สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
จังหวัด ขอนแก่น
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 1448 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ผ้าเช็ดมือคุณนายสะอาด ผ้าเช็ดมือคุณนายสะอาด (151255)(TTB-TMB)(Fab12) กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านโสกก้อง 158 หมู่ 6 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 ติดต่อ : คุณคำพอง สมโสก โทร : 08 9621 8273
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดหน้า ลายสวยงาม กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 168 หมู่ 10 บ้านนาชุมแสง ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ติดต่อ : นางสมส่า ละมูญมอญ โทร : (01) 601-5143, 574-5512
ผ้าซิ่นลายบ้านโคกก่อง ผลิตภัณฑ์ซิ่นลายบ้านโคกก่อง เป็นผ้าฝ้ายทอมือ ประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย กลุ่มสตรีผ้าทอมือบ้านโคกก่อง 69 หมู่ 11 บ้านโคกก่อง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 ติดต่อ : คุณสมจิตร ปรีชาเลิศ โทร : 08 9617 9057, 08 9459 9167
ผ้าซิ่นลายสายฝน ผลิตภัณฑ์จากเส้นด้ายมาทอเป็นผืนมีลวดลาย กลุ่มทอผ้า ย้อมสีธรรมชาติ 147 หมู่ที่ 15 บ้านหัวนาหม่อ ตำบลกุดธาตุ กิ่งอ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ติดต่อ : นางจงใจ ทิศรี โทร :01-6012202
ผ้าด้ายลายขิต ผ้าด้ายลายขิต (รหัสโอทอป 401000365201) กลุ่มสตรีทอผ้าโคกก่อง 108 หมู่ 2 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 ติดต่อ : คุณสมพร สกุลอินทร์ โทร : 08 5005 0595
ผ้าตัดเสื้อ (4 ดาว ปี 2555) ผ้าตัดเสื้อ (รหัสโอทอป 401300059) (OPC55 KK4Stars)55C,554C,OPC554 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านนาโพธิ์ 229 หมู่ 9 บ้านนาโพธิ์ ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330 ติดต่อ : คุณระเบียบ ศรีรวรรณ์ โทร : 084 788 3263
ผ้าตัดเสื้อสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้าตัดเสื้อสีธรรมชาติ มีเนื้อผ้าดี ทอด้วยความประณีต ลวดลายและสีสันสวยงามเป็นธรรมชาติ มีให้เลือกมากมาย กลุ่มทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ 132 หมู่ 2 บ้านนาโพธิ์ ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 ติดต่อ : นางนิสราพร แสงภักดี โทร : 01 670-4350
ผ้าถุงฝ้ายมัดหมี่ ผ้าถุงฝ้ายมัดหมี่ (180855)(NE) กลุ่มสายใจไหมไทย 8 หมู่ 2 บ้านหนองบั่ว ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 ติดต่อ : คุณสายใจ ภูผาคุณ โทร : 08 1954 7649 E-mail : puphacoon@yahoo.com
ผ้าถุงมัดหมี่ลายนกยูง ผ้าถุงมัดหมี่ลายนกยูง (180855)(NE) กลุ่มสายใจไหมไทย 8 หมู่ 2 บ้านหนองบั่ว ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 ติดต่อ : คุณสายใจ ภูผาคุณ โทร : 08 1954 7649 E-mail : puphacoon@yahoo.com
ผ้าถูพื้น ผลิตภัณฑ์ผ้าถูพื้น กลุ่มสตรีแปรรูปจากเศษผ้า 82 หมู่ 4, 21 บ้านโคกฟันโปง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ติดต่อ : นางขวัญใจ พลทองสถิตย์ โทร : 043 344864 e-mail : cdd Khon Kaen@cHaiYo.com
ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอต่าง ๆ ทอด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สวยงาม มีให้เลือกมากมาย เช่น ผ้าไหมพรม ผ้ากำมะหยี่ โทเร ผ้าห่ม เป็นต้น กลุ่มทอผ้า หมู่ 9 บ้านหนองคลองเจริญ ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190 ติดต่อ : นางบัวหลง ศิริจันทา โทร : 09 278-7103
ผ้าทอด้วยกี่กระตุก มีหลายประเภท มีทั้ง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าซิ่น ผ้าขาวม้า ผ้าขิด ผ้าลายยกดอก ฯลฯ มีความปราณีต สวยงาม กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านโนนชัย 165 หมู่ 2 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 ติดต่อ : คุณหนูสิน ขันธะมาตร โทร : 043 391484, 08 6636 6025
ผ้าโทเรมัดหมี่ ผ้าโทเรมัดหมี่ (3150) กลุ่มทอผ้าโทเรมัดหมี่ 3 หมู่ 3 บ้านหนองบัวเลิง ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 ติดต่อ : คุณสมควร อุตปา โทร : 043 278086
ผ้าโทเรมัดหมี่ ผ้าโทเรมัดหมี่ (รหัสโอทอป 401400544701)(OPC52 KK4Stars)52C,524C ทอผ้าโทเรมัดหมี่ 96 หมู่ 10 บ้านบะแหบ ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 ติดต่อ : คุณประเทือง ปรัชญาเรือง โทร : 043 214113
ผ้าโทเรมัดหมี่ ผ้าโทเรมัดหมี่ (รหัสโอทอป 401401534901)(OPC52 KK4Stars)52C,524C กลุ่มทอผ้าโทเรมัดหมี่ 3 โนนงิ้ว หมู่ 3 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 ติดต่อ : นางสมควร อุตปา โทร :08-1262-3549
