สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
จังหวัด ชลบุรี
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 1328 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ตะกร้าไก่จักสานจากไม้ไผ่ ขนาดเล็ก ตะกร้าไก่จักสานจากไม้ไผ่ ขนาดเล็ก ศูนย์พัฒนาขยายงานจักสานไม้ไผ่ 29 หมู่ที่ 7 ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ติดต่อ : นางสนม สมงาม โทร :01 3057179,01 9474727
ตะกร้าไก่จักสานจากไม้ไผ่ ขนาดใหญ่ ตะกร้าไก่จักสานจากไม้ไผ่ ขนาดใหญ่ ศูนย์พัฒนาขยายงานจักสานไม้ไผ่ 29 หมู่ที่ 7 ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ติดต่อ : นางสนม สมงาม โทร :01 3057179,01 9474727
ตะกร้าไก่มีฝา ตะกร้าไก่มีฝา (OTOP)* กลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานไม้ไผ่บ้านทรงธรรม 52/2 หมู่ 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 ติดต่อ : คุณ.อัญชัน รอดทอง โทร : 08 1991 4062
ตะกร้าจักสานจากไม้ไผ่ ตะกร้าจักสานจากไม้ไผ่ 3 ใบ(OTOP) ศูนย์ส่งเสริมฝีมือการจักสานด้วยไม้ไผ่ 36 ถ.อินทอาษา ซอย 1 ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 ติดต่อ : คุณคมกฤช บริบูรณ์ โทร : 038-461313, 081 8994471 โทรสาร : 038 474362 Email: borriboon@hotmail.com
ตะกร้าจักสานจากไม้ไผ่ ขนาด 5 นิ้ว ตะกร้าจักสานจากไม้ไผ่ ขนาด 5 นิ้ว (OTOP)(OPC46) ศูนย์ส่งเสริมฝีมือการจักสานด้วยไม้ไผ่ 36 ถ.อินทอาษา ซอย 1 ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 ติดต่อ : คุณคมกฤช บริบูรณ์ โทร : 038-461313, 081 8994471 โทรสาร : 038 474362 Email: borriboon@hotmail.com
ตะกร้าจักสานจากไม้ไผ่ทรงป้าเสย ตะกร้าจักสานจากไม้ไผ่ทรงป้าเสย (OTOP)(OPC46) ศูนย์ส่งเสริมฝีมือการจักสานด้วยไม้ไผ่ 36 ถ.อินทอาษา ซอย 1 ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 ติดต่อ : คุณคมกฤช บริบูรณ์ โทร : 038-461313, 081 8994471 โทรสาร : 038 474362 Email: borriboon@hotmail.com
ตะกร้าจักสานจากไม้ไผ่ทรงรี 2 หู ตะกร้าจักสานจากไม้ไผ่ทรงรี 2 หู (OTOP)(OPC46) ศูนย์ส่งเสริมฝีมือการจักสานด้วยไม้ไผ่ 36 ถ.อินทอาษา ซอย 1 ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 ติดต่อ : คุณคมกฤช บริบูรณ์ โทร : 038-461313, 081 8994471 โทรสาร : 038 474362 Email: borriboon@hotmail.com
ตะกร้าจักสานจากไม้ไผ่มีหูขนาดกลาง ตะกร้าจักสานจากไม้ไผ่มีหูขนาดกลาง (OTOP)(OPC46) ศูนย์ส่งเสริมฝีมือการจักสานด้วยไม้ไผ่ 36 ถ.อินทอาษา ซอย 1 ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 ติดต่อ : คุณคมกฤช บริบูรณ์ โทร : 038-461313, 081 8994471 โทรสาร : 038 474362 Email: borriboon@hotmail.com
ตะกร้าจักสานจากไม้ไผ่มีหูขนาดใหญ่ ตะกร้าจักสานจากไม้ไผ่มีหูขนาดใหญ่ (OTOP)(OPC46) ศูนย์ส่งเสริมฝีมือการจักสานด้วยไม้ไผ่ 36 ถ.อินทอาษา ซอย 1 ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 ติดต่อ : คุณคมกฤช บริบูรณ์ โทร : 038-461313, 081 8994471 โทรสาร : 038 474362 Email: borriboon@hotmail.com
