สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
จังหวัด ขอนแก่น
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 1498 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ผ้าคลุมไหล่ (2 ดาว ปี 2555) ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 40160002285396) (OPC55 KK2Stars)55C,552C,OPC552 กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 83 หมู่ 10 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150 ติดต่อ : คุณพัชนีย์ เดี่ยวชัยภูมิ โทร : 08 6226 1496
ผ้าคลุมไหล่ (3 ดาว ปี 2552) ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 401600514903) กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 83 หมู่ 10 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150 ติดต่อ : คุณพัชนีย์ เดี่ยวชัยภูมิ โทร : 08 6226 1496
ผ้าคลุมไหล่ (3 ดาว ปี 2555) ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 402300003) (OPC55 KK3Stars)55C,553C,OPC553 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติขนวน 135 ขนวน หมู่ 1 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150 ติดต่อ : นางประทูล ซุยลา โทร :08-5025-4963
ผ้าคลุมไหล่ (4 ดาว ปี 2552) ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 401800554703)(OPC52 KK4Stars)52C,524C กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนพะยอม 138 หมู่ 6 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 ติดต่อ : นางสาวคมคิด โนนพะยอม โทร : 089 7128422
ผ้าคลุมไหล่ (4 ดาว ปี 2555) ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 401200063) (OPC55 KK4Stars)55C,554C,OPC554 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองดู่ 201 หมู่ 9 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 ติดต่อ : นางอินถวา พลพิทักษ์พงศ์ โทร : 08-9275-0224
ผ้าคลุมไหล่ (4 ดาว ปี 2555) ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 401600029) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านหัวฝ้าย หมู่ 12 41 หมู่ 12 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150 ติดต่อ : นางเงิน พลพิมพ์ โทร : 086 218-4431
ผ้าคลุมไหล่ (4 ดาว ปี 2555) ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 402300025) (OPC55 KK4Stars)55C,554C,OPC554 กลุ่มทอผ้าบ้านวังหินชา 21 วังหินซา หมู่ 10 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150 ติดต่อ : นางฉลอง แต้มี โทร :08-1601-0316
ผ้าคลุมไหล่ (4 ดาว ปี 2555) ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 402300002) (OPC55 KK4Stars)55C,554C,OPC554 กลุ่มทอผ้า 69 หมู่ 5 บ้านหนองพู่ ตำบลขนวน กิ่งอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40150 ติดต่อ : คุณนิน เทือกโสดา โทร : 086 864 0813
ผ้าคลุมไหล่ (4 ดาว ปี 2555) ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 401200017) (OPC55 KK4Stars)55C,554C,OPC554 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโนนหอม 94 หมู่ 8 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 ติดต่อ : คุณบุบผา คำโพนงาม โทร : 08 1047 0630
ผ้าคลุมไหล่ (5 ดาว ปี 2552) ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 402300254901)(OPC52 KK5Stars)52C,525C กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหนองกุง 30 หมู่ 3 บ้านหนองกุง ตำบลขนวน กิ่งอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40150 ติดต่อ : คุณบัวผัน ฮามพิทักษ์ โทร : 043 217270, 08 5001 9472
ผ้าคลุมไหล่ (5 ดาว ปี 2553) ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 401700324901)(OPC53 KK5Stars)53C,535C กลุ่มทอผ้าฝ้ายด้วยมือ ป.ต.ท. พัฒนาบ้านคำแคน 72 หมู่ 12 บ้านคำแคนใต้ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 ติดต่อ : คุณกฤษณา ตุ่นคำ โทร : 086 237 4756, 081 872 3205
ผ้าคลุมไหล่ (5 ดาว ปี 2553) ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 402300254901)(OPC53 KK5Stars)53C,535C กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหนองกุง 30 หมู่ 3 บ้านหนองกุง ตำบลขนวน กิ่งอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40150 ติดต่อ : คุณบัวผัน ฮามพิทักษ์ โทร : 043 217270, 08 5001 9472
ผ้าคลุมไหล่ (5 ดาว ปี 2553) ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 402501065301)(OPC53 KK5Stars)53C,535C กลุ่มทอผ้าบ้านหนองขี้เห็น 67 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : โทร : 08 7485 9166
ผ้าคลุมไหล่ (5 ดาว ปี 2553) ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 401700815301)(OPC53 KK5Stars)53C,535C กลุ่มทอผ้าและถักมือ 94 หมู่ที่ 12 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ติดต่อ : โทร :08 9419 1481
