สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 1895 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ตุ๊กตาเกวียนกับควาย 40 หมู่ 11 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร :035-243943,01-8526940
ตุ๊กตาจำลองบรรยากาศในวงหมากรุก 40 หมู่ 11 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร :035-243943,01-8526940
ตุ๊กตาจำลองภาพการละเล่นของเด็กไทย 40 หมู่ 11 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร :035-243943,01-8526940
ตุ๊กตาเต้นระบำ (เล็ก) ตุ๊กตามีฐานไม้ ขนาดเล็ก กลุ่มอาชีพศิลปหัตถกรรมจากกิ่งไม้ 2/2 หมู่ 3 ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 ติดต่อ : นางสุรางค์ ฤกษ์ประสูตร์ โทร : 09 0857137
ตุ๊กตาเต้นระบำ (ใหญ่) ตุ๊กตามีฐานไม้ ขนาดใหญ่ กลุ่มอาชีพศิลปหัตถกรรมจากกิ่งไม้ 2/2 หมู่ 3 ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 ติดต่อ : นางสุรางค์ ฤกษ์ประสูตร์ โทร : 09 0857137
ตุ๊กตาเต้นระบำ (ใหญ่) ตุ๊กตาเต้นระบำมีฐานเป็นตู้เพลง ขนาดใหญ่ กลุ่มอาชีพศิลปหัตถกรรมจากกิ่งไม้ 2/2 หมู่ 3 ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 ติดต่อ : นางสุรางค์ ฤกษ์ประสูตร์ โทร : 09 0857137
ตุ๊กตานักรบ (4 ดาว ปี 2552) ตุ๊กตานักรบ (รหัสโอทอป 140400364902) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านผักตบชวาไม้ตรา 5 หมู่ 2 ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190 ติดต่อ : คุณดวงเดือน ดังก้อง โทร : 035 238364 โทรสาร : 035 238364
ตุ๊กตาบนฐานกล่องดนตรี ตุ๊กตาบนฐานกล่องดนตรี DC101 (4248) กลุ่มดอกไม้สดอบแห้ง เลขที่ 137/29 ถ.ป่ามะพร้าว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ตุ๊กตาบนฐานกล่องดนตรี ตุ๊กตาบนฐานกล่องดนตรี DC101 (4248) กลุ่มดอกไม้สดอบแห้ง เลขที่ 137/29 ถ.ป่ามะพร้าว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ตุ๊กตาบนฐานกล่องดนตรี ตุ๊กตาบนฐานกล่องดนตรี DC101 (4248) กลุ่มดอกไม้สดอบแห้ง เลขที่ 137/29 ถ.ป่ามะพร้าว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ตุ๊กตาบนฐานกล่องดนตรี ตุ๊กตาบนฐานกล่องดนตรี DC101 (4248) กลุ่มดอกไม้สดอบแห้ง เลขที่ 137/29 ถ.ป่ามะพร้าว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ตุ๊กตาเปลือกข้าวโพด เป็นตุ๊กตาประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด ชุมชนโคกศาลา บ้านเลขที่ 728/3 ถ.เทศบาล 1 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-341601,222310 E-mail:cdayu@hotmail.com
ตุ๊กตาผ้าใยบัว ตุ๊กตาชุดผ้าใยบัว พร้อมกล่องดนตรี (9549) กลุ่มศิลปประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 178 หมู่ 5 ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 ติดต่อ : นางมยุรี ศรีสมบัติ โทร : 07 1207939
ตุ๊กตาพิธีแต่งงาน และบวชนาค 40 หมู่ 11 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร :035-243943,01-8526940
ตุ๊กตาล้อเลียนนักการเมือง 40 หมู่ 11 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร :035-243943,01-8526940
ตุ๊กตาแสดงการสอนของพระสงฆ์และการรดน้ำพระสงฆ์เพื่อความมงคล 40 หมู่ 11 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร :035-243943,01-8526940
ตู้กระจก กลุ่มไม้แกะสลักตกแต่งตู้โบราณจำลอง สถานที่ตั้ง : 35/3 หมู่ 3 บ้านคลองถนนตาล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ติดต่อ : คุณพยงค์ สวนพลูน้อย โทร :035-245524
