สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 1125 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ (โล่ติ๊น) อาหารพืชชีวภาพ (27548) กลุ่มปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ (โล่ติ๊น) 2 หมู่ 8 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ติดต่อ : คุณกุณฑล ฉลาดถ้อย โทร : 08 1949 2181
ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ (โล่ติ๊น) อาหารพืชทางใบ สาหร่ายทะเล (27548) กลุ่มปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ (โล่ติ๊น) 2 หมู่ 8 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ติดต่อ : คุณกุณฑล ฉลาดถ้อย โทร : 08 1949 2181
ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ (โล่ติ๊น) อาหารพืชทางใบ สาหร่ายทะเล (30348) กลุ่มปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ (โล่ติ๊น) 2 หมู่ 8 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ติดต่อ : คุณกุณฑล ฉลาดถ้อย โทร : 08 1949 2181
ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ (โล่ติ๊น) สมุนไพรโล่ติ๊น สูตรสร้างตัว มีส่วนผสมของโล่ติ๊นอย่างเดียว (27548) กลุ่มปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ (โล่ติ๊น) 2 หมู่ 8 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ติดต่อ : คุณกุณฑล ฉลาดถ้อย โทร : 08 1949 2181
ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ (โล่ติ๊น) สมุนไพรโล่ติ๊น สูตรสร้างตัว มีส่วนผสม โล่ติ๊น+ควินิน (27548) กลุ่มปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ (โล่ติ๊น) 2 หมู่ 8 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ติดต่อ : คุณกุณฑล ฉลาดถ้อย โทร : 08 1949 2181
ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ (โล่ติ๊น) สมุนไพรโล่ติ๊น สูตรสร้างตัว มีส่วนผสมของโล่ติ๊นอย่างเดียว (30348)(OTOP) กลุ่มปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ (โล่ติ๊น) 2 หมู่ 8 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ติดต่อ : คุณกุณฑล ฉลาดถ้อย โทร : 08 1949 2181
ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ (โล่ติ๊น) สมุนไพรโล่ติ๊น สูตรสร้างตัว มีส่วนผสม โล่ติ๊น+ควินิน (30348) กลุ่มปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ (โล่ติ๊น) 2 หมู่ 8 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ติดต่อ : คุณกุณฑล ฉลาดถ้อย โทร : 08 1949 2181
ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ (โล่ติ๊น) อาหารพืชชีวภาพ (30348) กลุ่มปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ (โล่ติ๊น) 2 หมู่ 8 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ติดต่อ : คุณกุณฑล ฉลาดถ้อย โทร : 08 1949 2181
ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ (โล่ติ๊น) สมุนไพรป้องกันเชื้อรา (30348) กลุ่มปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ (โล่ติ๊น) 2 หมู่ 8 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ติดต่อ : คุณกุณฑล ฉลาดถ้อย โทร : 08 1949 2181
เป็ดเขาสัตว์แกะสลัก เป็ด (ใหญ่) ทำจากเขาสัตว์แกะสลัก (4950) กลุ่มเขาสัตว์แกะสลัก 49 หมู่ 7 บ้านชวดตาสี ตำบลบางขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ติดต่อ : คุณสมนึก แย้มพุชชง โทร : 08-1299-8336 , 08-1451-0628 e-mail : cdchachoengsao@se-ed.net
แป้งผสมสมุนไพรกรรณิการ์ แป้งผสมสมุนไพรกรรณิการ์ (9953) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวรรณพฤกษาสมุนไพรไทย 193/12 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ติดต่อ : คุณวรรณี นิ่มเจริญ โทร : 08 9883 5889 โทรสาร : 038 814180
แป้งผสมสมุนไพรดอกคำไทย แป้งผสมสมุนไพรดอกคำไทย (9953) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวรรณพฤกษาสมุนไพรไทย 193/12 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ติดต่อ : คุณวรรณี นิ่มเจริญ โทร : 08 9883 5889 โทรสาร : 038 814180
แป้งระงับกลิ่นกายธรรมชาติ แป้งระงับกลิ่นกายธรรมชาติ (9953) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวรรณพฤกษาสมุนไพรไทย 193/12 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ติดต่อ : คุณวรรณี นิ่มเจริญ โทร : 08 9883 5889 โทรสาร : 038 814180
ผลไม้การบูร ผลไม้การบูร (9953) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสุเหร่าคลอง 18 นายวิเชียร วังชัง หมู่ที่ 5 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา, ตามตลาดนัด/ลานค้าชุมชน, ตามร้านค้าทั่วไป, ตามงานการออกร้านค้าของทางราชการจัดขึ้นทุกแห่ง หรือพ่อค้ามารับซื้อเอง
