สินค้าที่น่าสนใจ (กลุ่มอาชีพ)
 
หมวด อาหาร (Food)
เครื่องดื่ม (Beverages) >> สุราแช่ (Fermented Liquor) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 548 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ไวน์กระชายดำ ไวน์กระชายดำ (141048) กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจ 3 หมู่ 13 บ้านหนองชุมแสงบน ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ติดต่อ : คุณลัดดา อัครสกุลภิญโญ โทร : 089 223-0861
ไวน์กระชายดำ ไวน์กระชายดำ (3150) กลุ่มไวน์บ้านระนาม 15 หมู่ 5 บ้านสวนมะปราง ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 ติดต่อ : คุณพิมลพรรณ วัฒนาธร โทร : 081 772 8120
ไวน์กระชายดำ ไวน์กระชายดำ (3350) กลุ่มส่งเสริมเกษตรที่สูงอำเภอสังขละบุรี 88 หมู่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240 ติดต่อ : คุณสุธาเทพ เอื้อวาณิช โทร : 08 1807 6140 , 034 595101 โทรสาร : 034 595101 - รีสอร์ทในอำเภอสังขละบุรี - ดอยคำแม่พเยาว์ กาญจนบุรี - กรุงเทพฯ รามคำแหง 42
ไวน์กระชายดำ เป็นไวน์สมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่มีสารพิษเจือปน ได้มาตรฐาน มอก. ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(OTOP) กลุ่มอาชีพทำไวน์ 120/9 หมู่ 5 บ้านพบสุข ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ติดต่อ : นางสุวิมล พันธ์เพียร โทร : 044 222382,211026, 09 716-1004
ไวน์กระชายดำ ไวน์กระชายดำ(OTOP) กลุ่มเกษตรกรทำนานิยมชัย 10/1 หมู่ที่ 4 บ้านเขาหมูมัน ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240 ติดต่อ : นางจูน เต็มหัตถ์ โทร : 036 429604
ไวน์กระชายดำ (4 ดาว ปี 2553) ไวน์กระชายดำ (รหัสโอทอป 361001075201)(OPC53 CYP4Stars)53B,534B กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์การเกษตรภูเขียว เลขที่ 86/1 หมู่ที่ 8 บ้านมูลกระบือ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 ติดต่อ : คุณอริยะ ผานาค โทร : 01 4246427
ไวน์กระชายดำ (4 ดาว ปี 2555) ไวน์กระชายดำ (รหัสโอทอป 90090001216301) (OPC55 SKL4Stars)55B,554B,OPC554 กลุ่มแปรรูปผลิตผลการเกษตร ธนภูมิ 218 หมู่ที่ 11 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โทร :0 7458 4117,08 1542 5938
ไวน์กระชายดำน้ำผึ้ง ไวน์กระชายดำน้ำผึ้งแม่กุหลาบ (171248) กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตำบลหนองบัว 50 หมู่ 7 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 ติดต่อ : นายสมจิตร ลพนิกร โทร : 09 0886314
ไวน์กระชายดำแหทอง ไวน์กระชายดำแหทอง (14749) กลุ่มผลิตไวน์สมุนไพรและน้ำกระแช่พื้นเมืองตำบลบ้านแห 8/2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองโพสะ ตำบลบ้านแห อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 ติดต่อ : คุณสมศักดิ์ พูนเพิ่ม โทร : 035 614883 , 06 9305983
ไวน์กระท้อน ไวน์กระท้อน(Coop) กลุ่มพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.)(สหกรณ์ไวน์ป่าซางลำพูนจำกัด) 29 หมู่ 1 บ้านป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 ติดต่อ : นางอารีวรรณ มนูสุข โทร : 053 521969, 520269, 09 8513159 โทรสาร : 053 520269
ไวน์กระท้อน ขนาด 330 ml ไวน์กระท้อน ขนาด 330 ml (Coop) กลุ่มพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.)(สหกรณ์ไวน์ป่าซางลำพูนจำกัด) 29 หมู่ 1 บ้านป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 ติดต่อ : นางอารีวรรณ มนูสุข โทร : 053 521969, 520269, 09 8513159 โทรสาร : 053 520269
ไวน์กระท้อน ขนาด 640 ml ไวน์กระท้อน ขนาด 640 ml (Coop) กลุ่มพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.)(สหกรณ์ไวน์ป่าซางลำพูนจำกัด) 29 หมู่ 1 บ้านป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 ติดต่อ : นางอารีวรรณ มนูสุข โทร : 053 521969, 520269, 09 8513159 โทรสาร : 053 520269
ไวน์กระท้อน ขนาด 750 ml ไวน์กระท้อน ขนาด 750 ml (Coop) กลุ่มพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.)(สหกรณ์ไวน์ป่าซางลำพูนจำกัด) 29 หมู่ 1 บ้านป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 ติดต่อ : นางอารีวรรณ มนูสุข โทร : 053 521969, 520269, 09 8513159 โทรสาร : 053 520269
ไวน์กราวเครือขาว ไวน์กราวเครือขาว(Coop) กลุ่มสมาชิกสหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์แม่สาย จำกัด 210 หมู่ 4 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57130 ติดต่อ : นางกัญจนา ผดุงวงค์ โทร : 053 646319
ไวน์กล้วย ไวน์กล้วย รสชาตินุ่ม หอม สะอาด คุณภาพดี(Coop) สหกรณ์การเกษตรกลุ่มสตรีบ้านเทพพนา 63 หมู่10 บ้านเทพพนา ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 ติดต่อ : นางแถว เพ็ชรสุข โทร :01 3935912

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 548 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.