สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
จังหวัด อุตรดิตถ์
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 539 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
นาฬิกาไม้ นาฬิกาไม้ มีรูปแบบสวยงามใช้งานได้ดี(Coop) กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านหัวหาด 201/4 หมู่4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อ : นายสมศักดิ์ บ้านดอนไพร โทร :09 8568077
น้ำดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากน้ำประปา โดยผ่านขั้นตอนการผลิต กลุ่มผลิตน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ 189 หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดต่อ : นางสังวาลย์ ทองพืช โทร :055-448181 e-mail : cduttaradit@chaiyo.com
น้ำดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำประปา โดยผ่านขั้นตอนการผลิต กลุ่มผลิตน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ 189 หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดต่อ : นางสังวาลย์ ทองพืช โทร :055-448181 e-mail : cduttaradit@chaiyo.com
น้ำปลา น้ำปลา ตราปลาตะโกก เป็นน้ำปลาที่ผลิตจากปลาแท้ 100% มีปริมาณสุทธิ 750 ซี.ซี. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา ที่อยู่ เลขที่ 82 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเจริญ ต. ผาเลือด อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์ ติดต่อ นางกัลยา พุกพลอย โทรศัพท์ 055-499125 E-mail : cduttaradit@chaiyo.com
น้ำผลไม้แปรรูป (ไวน์ผลไม้) น้ำผลไม้แปรรูปที่นำมาใช้แปรรูป เช่น ฝรั่ง กระเจี๊ยบ มะตูม เป็นต้น(Coop) สหกรณ์การเกษตรแปรรูปผลผลิตการเกษตรแสนตอ 86 หมู่ที่ 8 ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดต่อ : อ.ยุพดี แย็มพราน โทร :01-2800322
น้ำผึ้ง"เบญจพรรณ" (4 ดาว ปี 2553) น้ำผึ้ง"เบญจพรรณ" (รหัสโอทอป 530101074901)(OPC53 UT4Stars)53A,534A กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง 185/1 หมู่ 4 ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อ : นายเสวก พ่วงปาน โทร : 08-1972-7023, 0-5542-9116
น้ำผึ้งคุณภาพ (5 ดาว ปี 2555) น้ำผึ้งคุณภาพ (รหัสโอทอป 53080001215331) (OPC55 UT5Stars)55A,555A,OPC555 กลุ่มผู้ผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ (น้ำผึ้งอินทรีย์) 48/1 หมู่ 4 บ้านนานกกก ถนนน้ำริด - หัวดง ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 ติดต่อ : คุณจเรศักดิ์ ศรีวงศ์ โทร : 055-817045 โทรสาร: 055-817044 E-mail : Jare_farm@hotmail.com
น้ำผึ้งคุณภาพ (Quality Honey)(5 ดาว ปี 2553) น้ำผึ้งคุณภาพ (Quality Honey)(รหัสโอทอป 530801155201)(OPC53 UT5Stars)53A,535A กลุ่มผู้ผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ (น้ำผึ้งอินทรีย์) 48/1 หมู่ 4 บ้านนานกกก ถนนน้ำริด - หัวดง ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 ติดต่อ : คุณจเรศักดิ์ ศรีวงศ์ โทร : 055-817045 โทรสาร: 055-817044 E-mail : Jare_farm@hotmail.com
น้ำผึ้งคุณภาพ (น้ำผึ้งอินทรีย์)(4 ดาว ปี 2552) น้ำผึ้งคุณภาพ (น้ำผึ้งอินทรีย์) (รหัสโอทอป 530801154901) กลุ่มผู้ผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ (น้ำผึ้งอินทรีย์) 48/1 หมู่ 4 บ้านนานกกก ถนนน้ำริด - หัวดง ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 ติดต่อ : คุณจเรศักดิ์ ศรีวงศ์ โทร : 055-817045 โทรสาร: 055-817044 E-mail : Jare_farm@hotmail.com
