สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
จังหวัด หนองคาย
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 757 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ผ้ามัดหมี่ลายน้ำไหล (รหัสโอทอป 430100385201)(OPC53 NK3Stars)53C,533C กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ (หมู่ 1) 249 หมู่ 1 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ติดต่อ : นางพิกุล ดวงอาสงฆ์ โทร : 0-4240-7445
สับปะรดกวน (รหัสโอทอป 431600144701)(OPC53 NK3Stars)53A,533A กลุ่มสตรีแปรรูปสับปะรด หมู่ 5 บ้านหนองคอน ต.โพนแพง กิ่ง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 ติดต่อ : นางพูนศิลป์ แก้วเมืองกลาง โทร : 042 418152
มวยนึ่งข้าว (รหัสโอทอป 430101105201)(OPC53 NK2Stars)53D,532D กลุ่มจักสานบ้านบกหวาน 24 หมู่ที่ 2 บ้านบกหวาน ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 ติดต่อ : คุณประสิทธิ์ นันทะชัย โทร : 0 4240 7091
ขนมทองม้วน (รหัสโอทอป 430301094901)(OPC53 NK3Stars)53A,533A กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนและผลผลิตการแปรรูปฯ หมู่ที่ 10 บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ติดต่อ : นางชุติกาญจน์ กงบุราณ โทร :08 1263 4188 e-mail : cdd.nongkhai@thaimail.com
กระติบข้าว (รหัสโอทอป 430200194701)(OPC53 NK2Stars)53D,532D บ้านนายสุขสรรณ แสงโกวัน หมู่ที่ 2 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายสุขสรรณ แสงโกวัน โทร :042-445114
จานไม้ (รหัสโอทอป 430600654906)(OPC53 NK3Stars)53D,533D กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ 38 หมู่ 2 ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย 43170 ติดต่อ : นายมานะ กองผ้าขาว โทร : 08-4424-5101, 0-4956-0457
ผ้าพื้นเมือง เช่น ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า (รหัสโอทอป 430200314701)(OPC53 NK3Stars)53C,533C กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาน้ำพาย บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ติดต่อ : นางมณีวรรณ มณีรัตน์
กระเป๋าหูหวาย (รหัสโอทอป 430100304701)(OPC53 NK2Stars)53D,532D กลุ่มแม่บ้านบ้านเมืองบางโพธิ์งาม บ้านเลขที่ 258 หมู่ที่ 1 บ้านเมืองบาง ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 ติดต่อ : นางนภาพร ตันนารัตน์ โทร :01-3693401
กระติบข้าวจากต้นคล้า (รหัสโอทอป 431300064701)(OPC53 NK2Stars)53D,532D กลุ่มจักสานบ้านหนองเดิ่นท่า 44 หมู่ 1 บ้านหนองเดิ่นท่า ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย 43140 ติดต่อ : นางฉลวย ทุมสา โทร : 042 429402
กระติบข้าวจากคล้า (รหัสโอทอป 431500554901)(OPC53 NK2Stars)53D,532D กลุ่มทอผ้าฝ้าย ผ้าไหมบ้านนาฮำใหม่พัฒนา 34 หมู่ 17 บ้านนาฮำใหม่ ตำบลเฝ้าไร่ กิ่งอำเภอเฝ้าไร้ จังหวัดหนองคาย 43120 ติดต่อ : คุณทองยุ่น วันสืบ โทร : 042 417102, 087 223 6510 e-mail : cdd.nongkhai@thaimail.com
กล้วยสุกทอด (รหัสโอทอป 431700195201)(OPC53 NK3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ตาก บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ตาก ตำบลโพธิ์ตาก กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ติดต่อ : นางกาวี คำภูแก้ว โทร :08 3685 9383,042-483234
ผ้าห่มลายยกดอก (รหัสโอทอป 430400154901)(OPC53 NK3Stars)53C,533C กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 52 หมู่ 4 บ้านโนนสวาท ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180 ติดต่อ : นางแพงศรี ชัยขันธ์ โทร : 042 487471 e-mail : www.cdd.nongKhai@thaimail.com
ทอผ้าขาวม้า (รหัสโอทอป 430400775301)(OPC53 NK3Stars)53C,533C กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 126 หมู่ 3 บ้านหนองลาด ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180 ติดต่อ : นางวงเดือน เพชรรัตน์ โทร : 08-7214-7046, 0-4242-3886
ไม้กวาดทางมะพร้าว (รหัสโอทอป 430400074701)(OPC53 NK2Stars)53D,532D กลุ่มทำไม้กวาด 48 หมู่ 2 บ้านสามแยก ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180 ติดต่อ : นายอารมณ์ พรหมโคตร โทร : 042 487060 e-mail : www.cdd.nongKhai@thaimail.com
