สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
จังหวัด ลำปาง
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 1679 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
กระเป๋าผ้า (รหัสโอทอป 520104235201)(OPC53 LP3Stars)53C,533C กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้า 24/6 หมู่ที่ 0 ซอย 2 ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร :0 5431 8340
ผ้าปูโต๊ะแจ้ซ้อนเสลา (รหัสโอทอป 521300245301)(OPC53 LP3Stars)53C,533C กลุ่มฟืมทองทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 99 หลวงเกาะ หมู่ 5 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 ติดต่อ : นางทัตพิชา เสียงดี โทร :08-9561-8908
ไม้ฉลุสามมิติมังกรตั้งโต๊ะ (รหัสโอทอป 520700215301)(OPC53 LP3Stars)53D,533D หัตถกรรมจากเศษไม้ (บ้านก่อ) 154 ก่อ หมู่ 6 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 ติดต่อ : ว่าที่ ร.ต.เอกพงษ์ มีธรรม โทร :08-7192-2794 e-mail : p.tree3@hotmail.com
ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน (รหัสโอทอป 521100385301)(OPC53 LP3Stars)53C,533C กลุ่มทอผ้าบ้านอ้อ 113 อ้อ หมู่ 2 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 ติดต่อ : นางบุญปั๋น มะโนวัน โทร :08-6918-2396, 0-5429-6255
ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ (รหัสโอทอป 521000635201)(OPC53 LP3Stars)53C,533C กลุ่มทอผ้าบ้านสามขา 68 สามขา หมู่ 6 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ติดต่อ : นางกายคำ วรรณสุวงค์ โทร :0861924298
ข้าวแต๋นหน้าน้ำตาล (รหัสโอทอป 520101835202)(OPC53 LP2Stars)53A,532A กลุ่มข้าวแต๋นบุญทวี 266 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทร : 054-360164, 084-3782544
แหวนหญิง , ชาย (รหัสโอทอป 520800154701)(OPC53 LP3Stars)53D,533D กลุ่มเจียรไนแก้วโป่งข่าม 30 นาไร่ หมู่ 5 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 ติดต่อ : นายมงคล เฟยตา โทร : 08-6194-6655
ชุดกล่องอเนกประสงค์ (รหัสโอทอป 520101435201)(OPC53 LP2Stars)53D,532D กลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์ใยพืชธรรมชาติ 478 วังหม้อ หมู่ 2 5 ศรีไตรรัตน์ ลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 ติดต่อ : น.ส.พิชชาภรณ์ คำมาโต โทร : 08-9755-5469, 0-5432-0850
กระเป๋าสะพาย (รหัสโอทอป 520101425201)(OPC53 LP3Stars)53D,533D กลุ่มจักสานใบตาล 216 กาด หมู่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 ติดต่อ : นางแก้ว ตาสิงห์ โทร : 08-0497-9618, 0-5436-7885
ตะเกียงลิงจ๋อ (รหัสโอทอป 520200725301)(OPC53 LP2Stars)53D,532D กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาอารมณ์ดิน 372 ใหม่ห้วยรากไม้ หมู่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220 ติดต่อ : นายอรรถเทพ สมัครธัญกิจ โทร : 08-1366-4652 E-mail : Arromdin@yahoo.co.th
ผ้าไหมยกดอก (รหัสโอทอป 521100995201)(OPC53 LP3Stars)53C,533C กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาไม้แดง 6/1 นาไม้แดง หมู่ 6 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 ติดต่อ : นางวรัญญา เสนสม โทร : 08-5706-5691, 08-4739-8539
ผ้าทอลายน้ำไหล (รหัสโอทอป 521100425202)(OPC53 LP3Stars)53C,533C กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านใหม่วัฒนา 8 ใหม่วัฒนา หมู่ 10 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 ติดต่อ : นางอัญชัญ บุญสูง โทร : 0-5429-6255, 0-5434-4547
ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน (รหัสโอทอป 520400145301)(OPC53 LP2Stars)53C,532C กลุ่มทอผ้าบ้านนาบอน 35 นาบอน หมู่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210 ติดต่อ : นางจันทรครีม พงษ์ประเสริฐ โทร : 08-5711-9087, 0-5428-6054
นกอินทรีย์จากดินไทย (รหัสโอทอป 520104015301)(OPC53 LP2Stars)53D,532D กลุ่มดินสวย 306/15 หมู่ที่ 17 ซอย 2 ถนน วชิราวุธราชดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร :08 7356 0911
สะล้อ (รหัสโอทอป 520700155201)(OPC53 LP2Stars)53D,532D กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีพื้นเมือง 44 หมู่ที่ 1 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โทร :08 1765 2409
