThaiTambon.Com
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

รายชื่อกลุ่มอาชีพ แสดงเพื่อพิมพ์  |   หน้าต่อไป >(2) | ข้อมูล 141 รายการ
ชื่อกลุ่ม รายละเอียดผลิตภัณฑ์ สินค้า ผู้นำ
1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันป่าลาน - มะขามอบน้ำผึ้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันป่าลาน
4 นางขาว ทิพย์เกษร ((055) 548-075)
90 หมู่ 4 บ้านสันป่าลาน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ 6 - ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ
- ตะกร้าสานจากเถาวัลย์ธรรมชาติกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 6
3 นางบุญมี จินดา ((055) 591-353)
73/1 หมู่ 6 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
3 ชมรมผู้สูงอายุ - ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหมพรมชมรมผู้สูงอายุ
4 นายหล้า เอ้ยอ้าย ((055) 546-211)
ขณะนี้อาศัยอยู่ในศาลาวัดเวฬุวัน และจะย้ายไปอยู่ที่สถานีอนามัยเก่าในต้นปี 2544
4 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ปะใต้ - น้ำพริกกุ้งแม่สอด
1 นางสีนวล สิงห์สาย (055 546952)
256 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักเมือง - มะขามแช่อิ่ม
- มะยมหยี
- มะละกอสามรส
- ไส้เมี่ยง
6 นางสมควร วิชัย ((055) 514147,541515)
เลขที่ 24 บ้านปากร้อง หมู่ 6 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก
6 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากนุ่น - ผลิตภัณฑ์จากนุ่นบ้านเกาะตาเถียร
- ผลิตภัณฑ์จากไม้จามจุรี และไม้โมก
2 นางเรณู วงษ์จันทร ((055) 515447)
71/1 หมู่ 1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
7 กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 7 - ชาใบหม่อน
นายกิตติศักดิ์ ม (01-9539179)
บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 7 หมู่ 3 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
8 กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง - ผ้าทอพื้นเมือง
6 นางอรวรรณ เอื้อวิ (055-569652)
หมู่9 บ้านผากะเจ้อ ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
9 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง - ผ้าลายลูกหวายประจำจังหวัดตาก
2 คุณเพลิน เทพารักษ (055 519074, 09 9608061)
325/9 หมู่ 4 บ้านแด่นวัว ต.เชียงทอง กิ่ง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000
10 กลุ่มสตรีบ้านเกาะลาน - หมวกใบลาน
1 องค์การบริหารส่วน (055-591705)
หมู่ที่ 2 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
11 กลุ่มเห็ดโคนดองบรรจุขวด - เห็ดโคนดองบรรจุขวด
2 นางแสงจันทร์ สุริ (055-517153)
เลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
12 กลุ่มแม่กุ~ - ผ้าทอมือ (กะเหรี่ยง)
5 นายชรินทร์ ราษฎร์ (055-583173)
เลขที่ 127 ม.4 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
13 กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดผาแต้ม - ไม้กวาด
2 นายมนตรี คำภิโล (055-514912)
เลขที่ 155 หมู่ที่ 1 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
14 กลุ่มอาชีพทำไม้กวาด - ไม้กวาด
3 นางประเทือง หาญใต (08-1042-3354, 0-5551-9150)
68 น้ำดิบ หมู่ 6 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
15 กลุ่มชุมชนบ้านท่าอาจ - หมวกจากกาบไม้ไผ่ตง
6 นายประยูร ลือชัย (055-563228)
146 หมู่ 3 บ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
16 กลุ่มทำอาชีพไม้กวาด - ไม้กวาด
1 นางทิด มาเกิด (02-9492911)
ตำบลทุ่งกระเซาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
17 กลุ่มแม่บ้านสองแคว - เสื้อม่อฮ่อม
1 ((055) 585-090, 585-322)
23 หมู่ 3 บ้านแม่จะเราสองแคว ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
18 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ - ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
9 นางพะกาทิพย์ เนิน (055-532570, 055-595075)
1/4 หมู่ 4 บ้านยางห้วยยะอุ ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
19 กลุ่มผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร - เข่ง
- แชมพูและครีมนวดสมุนไพร
2 นางคำสูน เขียวคำ (055-559131)
เลขที่ 109 หมู่ที่ 1 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
20 กลุ่มทอผ้าปากะญอ - ผ้าทอพื้นเมือง
13 คุณหล้า ฐานะ (087 206 7067, 089 271 6068)
84/3 หมู่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ถนนแม่สอด - แม่ระมาด ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
21 กลุ่มกล้วยอบน้ำผึ้ง - กล้วยอบน้ำผึ้ง
1 นายสวัสดิ์ ปาลวัฒ ((055) 581-143)
หมู่ 3 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
22 กลุ่มตรีบ้านคลองหวังทราย - กล้วยอบอนามัย
2 นางกิ่งทอง ศรีอิน (01-8881617)
เลขที่ 107 หมู่ที่ 3 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000
23 กลุ่มจักสาน - จักสานไม้ไผ่
5 นายจรัญ ปัญบุญมี (055-595087)
หมู่ 6 บ้านแม่ละเมาไหล่ท่า ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
24 วิสาหกิจชุมชนบ้านชบา - ข้าวซ้อมมือ
2 (085-6011690)
