สินค้าที่น่าสนใจ (กลุ่มอาชีพ)
 
หมวด ของขวัญ ของตกแต่ง และ หัตถกรรม (Gift, Decorative Items & Handicrafts)
หัตถกรรม (Handicraft) >> หัตถกรรม-ประดิษฐ์/ทำเทียม (Artificial Items) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 2377 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
เรือจำลอง (2 ดาว ปี 2555) เรือจำลอง (รหัสโอทอป 11050000420118) (OPC55 SPK2Stars)55D,552D,OPC552 กลุ่มอาชีพทำเรือเดินทะเลจำลอง เลขที่ 220/443 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 ติดต่อ : นางศุภากร ม่วงเย้ม โทร : 02 8155632 , 08 6019 7094
เรือจำลอง (2 ดาว ปี 2555) เรือจำลอง (รหัสโอทอป 13030003936154) (OPC55 PT2Stars)55D,552D,OPC552 กลุ่มเรือจำลองคลองรังสิต 194 หมู่ 4 รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ติดต่อ : น.ส.รวีวรรณ หงษ์กิติยานนท์ โทร :0 2997 1247 e-mail : rawewan05@hotmail.com
เรือจำลอง (3 ดาว ปี 2555) เรือจำลอง (รหัสโอทอป 14110001439216) (OPC55 AY3Stars)55D,553D,OPC553 กลุ่มเยาวชนต่อเรือจำลอง 74 หมู่ 4 ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 ติดต่อ : นายพิพัฒน์ รื่นสาด โทร : 08-6099-7781
เรือจำลอง (3 ดาว ปี 2555) เรือจำลอง (รหัสโอทอป 130400020) (OPC55 PT3Stars)55D,553D,OPC553 วิสาหกิจชุมชนต่อเรือจำลอง 28/2 หนองนาค หมู่ 7 เลียบคลอง 8 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 ติดต่อ : นางสาวอุไร รื่นสาด โทร : 086 1338047
เรือจำลองเรือสำเภาไทย (4 ดาว ปี 2555) เรือจำลองเรือสำเภาไทย (รหัสโอทอป 220100050) (OPC55 CT4Stars)55D,554D,OPC554 กลุ่มหัตถกรรมจากมะพร้าวและเสื่อกก 92/84 หมู่ 8 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร : 089-1250017
เรือนเดี่ยว เรือนเดี่ยว (180855)(C)(Decor12) กลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจำลอง 432 หมู่ 8 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 ติดต่อ : คุณชูชาติ จรุงจิตจรรยา โทร : 037360165, 08 9965 8009
เรือนไทยกระดาษ เรือนไทยกระดาษ(OTOP)* กลุ่มงานหัตถศิลป์ อ.บ้านบึง 6 หมู่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 ติดต่อ : นายชาตรี เนื่องจำนงค์ โทร : 038 444599, 081-8367364
เรือนไทยคู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (4 ดาว ปี 2555) เรือนไทยคู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (รหัสโอทอป 26030003927684) (OPC55 NY4Stars)55D,554D,OPC554 กลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจำลอง 432 หมู่ 8 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 ติดต่อ : คุณชูชาติ จรุงจิตจรรยา โทร : 037360165, 08 9965 8009
เรือนไทยจำลอง เรือนไทยจำลอง (3150) กลุ่มเรือนไทยจำลอง 47/104 หมู่ 9 ซอยเปรมฤทัย ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ติดต่อ : นายปุญพัฒน์ สวัสดิ์ชีพ โทร : 02 921 5485, 085 061 3958
เรือนไทยจำลองจิ๋ว (3 ดาว ปี 2552) เรือนไทยจำลองจิ๋ว (รหัสโอทอป 650100424701) กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านเรือนไทย (จิ๋ว) 22/9 หมู่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ติดต่อ : นายอรสา ทองขาว โทร : 08-1688-5348, 0-5521-4347
เรือนไทยจำลองจิ๋ว (3 ดาว ปี 2555) เรือนไทยจำลองจิ๋ว (รหัสโอทอป 65010008773759) (OPC55 PL3Stars)55D,553D,OPC553 กลุ่มเรือนไทยจำลองจิ๋ว 22/9 ม.5 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร : 081-6885348
เรือนไทยจำลองจิ๋ว (4 ดาว ปี 2553) เรือนไทยจำลองจิ๋ว (รหัสโอทอป 650100424701)(OPC53 PL4Stars)53D,534D กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านเรือนไทย (จิ๋ว) 22/9 หมู่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ติดต่อ : นายอรสา ทองขาว โทร : 08-1688-5348, 0-5521-4347
เรือนไทยจำลองย่อส่วนจากดิน (2 ดาว ปี 2555) เรือนไทยจำลองย่อส่วนจากดิน (รหัสโอทอป 14070003817152) (OPC55 AY2Stars)55D,552D,OPC552 กลุ่มเรือนไทยย่อส่วนจากดิน 4 หมู่ 1 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220 ติดต่อ : นางยุพา การะเวก โทร : 035 255 193, 081 776 3073 E-mail : cdayu@hotmail.com
เรือนไทยเดิมภาคกลาง เรือนไทยเดิมภาคกลาง (280556) กลุ่มสืบสานมรดกไทย 15/242 หมู่ 5 บ้านสุวรรณนิเวศน์ ถนนนวมินทร์ 42 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 ติดต่อ : คุณเทพาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา โทร : 02 3770791, 08 9685 5575
เรือนไทยในกล่องแก้ว เรือนไทยในกล่องแก้ว (รหัสโอทอป 130300124901) กลุ่มเรือนไทยกระดาษแสงตะวัน 178/10 หมู่4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 ติดต่อ : คุณแสงอรุณ พลับพลี โทร : 02 9093558, 089 9295846

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 2377 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.