สินค้าของกลุ่มอาชีพ
รายชื่อผลิตภัณฑ์ หน้าต่อไป >(2) | ข้อมูล 356 รายการ
ที่ ชื่อผลิตภัณฑ์/ชื่อกลุ่ม ที่อยู่/ผู้ติดต่อ/font> ผลิตภัณฑ์
1 กรอบรูปนาฬิกา (กล้วยไม้)
ไขแสง แฮนด์เมด
1/7 หมู่ 8 ถนนลำลูกกา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
()
- สิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติ
2 กรอบรูปนาฬิกา (กุหลาบ)
ไขแสง แฮนด์เมด
1/7 หมู่ 8 ถนนลำลูกกา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
()
- สิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติ
3 กรอบรูปนาฬิกา (ชั้นหนังสือ)
ไขแสง แฮนด์เมด
1/7 หมู่ 8 ถนนลำลูกกา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
()
- สิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติ
4 กรอบรูปนาฬิกา (ชามตราไก่)
ไขแสง แฮนด์เมด
1/7 หมู่ 8 ถนนลำลูกกา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
()
- สิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติ
5 กรอบรูปนาฬิกา (ชุดม้า)
ไขแสง แฮนด์เมด
1/7 หมู่ 8 ถนนลำลูกกา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
()
- สิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติ
6 กรอบรูปนาฬิกา (ตู้)
ไขแสง แฮนด์เมด
1/7 หมู่ 8 ถนนลำลูกกา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
()
- สิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติ
7 กรอบรูปนาฬิกา (ทะเล)
ไขแสง แฮนด์เมด
1/7 หมู่ 8 ถนนลำลูกกา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
()
- สิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติ
8 กรอบรูปนาฬิกา (ทานตะวัน)
ไขแสง แฮนด์เมด
1/7 หมู่ 8 ถนนลำลูกกา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
()
- สิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติ
9 กรอบรูปนาฬิกา (บ่าวสาว)
ไขแสง แฮนด์เมด
1/7 หมู่ 8 ถนนลำลูกกา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
()
- สิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติ
10 กรอบรูปนาฬิกาเมล็ดพันธุ์พืช
ไขแสง แฮนด์เมด
1/7 หมู่ 8 ถนนลำลูกกา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
()
- สิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติ
11 กรอบรูปนาฬิกาเมล็ดพันธุ์พืช
ไขแสง แฮนด์เมด
1/7 หมู่ 8 ถนนลำลูกกา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
()
- สิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติ
12 กรอบรูปนาฬิกาเมล็ดพันธุ์พืช
ไขแสง แฮนด์เมด
1/7 หมู่ 8 ถนนลำลูกกา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
()
- สิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติ
13 กรอบรูปนาฬิกาเมล็ดพันธุ์พืช
ไขแสง แฮนด์เมด
1/7 หมู่ 8 ถนนลำลูกกา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
()
- สิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติ
14 กรอบรูปนาฬิกาเมล็ดพันธุ์พืช
ไขแสง แฮนด์เมด
1/7 หมู่ 8 ถนนลำลูกกา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
()
- สิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติ
15 กรอบรูปนาฬิการ้านกาแฟ
ไขแสง แฮนด์เมด
1/7 หมู่ 8 ถนนลำลูกกา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
()
- สิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติ
16 กรอรูปเครื่องเขินโบราณ
จุฑามาศเครื่องเขิน (กลุ่มคัวฮักคัวหาง)
165 หมู่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
คุณศศิธร มงคลเรือ ()
- ผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน (กลุ่มคัวฮักคัวหาง)
17 กรอรูปเครื่องเขินโบราณ
จุฑามาศเครื่องเขิน (กลุ่มคัวฮักคัวหาง)
165 หมู่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
คุณศศิธร มงคลเรือ ()
- ผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน (กลุ่มคัวฮักคัวหาง)
18 กระเป๋าผ้า
บริษัท ผ้าไทยล้านนา จำกัด (ล้านนาบาติก)
140/6 หมู่ 2 บ้านนาแหลม ซอยลูกหลวง ถนนราชฎร์อุทิศ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
นางสุมามาลย์ วิว ()
- ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
19 กระเป๋าผ้า
บริษัท ผ้าไทยล้านนา จำกัด (ล้านนาบาติก)
140/6 หมู่ 2 บ้านนาแหลม ซอยลูกหลวง ถนนราชฎร์อุทิศ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
นางสุมามาลย์ วิว ()
- ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
20 กระเป๋าผ้า
บริษัท ผ้าไทยล้านนา จำกัด (ล้านนาบาติก)
140/6 หมู่ 2 บ้านนาแหลม ซอยลูกหลวง ถนนราชฎร์อุทิศ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
นางสุมามาลย์ วิว ()
- ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
21 กระเป๋าหนังต่อ
กลุ่มอาชีพผลิตกระเป๋าหนังต่อ
61/2 หมู่ 7 ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
คุณนัฐการ อรรถภาพ (08 9668 8703, 08 9900 8262)
- กระเป๋าหนังต่อ
22 กระเป๋าหนังต่อ
กลุ่มอาชีพผลิตกระเป๋าหนังต่อ
61/2 หมู่ 7 ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
คุณนัฐการ อรรถภาพ (08 9668 8703, 08 9900 8262)
- กระเป๋าหนังต่อ
23 กระเป๋าหนังต่อ
กลุ่มอาชีพผลิตกระเป๋าหนังต่อ
61/2 หมู่ 7 ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
คุณนัฐการ อรรถภาพ (08 9668 8703, 08 9900 8262)
- กระเป๋าหนังต่อ
24 กระเป๋าหนังต่อ
กลุ่มอาชีพผลิตกระเป๋าหนังต่อ
61/2 หมู่ 7 ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
คุณนัฐการ อรรถภาพ (08 9668 8703, 08 9900 8262)
- กระเป๋าหนังต่อ
25 กระเป๋าหนังต่อ
กลุ่มอาชีพผลิตกระเป๋าหนังต่อ
61/2 หมู่ 7 ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
คุณนัฐการ อรรถภาพ (08 9668 8703, 08 9900 8262)
- กระเป๋าหนังต่อ

หน้าที่ : จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 356 รายการ