ตะกร้าจักสานจากไม้ไผ่ลายเฉียงหูเดียว ตะกร้าจักสานจากไม้ไผ่ลายเฉียงหูเดียว (OTOP)(OPC46) ศูนย์ส่งเสริมฝีมือการจักสานด้วยไม้ไผ่ 36 ถ.อินทอาษา ซอย 1 ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 ติดต่อ : คุณคมกฤช บริบูรณ์ โทร : 038-461313, 081 8994471 โทรสาร : 038 474362 Email: borriboon@hotmail.com
ตะกร้าจักสานไม้ไผ่ ตะกร้าลายขิดหูรูด จักสานทำจากไม้ไผ่ กลุ่มจักสานวงศ์มณีวรรณ 751/11 ถ.โพธิ์ทอง เทศบาลเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ติดต่อ : คุณ วัฒนา วงศ์มณีวรรณ โทร. 0-3827-5504, 0-1863-9901, 0-1864-1400 e-mail : wongwon@thaimail.com
ตะกร้าดอกศรีตรัง ตะกร้าดอกศรีตรัง (20747) กลุ่มศิลปะประดิษฐ์เทศบาลตำบลสัตหีบ 526/21 หมู่ 2 ถ.บ้านนก ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 ติดต่อ : นางอัจฉรา สุวรรณบล โทร : 081 4078738
ตะกร้าถักเคลือบเงา (3 ดาว ปี 2555) ตะกร้าถักเคลือบเงา (รหัสโอทอป 20010010046105) (OPC55 CB3Stars)55D,553D,OPC553 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน 19 ม.1 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทร : 087-9056548
ตะกร้าทรงกระชุ สานจากไม้ไผ่-หวาย (17653) กลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ 1 เทศบาลเมืองพนัสนิคม 60 ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 ติดต่อ : คุณปราณี มูลผลา โทร : 086 0172450, 038 461180 โทรสาร : 038 461180 E-mail : paisrisuk@hotmail.com
ตะกร้าทรงกระชุสานจากผิวไผ่และหวาย ตะกร้าทรงกระชุสานจากผิวไผ่และหวาย ภายในบุด้วยผ้าไหม (7750) ศูนย์ส่งเสริมฝีมือการจักสานด้วยไม้ไผ่ 36 ถ.อินทอาษา ซอย 1 ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 ติดต่อ : คุณคมกฤช บริบูรณ์ โทร : 038-461313, 081 8994471 โทรสาร : 038 474362 Email: borriboon@hotmail.com
ตะกร้าทรงกระชุสานจากผิวไผ่และหวาย ตะกร้าทรงกระชุสานจากผิวไผ่และหวาย ย้อมสีดำ ภายในบุด้วยผ้าไหม (7750) ศูนย์ส่งเสริมฝีมือการจักสานด้วยไม้ไผ่ 36 ถ.อินทอาษา ซอย 1 ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 ติดต่อ : คุณคมกฤช บริบูรณ์ โทร : 038-461313, 081 8994471 โทรสาร : 038 474362 Email: borriboon@hotmail.com
ตะกร้าทรงกระบุง สานจากไม้ไผ่-หวาย (17653) กลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ 1 เทศบาลเมืองพนัสนิคม 60 ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 ติดต่อ : คุณปราณี มูลผลา โทร : 086 0172450, 038 461180 โทรสาร : 038 461180 E-mail : paisrisuk@hotmail.com
ตะกร้าทรงลำดวน สานจากใบลาน+หวาย (17653) กลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ 1 เทศบาลเมืองพนัสนิคม 60 ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 ติดต่อ : คุณปราณี มูลผลา โทร : 086 0172450, 038 461180 โทรสาร : 038 461180 E-mail : paisrisuk@hotmail.com
ตะกร้าแบบต่างๆ ตะกร้าแบบต่างๆ (3150) กลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ 1 เทศบาลเมืองพนัสนิคม 60 ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 ติดต่อ : คุณปราณี มูลผลา โทร : 086 0172450, 038 461180 โทรสาร : 038 461180 E-mail : paisrisuk@hotmail.com