ผ้าโทเรมัดหมี่ (3 ดาว ปี 2552) ผ้าโทเรมัดหมี่ (รหัสโอทอป 401400455201) กลุ่มท่อผ้าโทเรมัดหมี่ 44 หมู่ 14 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 ติดต่อ : คุณนันทพร ชัยพรมมา โทร : 08 6219 5364
ผ้าโทเรมัดหมี่ (4 ดาว ปี 2553) ผ้าโทเรมัดหมี่ (รหัสโอทอป 401400455201)(OPC53 KK4Stars)53C,534C กลุ่มท่อผ้าโทเรมัดหมี่ 44 หมู่ 14 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 ติดต่อ : คุณนันทพร ชัยพรมมา โทร : 08 6219 5364
ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูโต๊ะมีหลายขนาด เช่น 80 x 100 ซม., 120 x 120 ซม., 120 x 200 ซม., 150 x 240 ซม. กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 168 หมู่ 10 บ้านนาชุมแสง ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ติดต่อ : นางสมส่า ละมูญมอญ โทร : (01) 601-5143, 574-5512
ผ้าปูโต๊ะ ผลิตภัณฑ์ผ้าปูโต๊ะ เป็นผ้าพื้นเมืองย้อมด้วยสีธรรมชาติ เป็นผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ทอด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันสวยงาม มีให้เลือกมากมาย กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโนนสูง หมู่ 14 บ้านโนนสูง ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ติดต่อ : นางสำเนียง กิ่งสีดา โทร : 043 214057
ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูโต๊ะ (รหัสโอทอป 401600474701) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านหัวฝ้าย หมู่ 12 41 หมู่ 12 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150 ติดต่อ : นางเงิน พลพิมพ์ โทร : 086 218-4431
ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูโต๊ะ (27548) กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 15/4 หมู่ 15 บ้านโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210 ติดต่อ : คุณวิไลวรรณ อุปจันทร์ โทร : 043 330430, 043 296098, 08 1768 5920 โทรสาร : 043 331057
ผ้าปูโต้ะ (2 ดาว ปี 2552) ผ้าปูโต้ะ (รหัสโอทอป 401700324904) กลุ่มทอผ้าฝ้ายด้วยมือ ป.ต.ท. พัฒนาบ้านคำแคน 72 หมู่ 12 บ้านคำแคนใต้ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 ติดต่อ : คุณกฤษณา ตุ่นคำ โทร : 086 237 4756, 081 872 3205
ผ้าปูโต๊ะ (2 ดาว ปี 2552) ผ้าปูโต๊ะ (รหัสโอทอป 402300364901) กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านคึมชาติ 13 หมู่ 8 ตำบลขนวน กิ่งอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40150 ติดต่อ : นางสอ ทองเหง้า โทร : 089 0551452
ผ้าผื้น ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ฝีมือประณีต สีสันและลวดลายสวยงาม เนื้อผ้าดี มีให้เลือกมากมาย กลุ่มทอผ้าไหม ม.9 บ้านนาดอกไม้ 50 หมู่9 บ้านนาดอกไม้ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทร :043-286770
ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายลายต่าง ๆ และผ้าขาวม้า มีลวดลายและสีสันสวยงาม เนื้อผ้าดี มีให้เลือกมากมาย กลุ่มทอผ้าฝ้าย 29 หมู่ 2 บ้านบ้านโนนงาม ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ติดต่อ : นางหนูรัตน์ บัวเย็น โทร :043 210602, 01 601-9223
ผ้าฝ้าย ผ้าฝ้าย (3150) กลุ่มทอผ้าบ้านหนองดู่ 201 หมู่ 9 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 ติดต่อ : นางอินถวา พลพิทักษ์พงศ์ โทร : 08-9275-0224
ผ้าฝ้าย ผ้าฝ้าย (3150) กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า 149 หมู่ 5 บ้านละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 ติดต่อ : คุณเทียน บางปา โทร : 081 965 3905
ผ้าฝ้าย ผ้าฝ้าย (รหัสโอทอป 401001404901) กลุ่มทอผ้าบ้านป่าปอ 129 หมู่ 2 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 ติดต่อ : คุณบัวพันธ์ ศรีนาง โทร : 08 7220 2774
ผ้าฝ้ายคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายคลุมไหล่ (3150) กลุ่มทอผ้าฝ้าย 138 หมู่ 11 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 ติดต่อ : นางสมัย บุปผามาลา โทร : 087 861 6347
ผ้าฝ้ายคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายคลุมไหล่ (3150) กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนาชุมแสง 88/1 หมู่ 10 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150 ติดต่อ : นางอังคนางค์ ธรรมวงษ์ โทร : 086 226-1496

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1448 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.