สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
จังหวัด สมุทรสงคราม
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 710 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
เรือประมงลากเดี่ยว เรือประมงลากเดี่ยว (29647) กลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยอัมพวา 1 ถนนประชาเศรษฐ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 ติดต่อ : นายดาบตำรวจสุชิน เปรื่องชะนะ
เรือโป๊ะ เรือโป๊ะ (29647) กลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยอัมพวา 1 ถนนประชาเศรษฐ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 ติดต่อ : นายดาบตำรวจสุชิน เปรื่องชะนะ
เรือมาดเก๋ง เรือมาดเก๋ง (8747) (OTOP) (Coop) กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว 23/3 ปากมาบ หมู่ 8 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ติดต่อ : นางจำเรียง ไตรญาณ โทร : 034 716677 , 08 1308 9020 โทรสาร : 034-716677
เรือแมรี่โรส เรือแมรี่โรส (29647) กลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยอัมพวา 1 ถนนประชาเศรษฐ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 ติดต่อ : นายดาบตำรวจสุชิน เปรื่องชะนะ
เรือโยงโป๊ะ ผลิตภัณฑ์เรือโยงโป๊ะ ทำมาจากไม้สัก ฝีมือประณีต สวยงาม ใช้ประดับตกแต่ง ตั้งโชว์ เป็นของขวัญ (OTOP) (Coop) กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว 23/3 ปากมาบ หมู่ 8 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ติดต่อ : นางจำเรียง ไตรญาณ โทร : 034 716677 , 08 1308 9020 โทรสาร : 034-716677
เรือสำปั้น เรือสำปั้น กลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยอัมพวา 1 ถนนประชาเศรษฐ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 ติดต่อ : นายดาบตำรวจสุชิน เปรื่องชะนะ
เรือสำเภา เรือสำเภา (8747) (OTOP) (Coop) กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว 23/3 ปากมาบ หมู่ 8 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ติดต่อ : นางจำเรียง ไตรญาณ โทร : 034 716677 , 08 1308 9020 โทรสาร : 034-716677
เรือสำเภาจีน เรือสำเภาจีน เป็นเรือสำเภาบรรทุกสินค้าของจีน กลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยอัมพวา 1 ถนนประชาเศรษฐ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 ติดต่อ : นายดาบตำรวจสุชิน เปรื่องชะนะ
ลอดช่องบางคนที ลอดช่องบางคนที (3150) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดไทรสร้างสรรค์ 41/1 หมู่ที่ 9 บ้านวัดไทร ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 ติดต่อกับ : นางจินตนา กลิ่นช้าง โทร : 034 730355, 081-9351962
ลอดช่องบางคนที (3 ดาว ปี 2555) ลอดช่องบางคนที (รหัสโอทอป 75020002946970) (OPC55 SS3Stars)55A,553A,OPC553 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดไทรสร้างสรรค์ 41/1 หมู่ที่ 9 บ้านวัดไทร ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 ติดต่อกับ : นางจินตนา กลิ่นช้าง โทร : 034 730355, 081-9351962
ลอดช่องบางคนที (4 ดาว ปี 2553) ลอดช่องบางคนที (รหัสโอทอป 750201055301)(OPC53 SS4Stars)53A,534A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดไทรสร้างสรรค์ 41/1 หมู่ที่ 9 บ้านวัดไทร ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 ติดต่อกับ : นางจินตนา กลิ่นช้าง โทร : 034 730355, 081-9351962
ลอดช่องสมุนไพร เป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ใช้สีจากธรรมชาติทำให้ปลอดภัยกับผู้บริโภค(OTOP)(APEC) กลุ่มแม่บ้านปรกราษฎร์รังสฤษฎ์ (ลอดช่องสมุนไพรรจนา)159/11 หมู่6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 ติดต่อ : นางรจนา ศรีราษฎร์ โทร : 0-3476-1241, 08-1433-7100