น้ำผึ้งเบญจพรรณ น้ำผึ้งเบญจพรรณ (180855)(N) กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง 185/1 หมู่ 4 ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อ : นายเสวก พ่วงปาน โทร : 08-1972-7023, 0-5542-9116
น้ำผึ้งเบญจพรรณ น้ำผึ้งเบญจพรรณ (180855)(N) กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง 185/1 หมู่ 4 ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อ : นายเสวก พ่วงปาน โทร : 08-1972-7023, 0-5542-9116
น้ำผึ้งเบญจพรรณ (5 ดาว ปี 2552) น้ำผึ้งเบญจพรรณ (รหัสโอทอป 530101074901)(OPC52 UT5Stars)52A,525A กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง 185/1 หมู่ 4 ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อ : นายเสวก พ่วงปาน โทร : 08-1972-7023, 0-5542-9116
น้ำผึ้งเบญจพรรณ (5 ดาว ปี 2555) น้ำผึ้งเบญจพรรณ (รหัสโอทอป 53010007556679) (OPC55 UT5Stars)55A,555A,OPC555 กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง 185/1 หมู่ 4 ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อ : นายเสวก พ่วงปาน โทร : 08-1972-7023, 0-5542-9116
น้ำผึ้งรวง น้ำผึ้งรวง (141250) กลุ่มผู้ผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ (น้ำผึ้งอินทรีย์) 48/1 หมู่ 4 บ้านนานกกก ถนนน้ำริด - หัวดง ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 ติดต่อ : คุณจเรศักดิ์ ศรีวงศ์ โทร : 055-817045 โทรสาร: 055-817044 E-mail : Jare_farm@hotmail.com
น้ำผึ้งลำไย น้ำผึ้งลำไย ฟาร์มผึ้งไทย (141250) กลุ่มผู้ผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ (น้ำผึ้งอินทรีย์) 48/1 หมู่ 4 บ้านนานกกก ถนนน้ำริด - หัวดง ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 ติดต่อ : คุณจเรศักดิ์ ศรีวงศ์ โทร : 055-817045 โทรสาร: 055-817044 E-mail : Jare_farm@hotmail.com
น้ำผึ้งลำไย น้ำผึ้งลำไย ฟาร์มผึ้งไทย ขนาด 750 ซีซี. (141250) กลุ่มผู้ผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ (น้ำผึ้งอินทรีย์) 48/1 หมู่ 4 บ้านนานกกก ถนนน้ำริด - หัวดง ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 ติดต่อ : คุณจเรศักดิ์ ศรีวงศ์ โทร : 055-817045 โทรสาร: 055-817044 E-mail : Jare_farm@hotmail.com
น้ำผึ้งอินทรีย์ น้ำผึ้งอินทรีย์ ขวดเบสบอล น้ำผึ้งจากดอกสาบเสือ (141250) กลุ่มผู้ผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ (น้ำผึ้งอินทรีย์) 48/1 หมู่ 4 บ้านนานกกก ถนนน้ำริด - หัวดง ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 ติดต่อ : คุณจเรศักดิ์ ศรีวงศ์ โทร : 055-817045 โทรสาร: 055-817044 E-mail : Jare_farm@hotmail.com
น้ำผึ้งอินทรีย์ น้ำผึ้งอินทรีย์ ขวดแยม (141250) กลุ่มผู้ผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ (น้ำผึ้งอินทรีย์) 48/1 หมู่ 4 บ้านนานกกก ถนนน้ำริด - หัวดง ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 ติดต่อ : คุณจเรศักดิ์ ศรีวงศ์ โทร : 055-817045 โทรสาร: 055-817044 E-mail : Jare_farm@hotmail.com
น้ำผึ้งอินทรีย์ น้ำผึ้งอินทรีย์ ขนาด 300 กรัม (141250) กลุ่มผู้ผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ (น้ำผึ้งอินทรีย์) 48/1 หมู่ 4 บ้านนานกกก ถนนน้ำริด - หัวดง ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 ติดต่อ : คุณจเรศักดิ์ ศรีวงศ์ โทร : 055-817045 โทรสาร: 055-817044 E-mail : Jare_farm@hotmail.com