เลขที่ 75 หมู่ 2 บ้านชบา ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก
25 กลุ่มจักสานไม้ไผ่ - จักสานไม้ไผ่
2 นายชะเลาะ สอนบุญเ (08-2393-1179)
เลขที่47 หมู่3 บ้านเนินมะลื่น ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก
26 กลุ่มจักสาน - ตระกร้า, ตะแกรง, ชะลอม
1 (055-515615)
หมู่ที่ 3 บ้านบ่อไม้หว้า ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จังหวัดตาก
27 ชุมชนตาลเดี่ยว - ผ้าไหมทอกี่กระตุก
นายประเสริฐ ใจสมค ((055)533-092)
5/7 ซ.ตาลเดี่ยว ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
28 ชุมชนประชารักษ์ - น้ำพริกกุ้งแม่จันทร์ดี
1 นางมุขประภา เพชร (0-5553-3540)
675/1 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
29 กลุ่มผู้สูงอายุวัดพร้าว - ข้าวกล้อง
- ขิงชงสำเร็จรูป
- น้ำอบไทย
- มะกรูดแก้วสามรส
- เสื้อนักเรียน
- เสื้อฮาวาย
8 นางมาลี เดชโยธิน (0-5551-4363)
308 ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
30 กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเชียงราย - ผ้าทอพื้นเมือง
2 นางกลิ่น จันทร์พุ (055-597137)
75 หมู่ที่ 7 บ้านแม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
31 กลุ่มอาชีพทำฝรั่งกวน - ฝรั่งกวน
1 นางลำไย พันธุ์งาม (09-8608875)
หมู่ที่ 3 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
32 กลุ่มอาชีพผลิตสิ่งทอประดิษฐ์ - ผ้าทอประดิษฐ์
1 นางว่าบรา ลำศรีพอ (055-589237)
หมู่ที่ 5 บ้านกามาผาโด้ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
33 กลุ่มน้ำผึ้งเดือนห้า - น้ำผึ้งแท้เดือนห้า
3 นางฉันทกาญจน์ จัน (0-5558-9055)
33 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
34 กลุ่มอาชีพสตรีผลิตข้าวซ้อมมือ - ข้าวซ้อมมือ
1 นางแจมุ่ย แสงจันท (055-589237)
หมู่ที่ 3 บ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
35 กลุ่มอาชีพปลูกไม้ผล - ผลไม้ตามฤดูกาล
1 นายณรงค์ มากบำรุง (055-561074)
ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
36 กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตร - ถั่วคั่วทราย
3 นางสุพิน โพธิสุวร (055-561034, 09-8396455)
292 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
37 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง (ผ้ากะเหรี่ยง) - ผ้ากะเหรี่ยง
1 นายบุญน้อย จันทร์ (055-561074)
50 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
38 กลุ่มสตรีบ้านวังหวาย - กล้วยกวน
- น้ำฝรั่งสด
2 นางชลอ ดีจิ๋ว (01-4748223)
53/1 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จ.ตาก
39 กลุ่มอาชีพทำผลิตภัณฑ์จากกล้วย - กล้วยกวน
1 นางวันดี คำวันนะ (055-561074)
หมู่ที่1 บ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
40 กลุ่มผู้ปลูกดอกกุหลาบ - กุหลาบอบแห้ง
2 นายภราดร กานดา (08 9812 7265)
15/1 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยนกแล ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
41 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง - ผ้าทอพื้นเมือง (ถุงย่าม เสื้อกะเหรี่ยง ผ้าถุง)
นางอำพร วิไลอาชา (055-581143)
หมู่ที่ 7 บ้านขะเนจื้อ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
42 กลุ่มสตรีบ้านเกาะตาเถียร - ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
1 นางประนอม คงเมฆ ()
เลขที่ 8 หมู่2 บ้านตลุกลางทุ่ง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
43 กลุ่มปักผ้าชาวเขา - ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
- ผ้าปักชาวเขา
3 คุณสุจินดา แซ่ลี (055 569112, 087 212 8582)
553/1 หมู่ 5 บ้านร่มเกล้าสหมิตร ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160
44 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง - ผ้าทอกะเหรี่ยง
นางสุพันพิมพ์ ศิร (055-581143)
44 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
45 กลุ่มแม่บ้านประดาง - มะยมหยี
2 นางกิติญา วงค์วา (01-9721607)
33/1 หมู่ที่ 3 ตำบลประดาง กิ่งอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
46 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงประยุกต์ - ผ้าทอกะเหรี่ยงประยุกต์
2 นางประยูร จอกแก้ (055-519039)
หมู่ที่ 3 บ้านแม่สลิดหลวง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
47 กลุ่มอาชีพแปรรูปปลาย่าง - ปลาย่าง
2 ผู้นำกลุ่มอาชีพแป (055-599162)
92 สันป่าป๋วย หมู่ 5 ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
48 กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านป่ายางเหนือ - กล้วยอบน้ำผึ้ง
7 นางสมร ศรีอินทร์ (081- 604-0350 )
66/2 หมู่ 2 บ้านป่ายางเหนือ ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
49 กลุ่มอาชีพเย็บหมวกใบลานใบตาลบ้านปากร้องห้วยจี้ - น้ำตาลสดเด่นตาล
4 นางทองคำ ยมเกิด (0-5554-8457, 08-3162-1682)
ศาลาSML หมู่ 2 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
50 กลุ่มทำขนมขบเคี้ยว - ขนมขบเคี้ยว
3 นางสุนีย์ จันทะโ (055-591762)
หมู่ที่ 7 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

หน้าที่ : จากกลุ่มอาชีพทั้งหมด : 141 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.