ลอดช่องสมุนไพร ลอดช่องสมุนไพร (3150) กลุ่มแม่บ้านปรกราษฎร์รังสฤษฎ์ (ลอดช่องสมุนไพรรจนา)159/11 หมู่6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 ติดต่อ : นางรจนา ศรีราษฎร์ โทร : 0-3476-1241, 08-1433-7100
ลอดช่องสมุนไพรรจนา (5 ดาว ปี 2552) ลอดช่องสมุนไพรรจนา (รหัสโอทอป 750200445201)(OPC52 SS5Stars)52A,525A กลุ่มแม่บ้านปรกราษฎร์รังสฤษฎ์ (ลอดช่องสมุนไพรรจนา)159/11 หมู่6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 ติดต่อ : นางรจนา ศรีราษฎร์ โทร : 0-3476-1241, 08-1433-7100
ลิ้นจี่ ผลิภัณฑ์ลิ้นจี่พันธุ์ต่าง ๆ เช่น พันธุ์ค่อม สำเภาแก้ว พันธุ์ไทย กระโหลก จีน/จีนแดง ฯลฯ รสชาติหวาน อร่อย กลุ่มเกษตรกรปลูกลิ้นจี่บ้านบางพลับ~ 27 หมู่ 4 บ้านบางพลับ ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 ติดต่อ : นางสาวฉวีวรรณ พัตถกรรม โทร : (034) 761985
ลูกประคบสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร (รหัสโอทอป 750200115201) กลุ่มอาชีพทำลูกประคบสมุนไพร หมู่ 7 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 ติดต่อ : โทร :01 7926630
ลูกประคบสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร(OTOP) กลุ่มอาชีพทำลูกประคบสมุนไพร หมู่ 7 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 ติดต่อ : โทร :01 7926630
ว่าวจุฬา ว่าวจุฬา
ว่าวจุฬา ผลิตภัณฑ์จากกระดาษและไม้มาทำเป็นว่าวไทยขนาดเล็ก
ว่าวปักเป้า ผลิตภัณฑ์ทำจากกระดาษ ไม้ มาเป็นว่าวไทยรูปทรงปักเป้า
ว่าวปักเป้า ว่าวปักเป้า
ว่าวปักเป้า ว่าวปักเป้า
วุ้นน้ำมะพร้าวแม่กลอง วุ้นน้ำมะพร้าวแม่กลอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวโด่ง 34 ม.4 บ้านดาวโด่ง ต.คลองเขิน อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 ติดต่อ : คุณเปรื่อง มรรคทรัพย์ โทร : 0-3471-4900
วุ้นมะพร้าว ผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าว รสชาติหวาน อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด กลุ่มอาชีพทำวุ้นมะพร้าวบ้านจอมปลวก~ 86/3 หมู่ 4 บ้านจอมปลวก ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 ติดต่อ : นายสุรินทร์ สุริยันต์ โทร : (01) 940-4405
วุ้นมะพร้าว ผลผลิตจากมะพร้าวมาแปรรูปเป็นวุ้นมะพร้าว กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ติดต่อ : นางพยุง พนาวัลย์ โทร :032-471831, 471272
วุ้นมะพร้าว ในน้ำเชื่อม วุ้นมะพร้าว ในน้ำเชื่อม ขนมหวานสำหรับรับประทานผสมน้ำแข็ง หรือหยอดหน้าไอศครีม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวโด่ง 34 ม.4 บ้านดาวโด่ง ต.คลองเขิน อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 ติดต่อ : คุณเปรื่อง มรรคทรัพย์ โทร : 0-3471-4900
วุ้นมะพร้าวน้ำเชื่อม ผลผลิตจากมะพร้าวมาแปรรูปเป็นวุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ติดต่อ : นางพยุง พนาวัลย์ โทร :032-471831, 471272
วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม ผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมเป็นผลผลิตของกลุ่มแม่บ้านกระดังงาสามัคคี ที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ที่มีคุณภาพ นำมาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกจำหน่าย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกระดังงาสามัคคี 159/8 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 ติดต่อ : นางบุญชม ยมะสมิต โทร :(034)730596
ไวน์ใบเตย ไวน์ใบเตย กลุ่มไวน์ผลไม้ 27/1 หมู่ที่ 1 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ติดต่อ : คุณศุภชัย สกุลอินทร์ โทร. 01-198-0148
ไวน์ผลไม้ ผลผลิตจากผลไม้แปรรูปเป็นไวน์ กลุ่มแปรรูปไม้ผล บ้านนายปรีชา แหลมหลวง ม.1 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ติดต่อ : นายปรีชา แหลมหลวง โทร :034-733053

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 710 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.