น้ำผึ้งอินทรีย์ น้ำผึ้งอินทรีย์ ขวดสปอนเซอร์ น้ำผึ้งจากดอกไม้ป่าอินทรีย์ (141250) กลุ่มผู้ผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ (น้ำผึ้งอินทรีย์) 48/1 หมู่ 4 บ้านนานกกก ถนนน้ำริด - หัวดง ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 ติดต่อ : คุณจเรศักดิ์ ศรีวงศ์ โทร : 055-817045 โทรสาร: 055-817044 E-mail : Jare_farm@hotmail.com
น้ำผึ้งอินทรีย์ น้ำผึ้งอินทรีย์ บรรจุหลอด น้ำผึ้งจากดอกสาบเสือ (141250) กลุ่มผู้ผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ (น้ำผึ้งอินทรีย์) 48/1 หมู่ 4 บ้านนานกกก ถนนน้ำริด - หัวดง ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 ติดต่อ : คุณจเรศักดิ์ ศรีวงศ์ โทร : 055-817045 โทรสาร: 055-817044 E-mail : Jare_farm@hotmail.com
น้ำผึ้งอินทรีย์ น้ำผึ้งอินทรีย์ ขนาด 600 กรัม (141250) กลุ่มผู้ผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ (น้ำผึ้งอินทรีย์) 48/1 หมู่ 4 บ้านนานกกก ถนนน้ำริด - หัวดง ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 ติดต่อ : คุณจเรศักดิ์ ศรีวงศ์ โทร : 055-817045 โทรสาร: 055-817044 E-mail : Jare_farm@hotmail.com
น้ำพริก น้ำพริก (3150) กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า 31 หมู่ 5 บ้านแหลมคูณ ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 ติดต่อ : นางปั้นหยี ลีเลียง โทร : 089 8584502
น้ำพริก การแปรรูปน้ำพริก กลุ่มแม่บ้าตำบลผาจุก ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านหมอนไม้ ตำบลผาจุก อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดต่อ : นางบุญเย็น เทพเทพา โทรศัพท์ : 055-414831 Email : cduttaradit@hotmail.com
น้ำพริกกุ้งคั่วแห้ง น้ำพริกกุ้งคั่วแห้ง (71249) กลุ่มผู้ผลิตน้ำพริกเจ๊ม่วย 39/4 หมู่ 9 บ้านเนินซ่าน ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210 ติดต่อ : นางปราณี ผู้ผ่อง โทร : 086 2048890, 055 816725
น้ำพริกต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกต่าง ๆ สำเร็จรูป เช่น น้ำพริกแกง น้ำพริกลาบ น้ำพริกเขียวหวาน น้ำพริกนรก อร่อย สะอาด มีกลิ่นหอม ถูกหลักอนามัย ให้คุณค่าทางอาหารสูง กลุ่มแปรรูปอาหาร 72 หมู่ 2 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ติดต่อ : นางทวี สายบัวต่อ โทร : (055) 455139
น้ำพริกตาแดง น้ำพริกตาแดง (71249) กลุ่มผู้ผลิตน้ำพริกเจ๊ม่วย 39/4 หมู่ 9 บ้านเนินซ่าน ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210 ติดต่อ : นางปราณี ผู้ผ่อง โทร : 086 2048890, 055 816725
น้ำพริกนรก (3 ดาว ปี 2552) น้ำพริกนรก (รหัสโอทอป 530400395201) กลุ่มแปรรูปอาหารและผลผลิตทางการเกษตร 77/8 หัวนา หมู่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150 ติดต่อ: นางจำลอง นิลเพ็ชร โทร :0-5548-1165
น้ำพริกนรก (4 ดาว ปี 2555) น้ำพริกนรก (รหัสโอทอป 5304000197659) (OPC55 UT4Stars)55A,554A,OPC554 กลุ่มแปรรูปอาหารและผลผลิตทางการเกษตร 77/8 หัวนา หมู่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150 ติดต่อ: นางจำลอง นิลเพ็ชร โทร :0-5548-1165
น้ำพริกนรกปลาย่าง น้ำพริกนรกปลาย่าง (71249) กลุ่มผู้ผลิตน้ำพริกเจ๊ม่วย 39/4 หมู่ 9 บ้านเนินซ่าน ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210 ติดต่อ : นางปราณี ผู้ผ่อง โทร : 086 2048890, 055 816725

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 539 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.