ข้อมูลกลุ่มอาชีพจังหวัด นครศรีธรรมราช
ThaiTambon.Com
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

รายชื่อกลุ่มอาชีพ แสดงเพื่อพิมพ์  |   หน้าต่อไป >(2) | ข้อมูล 334 รายการ
ชื่อกลุ่ม รายละเอียดผลิตภัณฑ์ สินค้า ผู้นำ
1 กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านในควน - ผลิตภัณฑ์กระจูด
9 นางอำนวย รัตนะ ()
บ้านในควน หมู่ 1 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
2 กลุ่มผลิตภัณฑ์หางอวนบ้านหน้าทับ - ผลิตภัณฑ์หางอวนบ้านหน้าทับ
18 นางจินดา เลาหวิวั (0-7536-9539)
251 หมู่ 15 บ้านหน้าทับ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
3 กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่ 1 ตำบลสิชล - ขนมอบ
3 ()
หมู่ 1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
4 กลุ่มส้มโอบ้านจอมทอง - ส้มโอจอมทอง
1 นายสำเริง บริบูรณ (075-536370)
เลขที่ 47 หมู่ 6 บ้านเหนือ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
5 กลุ่มแม่บ้านอ่าวหม่อมวัง - น้ำปลา
3 นางสดชื่น เสนเรือ (08-9723-8511, 0-7532-6358)
46 หมู่ 1 บ้านท่าม่วง ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
6 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า - ไม้กวาดดอกหญ้า
4 นายเวียง ปล้องบร (086-7407923)
147 น้ำรอบ หมู่ 9 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
7 หมูสวรรค์ฝอย - หมูสวรรค์ฝอย
1 นายกิตติชัย เซ่ง (075-329228,421337)
132 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
8 กลุ่มจักสานย่านลิเภาบ้านวังม่วง - ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา
12 คุณมลฑา กังวาลก้ (08 1367 4852)
39 หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
9 กลุ่มจักสานลิเภาบ้านหนองบัว - กระเป๋าย่านลิเภา
9 นายนอง กังวาลก้อง (08-1968-6880, 3705427)
145 หมู่ 7 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
10 กลุ่มทำไม้กวาดใบตาล - ไม้กวาดใบตาล
1 นางสุรินทร์ ตรึกต (075-320913)
1/1 หมู่ 2 บ้านปากนครบน ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
11 กลุ่มผลิตพริกแกงสำเร็จรูป - พริกแกงสำเร็จรูป
2 นางกาญจนา รัตนพัน (075-420261)
76/1 หมู่ 4 บ้านทุ่งชน ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
12 กลุ่มผลิตดอกไม้จากยางพารา - ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา
1 นางกัลยา หอมละเอี (075 328444 , 01 3676996)
10 หมู่ 2 บ้านทุ่งไหม้ ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
13 กลุ่มทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร - น้ำมันโวลาไทล์
8 นายบรรยง นันทโรจน (01 8923846)
54 หมู่ 5 บ้านต้นงิ้ว ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
14 กลุ่มบ้านตุ๊กตา - ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์
8 นางสาวศิริพร หนูเ (081 2700422, 081 9795423)
41/3 หมู่ 7 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
15 กลุ่มทำหนังตะลุง - ตัวหนังตะลุง และการแกะภาพจากหนัง
1 ช่างเช่น ยอดศิลป์ ((075) 345-015)
555/8 หมู่ 5 ต. ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
16 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ย่านลิเภา - เครื่องใช้ย่านลิเภา
3 นายไสว อินทราฤทธิ ((075) 346-178)
75/21 หมู่ 1 ต. โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
17 กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมดอกไม้ใบยางพารา - ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา
34 คุณรัตนา อินทรฤทธ (089 9710188, 086 9715655)
153 หมู่ 4 บ้านวัดทุ่งนาใหม่ ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ. นครศรีธรรมราช 80270
18 กลุ่มผลิตอาหารแปรรูป - กล้วยกวน
1 คุณ เบญจพร แสวงจิ ()
101 หมู่ที่ 1 ตลาดสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
19 กลุ่มทำขนม~ - ขนมทองม้วน-กล้วยฉาบ
2 นายสุรินทร์ ตรึกต ()
20 กลุ่มจักสานก้านมะพร้าว - ผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว
4 นางประยงค์ ชุดบุญ (08-6076-8135)
86/1 หมู่ 1 บ้านไสโป๊ะ ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
21 กลุ่มจักสาน~ - ชะลอม
1 นางคำนึง บุญคล่อง ()
38/1 หมู่ที่ 1 บ้านฉาง ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
22 กลุ่มถนอมอาหาร~ - กระปิ
1 นางพวงรัตน์ คำหอม ()
139/1 หมู่ที่ 1 บ้านปางปิง ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
23 กลุ่มทำไม้กวาด~ - ไม้กวาดไม้ไผ่
1 นายเจิม รินทร์รัต ()
83/5 หมู่ที่14 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
24 กลุ่มชาวไร่~ - ข้าวซ้อมมือ
2 นางปราณี ไชยโย ()
31/1 หมู่ที่4 บ้านสะพานหัน ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
25 กลุ่มน้ำพริก - น้ำพริก
1 นางเยิ้ม เรืองดิษ ()
103/1 หมู่ที่1 บ้านทางขึ้น ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
26 กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง - เครื่องปั้นดินเผา
9 นางจำเป็น รักเมือ (01-7285856)
18 หมู่ 6 บ้านมะยิง ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
27 กลุ่มจักสาน - กระเป๋าย่านลิเพาแบบริงโร
1 นางสวาท ทองมีสุข ()