ผลิตภัณฑ์จากเขาและกระดูกสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเขาและกระดูกสัตว์(OTOP)* กลุ่มอาชีพทำเครื่องประดับจากเขาและกระดูกสัตว์ 37/1 หมู่ 3 บ้านคลองนครเนื่องเขต ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ติดต่อ : คุณเงิน บุญสร้าง โทร : 038 847307, 038 592678, 081 757 9939
ผลิตภัณฑ์แจกันทองเหลืองสานผสมนิเกิล ผลิตภัณฑ์แจกันทองเหลืองสานผสมนิเกิล (19448) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทองเหลืองสานตำบลท่าไข่ 56 หมู่ 13 บ้านคลองขุดใหม่ ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ติดต่อ : นางณิชาภัทร อัครอมรธรรม โทร : 081 9399942, 038 513857 โทรสาร : 038 817106 E-mail : nichapat_ak@hotmail.com
ผลิตภัณฑ์ตะเกียงไม้ ผลิตภัณฑ์ตะเกียงไม้ (3150) กลุ่มผลิตโคมไฟฟ้า 2/9 หมู่ที่ 4 ถนนพิมพาประเวศ ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 ติดต่อ : นายศรีโพธิ์ เจริญสุข โทร : 038 522076-7, 089 2119970
ผลิตภัณฑ์ทอเสื่อ เสื่อทอขนาด 4 คืบ, ขนาด 5 คืบ, ขนาด 6 คืบ กลุ่มอาชีพทอเสื่อ นางอุบล มากแบน เลขที่ 16 หมู่ที่ 4 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.(038)840364
ผักกาดเขียวแห้ง ผักกาดเขียวแห้ง (9953) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางสวน 59 หมู่ 3 ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 ติดต่อ : คุณอมรรัตน์ เจียมการกิจ
ผักไฮโดรโพนิกส์ (4 ดาว ปี 2555) ผักไฮโดรโพนิกส์ (รหัสโอทอป 240500012) (OPC55 CC4Stars)55A,554A,OPC554 กลุ่มผักไฮโดรโพนิกส์ 41/2 ม.2 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โทร :08 5396 9902
ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้า ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย กลุ่มทอผ้า 248 หมู่ 9 บ้านอ่างเตย ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 ติดต่อ : นายสำรวย ทรัพย์ประสาน โทร : 038 508022 (เบอร์พัฒนาชุมชนท่าตะเกียบ)
ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้า ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย กลุ่มทอผ้า 248 หมู่ 9 บ้านอ่างเตย ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 ติดต่อ : นายสำรวย ทรัพย์ประสาน โทร : 038 508022 (เบอร์พัฒนาชุมชนท่าตะเกียบ)
ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้า ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย กลุ่มทอผ้า 248 หมู่ 9 บ้านอ่างเตย ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 ติดต่อ : นายสำรวย ทรัพย์ประสาน โทร : 038 508022 (เบอร์พัฒนาชุมชนท่าตะเกียบ)
ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้า ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย กลุ่มทอผ้า 248 หมู่ 9 บ้านอ่างเตย ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 ติดต่อ : นายสำรวย ทรัพย์ประสาน โทร : 038 508022 (เบอร์พัฒนาชุมชนท่าตะเกียบ)
ผ้าคลุมศรีษะ (5 ดาว ปี 2553) ผ้าคลุมศรีษะ (รหัสโอทอป 240300154701)(OPC53 CC5Stars)53C,535C กลุ่มปักฉลุร้อยมุกผ้าคลุมศรีษะและเสื้อผ้าสำเร็จรู 30 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170 โทร :08 9754 5158
ผ้าคลุมศรีษะสตรีมุสลิม (4 ดาว ปี 2555) ผ้าคลุมศรีษะสตรีมุสลิม (รหัสโอทอป 240300041) (OPC55 CC4Stars)55C,554C,OPC554 กลุ่มปักฉลุร้อยมุกผ้าคลุมศรีษะและเสื้อผ้าสำเร็จรู 30 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170 โทร :08 9754 5158
ผ้าถุง ผ้าถุง ทอจากผ้าไหม (ราคาต่อ 1 หลา) กลุ่มทอผ้า 248 หมู่ 9 บ้านอ่างเตย ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 ติดต่อ : นายสำรวย ทรัพย์ประสาน โทร : 038 508022 (เบอร์พัฒนาชุมชนท่าตะเกียบ)
ผ้าปูที่นอน มีทุกขนาดตัดเย็บด้วยความปราณีต ทนทาน ประกอบด้วยผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน กลุ่มตัดเย็บผ้าปูที่นอนบ้านคลองหัวจาก น.ส.พิชยา มั่นถิ่น เลขที่ 38/1 หมู่ที่ 13 บ้านคลองหัวจาก ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 โทร.(038)532224
ผ้าฝ้าย(ผ้าขาวม้า) ผ้าขาวม้าสำเร็จรูปที่ทอด้วยมือสามารถที่จะสั่งลวดลายตามที่ลูกค้าต้องการได้ กลุ่มทอผ้าไหม, ผ้าฝ้ายบ้านอ่างเตย นางสมจิตร วงศ์คง เลขที่ 133/1 หมู่ที่ 9 บ้านอ่างเตย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.(038)508022
ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ที่ทอด้วยมือสามารถที่จะสั่งลวดลายตามที่ลูกค้าต้องการได้ กลุ่มทอผ้าไหม, ผ้าฝ้ายบ้านอ่างเตย นางสมจิตร วงศ์คง เลขที่ 133/1 หมู่ที่ 9 บ้านอ่างเตย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.(038)508022

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1125 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.