ผ้าคลุมไหล่ถัก (4 ดาว ปี 2555) ผ้าคลุมไหล่ถัก (รหัสโอทอป 401700034) (OPC55 KK4Stars)55C,554C,OPC554 กลุ่มทอผ้าและถักมือ 94 หมู่ที่ 12 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ติดต่อ : โทร :08 9419 1481
ผ้าคลุมไหล่ย้อมสีธรรมชาติ ผ้าคลุมไหล่ย้อมสีธรรมชาติ (3150) กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านขามป้อม 169 หมู่ 10 บ้านขามป้อม ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 ติดต่อ : คุณปิยะวัลย์ ทิชัย โทร : 08 6713 4595
ผ้าคลุมไหล่ลายลูกแก้ว (5 ดาว ปี 2555) ผ้าคลุมไหล่ลายลูกแก้ว (รหัสโอทอป 40170001230728) (OPC55 KK5Stars)55C,555C,OPC555 กลุ่มทอผ้าฝ้ายด้วยมือ ป.ต.ท. พัฒนาบ้านคำแคน 72 หมู่ 12 บ้านคำแคนใต้ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 ติดต่อ : คุณกฤษณา ตุ่นคำ โทร : 086 237 4756, 081 872 3205
ผ้าคลุ่มไหล่ลายสายฝน (3 ดาว ปี 2555) ผ้าคลุ่มไหล่ลายสายฝน (รหัสโอทอป 400600048) (OPC55 KK3Stars)55C,553C,OPC553 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านทรัพย์เจริญ 68 หมู่ 6 ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220 ติดต่อ : คุณก้าว พลอาวุธ โทร : 08 0776 0499
ผ้าคลุมไหล่ไหม ผ้าคลุมไหล่ไหม (180855)(NE)(Fab12) กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบ้านหัวฝาย 24 หมู่ 2 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 ติดต่อ : นางเหล่า เทพเรียน โทร : 089 571-2557
ผ้าจับตู้เย็น เป็นการใช้ผ้าที่เหลือใช้มาประยุกต์เป็นที่จับตู้เย็น กลุ่มเย็บที่นอนปิคนิคบ้านป่าหม้อ เลขที่ 65 หมู่6 บ้านป่าหม้อ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ติดต่อ : นางสุวะลี อินทะวงษ์ โทร :01-6010068
ผ้าเช็ดมือ ผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดเมือ กลุ่มสตรีแปรรูปจากเศษผ้า 82 หมู่ 4, 21 บ้านโคกฟันโปง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ติดต่อ : นางขวัญใจ พลทองสถิตย์ โทร : 043 344864 e-mail : cdd Khon Kaen@cHaiYo.com
ผ้าเช็ดมือคุณนายสะอาด ผ้าเช็ดมือคุณนายสะอาด (151255)(TTB-TMB)(Fab12) กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านโสกก้อง 158 หมู่ 6 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 ติดต่อ : คุณคำพอง สมโสก โทร : 08 9621 8273
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดหน้า ลายสวยงาม กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 168 หมู่ 10 บ้านนาชุมแสง ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ติดต่อ : นางสมส่า ละมูญมอญ โทร : (01) 601-5143, 574-5512
ผ้าซิ่นลายบ้านโคกก่อง ผลิตภัณฑ์ซิ่นลายบ้านโคกก่อง เป็นผ้าฝ้ายทอมือ ประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย กลุ่มสตรีผ้าทอมือบ้านโคกก่อง 69 หมู่ 11 บ้านโคกก่อง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 ติดต่อ : คุณสมจิตร ปรีชาเลิศ โทร : 08 9617 9057, 08 9459 9167
ผ้าซิ่นลายสายฝน ผลิตภัณฑ์จากเส้นด้ายมาทอเป็นผืนมีลวดลาย กลุ่มทอผ้า ย้อมสีธรรมชาติ 147 หมู่ที่ 15 บ้านหัวนาหม่อ ตำบลกุดธาตุ กิ่งอ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ติดต่อ : นางจงใจ ทิศรี โทร :01-6012202
ผ้าด้ายลายขิต ผ้าด้ายลายขิต (รหัสโอทอป 401000365201) กลุ่มสตรีทอผ้าโคกก่อง 108 หมู่ 2 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 ติดต่อ : คุณสมพร สกุลอินทร์ โทร : 08 5005 0595
ผ้าตัดเสื้อ (4 ดาว ปี 2555) ผ้าตัดเสื้อ (รหัสโอทอป 401300059) (OPC55 KK4Stars)55C,554C,OPC554 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านนาโพธิ์ 229 หมู่ 9 บ้านนาโพธิ์ ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330 ติดต่อ : คุณระเบียบ ศรีรวรรณ์ โทร : 084 788 3263
ผ้าตัดเสื้อสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้าตัดเสื้อสีธรรมชาติ มีเนื้อผ้าดี ทอด้วยความประณีต ลวดลายและสีสันสวยงามเป็นธรรมชาติ มีให้เลือกมากมาย กลุ่มทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ 132 หมู่ 2 บ้านนาโพธิ์ ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 ติดต่อ : นางนิสราพร แสงภักดี โทร : 01 670-4350
ผ้าถักโครเชร์ (2 ดาว ปี 2555) ผ้าถักโครเชร์ (รหัสโอทอป 40020008178193) (OPC55 KK2Stars)55C,552C,OPC552 กลุ่มจักสานบ้านคำหญ้าแดง 33 หมู่ 6 บ้านคำหญ้าแดง ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 43270 ติดต่อ : นายทองแดง หร่องบุตรศรี โทร : 043 248100
ผ้าถุงฝ้ายมัดหมี่ ผ้าถุงฝ้ายมัดหมี่ (180855)(NE) กลุ่มสายใจไหมไทย 8 หมู่ 2 บ้านหนองบั่ว ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 ติดต่อ : คุณสายใจ ภูผาคุณ โทร : 08 1954 7649 E-mail : puphacoon@yahoo.com

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1498 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.