เลขที่ 37 หมู่ที่ 2 บ้านปลักปลา ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
28 กลุ่มแม่บ้านหมู่7บ้านเหมืองใหม่ - เขียง
1 นายสุชาติ บริสุทธ ()
บ้านเลขที่ 17/3 หมู่ที่7 บ้านเหมืองใหม่ ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
29 กลุ่มส่งเสริมการทำขนม บ้านด่านปริง - ขนมทองม้วน, ขนมดอกจอก, ถั่วเค็ม
1 นายประเสริฐ เศษบุ ()
บ้านด่นปริง หมู่ 7 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
30 กลุ่มอาชีพแกะสลักหนัง - ภาพแกะหนังตะลุง
1 นายมานพ มหารัตน์ ()
หมู่ 13 บ้านบ่อน้ำพุร้อน ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
31 กลุ่มจักสานลิเภาบ้านยวลแหล - ผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภา
2 นางสุนีย์ เภรีกุล (075 356543 (พัฒนาชุมชนอำเภอ))
หมู่ 4 บ้านยวนแหล ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
32 กลุ่มจักสานย่านลิเภา และประดับมุกโพธิ์เสด็จ - จักสานย่านลิเภา
- สร้อยทราวดี
85 คุณพวงศรี ชูสุวรร (075 320756, 08 9866 4110)
131/2 หมู่ 1 บ้านพระมงกุฎ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
33 กลุ่มทำสวนตำบลโพธิ์เสด็จ - มังคุด ทุเรียน เงาะ
นายจิต ศรีสุวรร ()
หมู่ที่ 1 บ้านพระมงกุฎ กลุ่มบ้านไสขนุน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
34 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง - ผ้ายกเมืองนคร
5 นางอำนวย คงสีปาน (01 6787668)
หมู่ 1 บ้านคงคาล้อม, หมู่ 2 บ้านบางงู และหมู่ 5 บ้านเนินธัมมัง ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
35 ศูนย์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านนครศรีธรรมราช - ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา
55 คุณจารุวรรณ บุญชั (075 670354 , 08 6004 8260)
197 หมู่ที่ 5 บ้านหมน ถนนนคร-สงขลา ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
36 กลุ่มผลิตดอกไม้ใบยาง - ดอกไม้ใบยาง
7 นางเอื้อน เหมพานน ()
190 หมู่ 2 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
37 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านวังวัว - เครื่องจักสาน
10 นางหนูนัด กำจัดภั (0-7537-8313, 08-1893-5710)
33/1 ม.6 บ้านวังวัว ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
38 กลุ่มจักสานบ้านในเขียวหมู่ที่3 - ตะกร้าก้านมะพร้าว
1 นางจำเนียร ชูประส ()
เลขที่25 หมู่ที่ 3 บ้านในเขียว1 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
39 กลุ่มจักสานบ้านในเขียวหมู่ที่9 - ตระกร้าไม้ไผ่
1 นายจิตร ชัยนุรักษ ()
เลขที่ 56 หมู่ที่9 บ้านในเขียว ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
40 กลุ่มประดิษฐ์เครื่องใช้~ - ไม้กวาดดอกหญ้า
1 นายแมง ศรีสะอาด ()
บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 9 บ้านไสยาสน์ ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
41 กลุ่มแกะสลัก~ - รูปภาพหนังตะลุง
2 นายเชียร ธิบดี (08-5785-3456)
79 ม.9 บ้านไสยาสน์ ต.บานลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
42 กลุ่มจักสานไม้คลุ้ม-ไม้ไผ่ - หัตถกรรมจักสานจากไม้คลุ้ม-ไม้ไผ่
23 คุณจำนงค์ อรชร (08 9288 8013 , 08 9594 9630)
79 หมู่ที่ 10 บ้านปลายราง ถนนไม้หลา-ถลุงทอง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350
43 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนนา - ขนมลูกจันทน์เส้น
- ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา
9 นางวันดี อินทนุพัตร (089 5882509, 075 441145 )
2/6 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
44 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านเขาฝ้าย - จักสานจากก้านมะพร้าว, กระดาษโทรศัพท์
9 นางพิน ศักดิ์ส่ง (075-376040)
บ้านเลขที่ 107/1 ม.7 ต.ทุ่งใส่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
45 กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านควนป้อม - ผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านควนป้อม
27 นางกัลยา ภิรมย์รั (08-1396-8563, 08-1895-1734)
169 หมู่ 1 บ้านควนป้อม ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
46 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านทุ่งคา ม.6 - ข้าวต้มมัด
- พิมเสนน้ำ
4 นางละไม พรหมณาเวช (075-367063)
ปั๊มน้ำมันชุมชน สี่แยกบ้านทุ่งคา ม.6 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
47 กลุ่มจักสานคชสาร~ - จักสานไม้ไผ่
4 นางจำเนียร จุ้ยส่ (086-2679434)
6 เลียบ หมู่ 5 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
48 กลุ่มเพาะเห็ดหลินจือ - เห็ดหลินจือตากแห้ง
1 นางประภัย ปลอดแก้ ((075) 368291)
50 หมู่ 9 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
49 กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านในเพลา - กะปิน้ำพริก
2 นางจริยา แพทย์รัต (075 528273, 527512)
26/1 หมู่ 8 บ้านในเพลา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
50 กลุ่มจักสานกระเป๋าพลาสติก - กระเป๋าเชือกพลาสติก
4 นางโกมล ศรีสมโภชน (08-9592-9115, 08-1272-3220)
131/1 หมู่7 บ้านใสหย้าหวาย ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130

หน้าที่ : จากกลุ่มอาชีพทั้งหมด : 334 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.