สินค้าที่น่าสนใจ (กลุ่มอาชีพ)
 
หมวด ผลิตผลทางการเกษตร (Agricultural Products / Mineral / Fuels)
ผลไม้/ผักต่างๆ (Fruits/Vegetables) >> ผลไม้/ผักต่างๆ (Fruits/Vegetables) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 1580 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
สะตอดอง ใช้รับประทานกับข้าว กลุ่มสะตอดอง เลขที่ 34 หมู่ที่ 5 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ติดต่อ : นางสุทิน กลิ่นหอม โทร :074-371959 e-mail : cddsongkhla@se-ed.net
สะตอดอง(เค็ม) การถนอมอาหารจากผลิตภัณฑ์สะตอสดที่มีมากตามฤดูกาล เพื่อเก็บไว้บริโภคตลอดปี จำหน่ายตลาดนัด หรือมีพ่อค้ามารับซื้อ กลุ่มปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น(สะตอ) นายปรีชา ทองดีเพ็ง 138 หมู่ที่ 2 บ้านใสประดู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โทร.(074)689024
สะละ (4 ดาว ปี 2553) สะละ (รหัสโอทอป 930800214701)(OPC53 PU4Stars) กลุ่มอาชีพทำสวนผลไม้ 244 หมู่ 9 บ้านสายกลาง ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170 ติดต่อ : นายสวาท โอทอง โทร : 08-4854-3162
สับปะรด เป็นผลไม้มีรสหวานอมเปรี้ยว กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด : หมู่ที่ 1 บ้านนาใน ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190 ติดต่อ : นายอินทร์ กวนศักดิ์ โทร :042-514091
สับปะรด เป็นสับปะรดสด ชุมชนบ้านตะมะยูง หมู่ที่ 2 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ติดต่อ : นายอาแว อาแม โทร :073-562115 e-mail : cddnara@thaimail.com
สับปะรดกวน สับปะรดกวนแห้ง มีรสชาติหวาน หอม อร่อย สีสรรสวยงาม กลุ่มอาชีพสับปะรดกวน 49 หมู่ที่ 7 บ้านใหม่บัวงาม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ติดต่อ : นางละม่อม จันทะเสาร์ e-mail : cdd_chaiyaphum@chaiyo.com
สับปะรดแก้ว สับปะรดแก้วตราคุณละออ บรรจุถุงพลาสติก น้ำหนักสุทธิ 250 กรัม (10548) กลุ่มผลิตผลไม้แปรรูปบ้านหนองละลอก เลขที่ 7/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 ติดต่อ : นางละออ สุวรรณสว่าง โทร :01 9457829 , 038 641046
สับปะรดแก้ว สับปะรดแก้ว ตรามาลุลี(OTOP)* กลุ่มแปรรูปสับปะรดบ้านลูเหนือ เลขที่ 151 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทร :054 342326 , 09 5535784
สับปะรดบ๊วย สับปะรดบ๊วยตราคุณละออ บรรจุถุงพลาสติก น้ำหนักสุทธิ 250 กรัม (10548) กลุ่มผลิตผลไม้แปรรูปบ้านหนองละลอก เลขที่ 7/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 ติดต่อ : นางละออ สุวรรณสว่าง โทร :01 9457829 , 038 641046
สับปะรดผลสด (4 ดาว ปี 2552) สับปะรดผลสด (รหัสโอทอป 701000094701) กลุ่มสับปะรด ตำบลหนองพันจันทร์ 25 หนองธง หมู่ 7 ตำบลหนองพันจันทร์ กิ่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180 ติดต่อ : นายทองเจือ อุดร โทร : 08-1190-3277
สับปะรดสด สับปะรดสด กลุ่มปลูกสับปะรด หมู่ที่ 12 ตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ติดต่อ : นายทองบาน ไชยเพชร โทร :042-429352 e-mail : cdd.nongkhai@thaimail.com
สับปะรดสุก เป็นผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย อายุ 1 ปี 2 เดือน เนื้อดี รสหวานฉ่ำ กลุ่มพัฒนาสัปปะรดบ้านทุ่งมะลิคร้อ เลขที่ 93/1 หมู่1 ต.หนองพันจันทร์ กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180 ติดต่อ : นายบุญส่ง อุบล โทร :032 395140(คุณ ฐิติกานต์ อ่อนน้อม ผู้ประสานงาน)
สับปะรดสุก เป็นผลไม้สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย อายุ 1 ปี 2 เดือน เนื้อดี รสหวานฉ่ำ กลุ่มพัฒนาสับปะรดบ้านพุบอน เลขที่ 99 หมู่11 ต.บ้านบึง กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180 ติดต่อ : นายประสงค์ ผ่องใส โทร :032 228905,01 736-6235
สาโทไผ่ศรีทองคลองศรีเทพ สาโทไผ่ศรีทองคลองศรีเทพ ขวดเขียว ฝาจีบ กลุ่มสุราแช่พื้นเมืองไผ่ศรีทอง 91/1 หมู่8 บ้านคลองศรีเทพ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140 ติดต่อ : นายประทวน จีนะสอน โทร :01 4126777,09 0053699
สาโทไผ่ศรีทองคลองศรีเทพ สาโทไผ่ศรีทองคลองศรีเทพ ขวดชา ฝาฟรอยด์ กลุ่มสุราแช่พื้นเมืองไผ่ศรีทอง 91/1 หมู่8 บ้านคลองศรีเทพ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140 ติดต่อ : นายประทวน จีนะสอน โทร :01 4126777,09 0053699

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1580 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.