ค้นหาสินค้าและกลุ่มอาชีพ
หน้าแรก | สินค้าทั้งหมด | สินค้า e-Commerce | สินค้า OTOP | สินค้า กลุ่มอาชีพ | ค้นหาสินค้าและกลุ่มอาชีพ

รายชื่อผลิตภัณฑ์ แสดงเพื่อพิมพ์  |   < หน้าที่ผ่านมา(13) | หน้าต่อไป >(15) | ข้อมูล 499 รายการ
ที่ ชื่อผลิตภัณฑ์/ชื่อกลุ่ม ที่อยู่ / ผู้ติดต่อ ผลิตภัณฑ์
326 ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว
86 ทุ่งน้อย หมู่ 8 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ชวลิต ชินประยูร (08-6769-1754, 0-3420-8644)
- ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว
327 ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว
86 ทุ่งน้อย หมู่ 8 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ชวลิต ชินประยูร (08-6769-1754, 0-3420-8644)
- ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว
328 ผักกาดดองเปรี้ยว
หจก.เพิ่มทรัพย์ฟู้ดการเกษตร
15/4 หมู่ 4 ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
()
- ผลิตภัณฑ์ผลไม้ดอง
- ผักเปรี้ยวสูญญากาศ
329 ผัดไทยกุ้งสด
ข้าวหน้าเป็ด
318 คลองสระเกตุ หมู่ 7 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
นางสาววริศรา มัง ()
- ข้าวหน้าเป็ด
330 ผ้าขาวม้า
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองสะแกราย
1 สะแกราย หมู่ 9 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
นางสาวโน ปิ่นทอง (086-1732307, 034-388230)
- ผ้าทอพื้นเมือง ลายแตงโม
331 ผ้าขาวม้า
กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ
19 หมู่ 2 บ้านดอนทอง ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
คุณสังวล ทองยอดเก (034 352400, 08 1858 5404)
- หัตถกรรมผ้าทอมือ
332 ผ้าขาวม้า
กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ
19 หมู่ 2 บ้านดอนทอง ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
คุณสังวล ทองยอดเก (034 352400, 08 1858 5404)
- หัตถกรรมผ้าทอมือ
333 ผ้าทอยกมุก
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองสะแกราย
1 สะแกราย หมู่ 9 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
นางสาวโน ปิ่นทอง (086-1732307, 034-388230)
- ผ้าทอพื้นเมือง ลายแตงโม
334 ผ้าทอล๊อต
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองสะแกราย
1 สะแกราย หมู่ 9 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
นางสาวโน ปิ่นทอง (086-1732307, 034-388230)
- ผ้าทอพื้นเมือง ลายแตงโม
335 ผ้าเปียว
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองสะแกราย
1 สะแกราย หมู่ 9 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
นางสาวโน ปิ่นทอง (086-1732307, 034-388230)
- ผ้าทอพื้นเมือง ลายแตงโม
336 ผ้าฝ้ายชุด
กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ
19 หมู่ 2 บ้านดอนทอง ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
คุณสังวล ทองยอดเก (034 352400, 08 1858 5404)
- หัตถกรรมผ้าทอมือ
337 ผ้าฝ้ายลายแตงโม
กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ
19 หมู่ 2 บ้านดอนทอง ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
คุณสังวล ทองยอดเก (034 352400, 08 1858 5404)
- หัตถกรรมผ้าทอมือ
338 ผ้าพื้น
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองสะแกราย
1 สะแกราย หมู่ 9 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
นางสาวโน ปิ่นทอง (086-1732307, 034-388230)
- ผ้าทอพื้นเมือง ลายแตงโม
339 ผ้าลายแตงโม
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองสะแกราย
1 สะแกราย หมู่ 9 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
นางสาวโน ปิ่นทอง (086-1732307, 034-388230)
- ผ้าทอพื้นเมือง ลายแตงโม
340 ผ้าลายแตงโม
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองสะแกราย
1 สะแกราย หมู่ 9 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
นางสาวโน ปิ่นทอง (086-1732307, 034-388230)
- ผ้าทอพื้นเมือง ลายแตงโม
341 ฝรั่งดองแช่บ๊วย
หจก.เพิ่มทรัพย์ฟู้ดการเกษตร
15/4 หมู่ 4 ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
()
- ผลิตภัณฑ์ผลไม้ดอง
- ผักเปรี้ยวสูญญากาศ
342 ฝรั่งพันธ์กิมจู
ไร่พรทิพย์
37 หมู่ 3 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
คุณพรทิพย์ จิรโอฬ ()
- ฝรั่ง พันธุ์แป้นสีทอง, พันธุ์ไทย
343 ฝรั่งพันธ์ไทยโบราณ
ไร่พรทิพย์
37 หมู่ 3 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
คุณพรทิพย์ จิรโอฬ ()
- ฝรั่ง พันธุ์แป้นสีทอง, พันธุ์ไทย
344 ฝรั่งพันธ์แป้นสีทอง
ไร่พรทิพย์
37 หมู่ 3 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
คุณพรทิพย์ จิรโอฬ ()
- ฝรั่ง พันธุ์แป้นสีทอง, พันธุ์ไทย
345 ฝรั่งสดกิมจู
.กลุ่มปลูกพืช,เลี้ยงสัตว์แปรรูปผลไม้
61/2 หมู่ 5 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
คุณมะณี ขุนศรี (08-6802-0513, 0 3420 6860)
- ฝรั่งสดกิมจู
346 พวงกุญแจเชือกมัดฟาง
กลุ่มพัฒนาภินันท์
118 หมู่ 4 บ้านพัฒนาภินันท์ ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
คุณรุ่งทิพย์ เปี่ ()
- ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง
347 พวงมาลัย
กลุ่มหัตถกรรมปั้นดินขาวนครปฐม
61/49 หมู่ 2 หมู่บ้านศุภมงคล ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
นางพรวลัย แต้มไชย (0-3432-5056, 08-6077-6843)
- ดอกไม้ประดิษฐ์และของที่ระลึกจากดินขาว
348 พวงมาลัย
กลุ่มหัตถกรรมปั้นดินขาวนครปฐม
61/49 หมู่ 2 หมู่บ้านศุภมงคล ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
นางพรวลัย แต้มไชย (0-3432-5056, 08-6077-6843)
- ดอกไม้ประดิษฐ์และของที่ระลึกจากดินขาว
349 พวงมาลัยชำร่วย
กลุ่มหัตถกรรมปั้นดินขาวนครปฐม
61/49 หมู่ 2 หมู่บ้านศุภมงคล ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
นางพรวลัย แต้มไชย (0-3432-5056, 08-6077-6843)
- ดอกไม้ประดิษฐ์และของที่ระลึกจากดินขาว
350 พวงหรีด
เย็บปักถักร้อยสตรีแม่บ้าน หมู่ 8
73/21 หนองจอก หมู่ 8 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
นางพรทิพย์ ทองศร ()
- หมอนรูปทรงต่างๆ

หน้าที่ : จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 499 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.