ตะกร้าป่องพนัส ทำจากไม้ไผ่ (30348) กลุ่มจักสานวัดโพธาราม 50 ม.1 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ติดต่อ : นางจงกล ธาราดล โทร :038-463320 e-mail : cdchon@chaiyo.com
ตะกร้าปิ่นโตจีน ตะกร้าปิ่นโตจีน จักสานจากไม้ไผ่ (151255)(TTB-TMC)(Decor12) กลุ่มแม่บ้านสวนตาล 21 หมู่ 1 ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 ติดต่อ : นางรัชนีกร มะมี โทร : 038 366281
ตะกร้าฝักทอง ตะกร้าฝักทอง ด้านในบุผ้า (17653) กลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ 1 เทศบาลเมืองพนัสนิคม 60 ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 ติดต่อ : คุณปราณี มูลผลา โทร : 086 0172450, 038 461180 โทรสาร : 038 461180 E-mail : paisrisuk@hotmail.com
ตะกร้าฟักทองจักสานจากไม้ไผ่ ตะกร้าฟักทองจักสานจากไม้ไผ่ ศูนย์พัฒนาขยายงานจักสานไม้ไผ่ 29 หมู่ที่ 7 ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ติดต่อ : นางสนม สมงาม โทร :01 3057179,01 9474727
ตะกร้ามีฝาหูหิ้วจักสานจากไม้ไผ่ ตะกร้ามีฝาหูหิ้วจักสานจากไม้ไผ่ ศูนย์พัฒนาขยายงานจักสานไม้ไผ่ 29 หมู่ที่ 7 ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ติดต่อ : นางสนม สมงาม โทร :01 3057179,01 9474727
ตะกร้ามีฝาหูหิ้วจักสานจากไม้ไผ่ ขนาดใหญ่ ตะกร้ามีฝาหูหิ้วจักสานจากไม้ไผ่ ขนาดใหญ่ ศูนย์พัฒนาขยายงานจักสานไม้ไผ่ 29 หมู่ที่ 7 ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ติดต่อ : นางสนม สมงาม โทร :01 3057179,01 9474727
ตะกร้าไม้ไผ่ หมู่ที่ 7 ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ตะกร้าลายไพร เป็นจักสานตะกร้าใส่ของลายไพร มีบุผ้าภายใน ราคา 1,000-1,500 บาท ไม่บุผ้า ราคา 600 บาท กลุ่มจักสานวัดโพธาราม 50 ม.1 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ติดต่อ : นางจงกล ธาราดล โทร :038-463320 e-mail : cdchon@chaiyo.com
ตะกร้าสตรอเบอรี่จิ๋วปั้นจากดินญี่ปุ่น ตะกร้าสตรอเบอรี่จิ๋วปั้นจากดินญี่ปุ่น (171248)(CR) สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ 105 หมู่ 3 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 ติดต่อ : ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ โทร : 038 241741
ตะกร้าสตรอเบอรี่ใหญ่ปั้นจากดินญี่ปุ่น ตะกร้าสตรอเบอรี่ใหญ่ปั้นจากดินญี่ปุ่น (171248)(CR) สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ 105 หมู่ 3 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 ติดต่อ : ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ โทร : 038 241741
ตะกร้าสานจากไม้ไผ่ ตะกร้าหม้อตาล สานจากไม้ไผ่ ด้านในบุผ้า (4950) กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอพนัสนิคม 51-53 หมู่ 1 ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 ติดต่อ : คุณอนงค์นาฏ สหชัยรุ่งเรือง โทร : 038 463261, 08 6838 9176, 08 1940 1177

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1328 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.