ผ้าห่มนวม (รหัสโอทอป 520300634901)(OPC53 LP2Stars)53C,532C กลุ่มสตรีพัฒนาตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านสันตินิคม 83 สันตินิคม หมู่ 8 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 ติดต่อ : นางทิพย์วารี คีรีวรรณ์ โทร :08-1366-9283, 0-5423-0655
กลองปู่จาจำลอง (รหัสโอทอป 520500195301)(OPC53 LP2Stars)53D,532D สิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้จากไม้ 122 หวด หมู่ 2 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง 52110 ติดต่อ : นายวันไชย หงษ์แก้ว โทร :08-6672-0356
ไม้แกะสลักหัวช้าง (รหัสโอทอป 520500165301)(OPC53 LP2Stars)53D,532D กลุ่มแกะสลักหัวช้าง 44/1 แหงใต้ หมู่ 2 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 ติดต่อ : นางถนอมศรี ผ่องใส โทร :08-1023-2967
ดอกไม้ผ้าใยบัว (รหัสโอทอป 520500685301)(OPC53 LP2Stars)53D,532D กลุ่มดอกไม้ใยบัว 91 ดอนไชย หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 ติดต่อ : นางนงนุช อินปิ่น โทร :08-9191-7481
ผ้าปูโต๊ะ (รหัสโอทอป 520100894701)(OPC53 LP2Stars)53D,532D กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนาป้อ 73 แพะหนองแดง หมู่ 3 ลำปาง-แจ้ห่ม ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 ติดต่อ : นางศรีออน ภูวเรศ โทร :08-1023-9109
ขิม (เครื่องดนตรีไทย) (รหัสโอทอป 520103815201)(OPC53 LP2Stars)53D,533D กลุ่มขิม (ดนตรีไทย) 97/4 แม่ทะ หมู่ 5 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 ติดต่อ : นายศรีวรรณ ใจเปี้ย โทร :08-7186-3013
ข้าวเกรียบสมุนไพร (รหัสโอทอป 520104365203)(OPC53 LP2Stars)53A,532A วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านชัยภูทอง 103 นิคมเขต 7 หมู่ 7 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 ติดต่อ : นางจันทรศรี คิดคร่อง โทร :08-1146-9683
ป้ายไม้ (รหัสโอทอป 520101294701)(OPC53 LP2Stars)53D,532D กลุ่มป้ายไม้ปงแสนทอง 382 สำเภา หมู่ 9 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 ติดต่อ : นายสมบัติ แก้วบุญเรือง โทร :08-9950-3370
ดอกไม้ประดิษฐ์แปรรูปจากผ้าใยบัวดอกลีลาวดี (รหัสโอทอป 520103805301)(OPC53 LP3Stars)53D,533D กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์แปรรูปจากผ้าใยบัว 42/1 ปงแสนทอง หมู่ 1 ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 ติดต่อ : นางศรัญรัตน์ ทิพย์ชู โทร :0-5481-0140
สมุดบันทึกปกเสื่อ (รหัสโอทอป 520900134901)(OPC53 LP2Stars)53D,532D กลุ่มผลิตสมุดบันทึก 84 สันป่าสัก หมู่ 5 หนึ่ง ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180 ติดต่อ : นางสาวนิตยา ใจงาม โทร :0-5439-9267 e-mail : Sak-tang@hotmail.com
เสื้อถักโครเชต์ (รหัสโอทอป 520200204901)(OPC53 LP2Stars)53C,532C กลุ่มผ้าถัก 125 เมาะหลวง หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 ติดต่อ : นางอำพร ใจคำลือ โทร :0-5433-0442, 0-5426-6087 e-mail : Ampron69@hotmail.com
สิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่ (รหัสโอทอป 520200675201)(OPC53 LP2Stars)53D,532D วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยรากไม้ 46 ห้วยรากไม้ หมู่ 5 ต.สบป้าน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 ติดต่อ : นางรัศภัธ ยิ่งสุขสันติสุข โทร :08-1881-2063
กรอบรูป-สิ่งประดิษฐ์จากไม้ (รหัสโอทอป 520700134701)(OPC53 LP3Stars)53D,533D กลุ่มอาชีพหัตถกรรมประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์กรอบรูป 75 ใหม่หล่ายท่า หมู่ 2 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 ติดต่อ : นายนิมิตร อดเก่ง โทร :08-9952-9916
ผ้าห่มนวม (รหัสโอทอป 520700184701)(OPC53 LP2Stars)53C,532C กลุ่มอาชีพบ้านห้วยก้อด 119 ห้วยก๊อด หมู่ 2 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 ติดต่อ : นายคำเอ้ย พิมสาร โทร :08-7182-8550
ขนมกระหรี่ปั๊ป (รหัสโอทอป 521101055202)(OPC53 LP3Stars)53A,533A กลุ่มทำขนมเอื้องคำ 112 บ้านจัวสามัคคี หมู่ 10 0 ชุมชน ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 ติดต่อ : นางคำ สายยศ โทร :08-9959-1618, 0-5429-6255

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1679 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.