ตู้ซ้อนสองชั้น กลุ่มไม้แกะสลักตกแต่งตู้โบราณจำลอง สถานที่ตั้ง : 35/3 หมู่ 3 บ้านคลองถนนตาล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ติดต่อ : คุณพยงค์ สวนพลูน้อย โทร :035-245524
ตู้ดอกบัวประดิษฐ์ ตู้ดอกบัวประดิษฐ์ (21650) กลุ่มศิลปประดิษฐ์บ้านสนามชัย 23/2 หมู่ 1 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190 ติดต่อ : คุณไพรวัลย์ ธรรมเกษา โทร : 035 372230, 08 1853 3185 โทรสาร : 035 372230
ตู้ดอกบัวประดิษฐ์ ตู้ดอกบัวประดิษฐ์ ตู้ทำจากไม้สัก ฐานสี่เหลี่ยม (21650) กลุ่มศิลปประดิษฐ์บ้านสนามชัย 23/2 หมู่ 1 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190 ติดต่อ : คุณไพรวัลย์ ธรรมเกษา โทร : 035 372230, 08 1853 3185 โทรสาร : 035 372230
ตู้โบราณจำลอง กลุ่มไม้แกะสลักตกแต่งตู้โบราณจำลอง สถานที่ตั้ง : 35/3 หมู่ 3 บ้านคลองถนนตาล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ติดต่อ : คุณพยงค์ สวนพลูน้อย โทร :035-245524
ตู้พระคัมภีร์ กลุ่มไม้แกะสลักตกแต่งตู้โบราณจำลอง สถานที่ตั้ง : 35/3 หมู่ 3 บ้านคลองถนนตาล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ติดต่อ : คุณพยงค์ สวนพลูน้อย โทร :035-245524
โต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะเครื่องแป้งเล็ก (8550) กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ 8/1 หมู่ 5 บ้านกระทุ่ม ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 ติดต่อ : นางนงนุช เกิดเรณู โทร : 081 991 0859
โต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะเครื่องแป้ง ขนาดจิ๋ว (8550) กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ 8/1 หมู่ 5 บ้านกระทุ่ม ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 ติดต่อ : นางนงนุช เกิดเรณู โทร : 081 991 0859
โต๊ะเครื่องแป้งจำลอง กลุ่มไม้แกะสลักตกแต่งตู้โบราณจำลอง สถานที่ตั้ง : 35/3 หมู่ 3 บ้านคลองถนนตาล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ติดต่อ : คุณพยงค์ สวนพลูน้อย โทร :035-245524
โต๊ะรองรีดผ้า ( 6 ระดับ) เป็นโต๊ะที่เพิ่มความสะดวกในการรีดปรับได้ 6 ระดับตามความต้องการ แข็งแรง ทนทาน กลุ่มอาชีพดอนลานก้าวไกล บ้านเลขที่ 22/4 ม.1 ต.ดอนลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ: นายสมเกียรติ ทรัพย์ทวีรังสี โทร :01-9439914,035-255459
โต๊ะรองรีดผ้า (แบบนั่งรีด) เป็นโต๊ะรีดผ้าแบบนั่งรีดที่เพิ่มความสะดวกในการรีด แข็งแรง ทนทาน มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ให้เลือก กลุ่มอาชีพดอนลานก้าวไกล บ้านเลขที่ 22/4 ม.1 ต.ดอนลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ: นายสมเกียรติ ทรัพย์ทวีรังสี โทร :01-9439914,035-255459
โต๊ะหมู่บูชา แกะสลักตามลายที่ลูกค้าสั่ง กลุ่มแกะสลักโต๊ะหมู่บูชา หมู่ที่ 4 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ นายอำนวย น้อยโสภณ โทร. 035-713427 E-mail:cdayu@hotmail.com
ถังผ้ามีฝาปิดจักสานจากหวาย ถังผ้ามีฝาปิดจักสานจากหวาย (19448)(OTOP) กลุ่มจักสานบ้านหัวเวียง 51/1 หมู่ 2 บ้านหัวเวียง ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 ติดต่อ : คุณจันทิรา สุทธิประเสริฐ โทร : 086-8136237
ถังผ้ามีฝาปิดจักสานจากหวาย ถังผ้ามีฝาปิดจักสานจากหวาย (19448)(OTOP) กลุ่มจักสานบ้านหัวเวียง 51/1 หมู่ 2 บ้านหัวเวียง ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 ติดต่อ : คุณจันทิรา สุทธิประเสริฐ โทร : 086-8136237

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1895 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.