ผ้าขาวม้า (รหัสโอทอป 430901395301)(OPC53 NK2Stars)53C,532C กลุ่มเครือข่ายทอผ้าตำบลท่ากกแดง หมู่ที่ 12 บ้านศิริเจริญ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ติดต่อ : นางเมือง ธงไพร โทร :042-489118
แคบหมูไร้มัน (รหัสโอทอป 430700174701)(OPC53 NK3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าสัก 12 หมู่ 3 บ้านป่าสัก ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 ติดต่อ : นางเพชรรินทร์ จันทาคึมบง โทร : 042 451802 e-mail : cdd.nongkhai@thaimail.com
ไม้กวาด (รหัสโอทอป 430600194701)(OPC53 NK2Stars)53D,532D กลุ่มไม้กวาดบ้านโนนอุดม หมู่ 3 บ้านโนนอุดม ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170 ติดต่อ : นายอุดร กลมเกลียว โทร : 042 485338 (พัฒนาชุมชนอำเภอ) e-mail : cdd.nangkhai@thaimail.com
ปลาส้ม (รหัสโอทอป 430700244901)(OPC53 NK2Stars)53A,532A กลุ่มแม่บ้านชุมชนเข้มแข็ง 131/1 หม้อ หมู่ 7 2 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 ติดต่อ : นางฉวีวรรณ ใจขาน โทร :08-5749-2179
ผ้ามัดหมี่ (รหัสโอทอป 431500895202)(OPC53 NK3Stars)53C,533C กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนยาง 18 หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โทร :08 5751 5162
กล้วยฉาบ (รหัสโอทอป 431600284901)(OPC53 NK3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านหนองแก้วเหนือ 35 หมู่ที่ 12 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โทร :08 6242 8273
พัดไม้ไผ่ (รหัสโอทอป 430400065201)(OPC53 NK2Stars)53D,532D กลุ่มจักสาน 90 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย
ดอกหวาย (รหัสโอทอป 430101185208)(OPC53 NK2Stars)53D,532D กลุ่มพัฒนาแม่บ้านดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยดิน 85 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทร : 086-230748
ผ้าขาวม้า (รหัสโอทอป 431600054701)(OPC53 NK2Stars)53C,532C กลุ่มแม่บ้านโนนหงษ์ทอง 14 หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120 โทร : 087-2268412
ผ้ามัดหมี่ (รหัสโอทอป 430901235201) กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านโพธิ์น้อย 2 โพธิ์น้อย หมู่ 5 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 43150 ติดต่อ : นางสาวฐิติยา ริยะนิจ โทร : 08-7857-4993
ผ่ามัดหมี่ (รหัสโอทอป 430901235201)(OPC53 NK3Stars)53C,533C กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านโพธิ์น้อย 2 โพธิ์น้อย หมู่ 5 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 43150 ติดต่อ : นางสาวฐิติยา ริยะนิจ โทร : 08-7857-4993
มีด พร้า (รหัสโอทอป 430200274701)(OPC53 NK3Stars)53D,533D กลุ่มตีเหล็กบ้านกลางน้อย 100 กลางน้อย หมู่ 7 ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110 ติดต่อ : นางทวีศักดิ์ วงค์เทพ โทร : 08-6224-4339, 0-4244-3162
ข้าวแต๋นปรุงรส (รหัสโอทอป 431700064701)(OPC53 NK3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศูนย์กลาง 96 ศูนย์กลาง หมู่ 3 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 43130 ติดต่อ : นางถนอม โสพันธ์ โทร : 08-7213-1634
ข้าวแตนน้ำแตงโม (รหัสโอทอป 430100595301)(OPC53 NK3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกสำราญ 37 โคกสำราญ หมู่ 4 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 ติดต่อ : นางคำหยาด กุประดิษฐ์ โทร : 08-0181-1746
ขนมทองม้วนงาดำ (รหัสโอทอป 430400805301)(OPC53 NK3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสุขสาคร 102 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย โทร :08 7213 6594
ผ้าขาวม้า (รหัสโอทอป 430400925301)(OPC53 NK2Stars)53C,532C กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสุขสาคร 102 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย โทร :08 7213 6594

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 757 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.