สินค้าของกลุ่มอาชีพ
รายชื่อผลิตภัณฑ์ < หน้าที่ผ่านมา(7) | หน้าต่อไป >(9) | ข้อมูล 244 รายการ
ที่ ชื่อผลิตภัณฑ์/ชื่อกลุ่ม ที่อยู่/ผู้ติดต่อ/font> ผลิตภัณฑ์
176 ยาดม
กลุ่มสตรีผลิตดอกไม้จันทน์บ้านหนองใหญ่
53 หมู่ที่ 1 บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
คุณอารมย์ กิจเฮงพ (038-219040)
- ดอกไม้จันทน์
- ยาดม ยาหม่อง
177 ยาหม่อง
กลุ่มสตรีผลิตดอกไม้จันทน์บ้านหนองใหญ่
53 หมู่ที่ 1 บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
คุณอารมย์ กิจเฮงพ (038-219040)
- ดอกไม้จันทน์
- ยาดม ยาหม่อง
178 รถตุ๊กตุ๊กแก้วเป่า
กลุ่มแก้วเป่าประยุกต์ศิลป์ไทย
12/9 หมู่ 9 ซอยสหกรณ์ 3 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
คุณสมชาย น้อยจินด ()
- ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า
179 รถตุ๊กตุ๊กแก้วเป่า
กลุ่มแก้วเป่าประยุกต์ศิลป์ไทย
12/9 หมู่ 9 ซอยสหกรณ์ 3 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
คุณสมชาย น้อยจินด ()
- ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า
180 รถตุ๊กตุ๊กแก้วเป่า
กลุ่มแก้วเป่าประยุกต์ศิลป์ไทย
12/9 หมู่ 9 ซอยสหกรณ์ 3 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
คุณสมชาย น้อยจินด ()
- ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า
181 รองเท้ายาง
กลุ่มผลิตรองเท้าบ้านหนองประดู่
47/5 หมู่ที่ 5 บ้านหนองประดู่ ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
คุณสนธยา เหลี่ยมส (01-7235259)
- รองเท้ายาง
182 รองเท้ายาง
กลุ่มผลิตรองเท้าบ้านหนองประดู่
47/5 หมู่ที่ 5 บ้านหนองประดู่ ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
คุณสนธยา เหลี่ยมส (01-7235259)
- รองเท้ายาง
183 รองเท้ายาง
กลุ่มผลิตรองเท้าบ้านหนองประดู่
47/5 หมู่ที่ 5 บ้านหนองประดู่ ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
คุณสนธยา เหลี่ยมส (01-7235259)
- รองเท้ายาง
184 รองเท้ายาง
กลุ่มผลิตรองเท้าบ้านหนองประดู่
47/5 หมู่ที่ 5 บ้านหนองประดู่ ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
คุณสนธยา เหลี่ยมส (01-7235259)
- รองเท้ายาง
185 รองเท้ายาง
กลุ่มผลิตรองเท้าบ้านหนองประดู่
47/5 หมู่ที่ 5 บ้านหนองประดู่ ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
คุณสนธยา เหลี่ยมส (01-7235259)
- รองเท้ายาง
186 รองเท้ายาง
กลุ่มผลิตรองเท้าบ้านหนองประดู่
47/5 หมู่ที่ 5 บ้านหนองประดู่ ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
คุณสนธยา เหลี่ยมส (01-7235259)
- รองเท้ายาง
187 รองเท้ายาง
กลุ่มผลิตรองเท้าบ้านหนองประดู่
47/5 หมู่ที่ 5 บ้านหนองประดู่ ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
คุณสนธยา เหลี่ยมส (01-7235259)
- รองเท้ายาง
188 รองเท้ายาง
กลุ่มผลิตรองเท้าบ้านหนองประดู่
47/5 หมู่ที่ 5 บ้านหนองประดู่ ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
คุณสนธยา เหลี่ยมส (01-7235259)
- รองเท้ายาง
189 เรือแก้วเป่า
กลุ่มแก้วเป่าประยุกต์ศิลป์ไทย
12/9 หมู่ 9 ซอยสหกรณ์ 3 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
คุณสมชาย น้อยจินด ()
- ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า
190 เรือสุพรรณหงษ์แก้วเป่า
กลุ่มแก้วเป่าประยุกต์ศิลป์ไทย
12/9 หมู่ 9 ซอยสหกรณ์ 3 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
คุณสมชาย น้อยจินด ()
- ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า
191 โลชั่นบำรุงเส้นผม
บัวบุษกร
64/4 ถนนศรีวิชัย ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
()
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติ
192 ไวน์มะเม่า
กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังกระแจะ
18 หมู่ 6 บ้านท้ายวัง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
นายไวย์วุฒิ มุกดา (08-1524-0559, 08-1630-1179)
- ไวน์ผลไม้
193 ไวน์มังคุด
กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังกระแจะ
18 หมู่ 6 บ้านท้ายวัง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
นายไวย์วุฒิ มุกดา (08-1524-0559, 08-1630-1179)
- ไวน์ผลไม้
194 ไวน์องุ่นแดง
กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังกระแจะ
18 หมู่ 6 บ้านท้ายวัง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
นายไวย์วุฒิ มุกดา (08-1524-0559, 08-1630-1179)
- ไวน์ผลไม้
195 สบู่โคลน
บัวบุษกร
64/4 ถนนศรีวิชัย ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
()
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติ
196 สบู่ชาเขียว
บัวบุษกร
64/4 ถนนศรีวิชัย ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
()
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติ
197 สบู่เชอร์รี่
บัวบุษกร
64/4 ถนนศรีวิชัย ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
()
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติ
198 สบู่เหลวเชอร์รี่
บัวบุษกร
64/4 ถนนศรีวิชัย ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
()
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติ
199 สเปรย์สมุนไพร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไออ้อน
155 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
คุณวรจักร วรวิทยา ()
- แชมพูอาบน้ำสุนัข
200 สมุนไพร+เกลือขัดผิว (สปา)
กลุ่มพืชสมุนไพรวังทอง
70/4 หมู่ 4 บ้านบางสะพาน ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
นางแก้วตา ปูตะวนิ (01 6750522, 01 4754077)
- ผลิตภัณฑ์ถนอมผิวจากสมุนไพร

หน้าที่ : จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 244 รายการ