สินค้าของกลุ่มอาชีพ
รายชื่อผลิตภัณฑ์ < หน้าที่ผ่านมา(4) | หน้าต่อไป >(6) | ข้อมูล 693 รายการ
ที่ ชื่อผลิตภัณฑ์/ชื่อกลุ่ม ที่อยู่/ผู้ติดต่อ/font> ผลิตภัณฑ์
101 กล่องกระดาษสาใส่สบู่
ร้านปาริน
85/159 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านวังบัวตอง ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
คุณปริญญา สุวรรณม ()
- ผลิตภัณฑ์แปรรูปกระดาษสา (กล่องกระดาษสา)
102 กล่องแขวน
มี ดี หินเพนท์
67 หมู่ที่ 7 บ้านท่ารวมใจ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
คุณดวงแข ศรีวิขั ()
- กล่องใส่ของ
- หินทับกระดาษ
103 กล่องทิชชู
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระดาษสาบ้านไร่
86/2 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
คุณนงนุช แก้วเรือนดี (0-5331-1530)
- ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
104 กล่องทิชชู
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระดาษสาบ้านไร่
86/2 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
คุณนงนุช แก้วเรือนดี (0-5331-1530)
- ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
105 กล่องทิชชู
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระดาษสาบ้านไร่
86/2 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
คุณนงนุช แก้วเรือนดี (0-5331-1530)
- ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
106 กล่องทิชชูสาน
กลุ่มจักสานไม้ไผ่และเสื่ออ่อน
เลขที่ 26/1 หมู่7 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
คุณพรรณี อินต๊ะรั (053 441080, 09 9502295)
- จักสานไม้ไผ่
107 กล่องนามบัตร
มี ดี หินเพนท์
67 หมู่ที่ 7 บ้านท่ารวมใจ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
คุณดวงแข ศรีวิขั ()
- กล่องใส่ของ
- หินทับกระดาษ
108 กล่องบรรจุภัณฑ์
กลุ่มแม่บ้านบ้านต้นผึ้ง
82 หมู่ที่ 6 บ้านต้นผึ้ง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
คุณลำดวน เรืองศิ (053 960397 , 09 7590322)
- กล่องบรรจุภัณฑ์
109 กล่องพลาสติกหอมบุหงา Hi Scent
CM COLLECTION LTD.,PART
123 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
คุณหฤทัย กาศวิบูล ()
- ผ้าแขวนตกแต่งบ้าน
- เรือใบจำลอง
110 กล่องไฟตุ๊กตาไม้ (HAPPY MONKEY)
HAPPY MONKEY
129/107 หมู่ 2 ถ.มหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
คุณธิติ แสงรังษี ()
- แกะสลักไม้
111 กล่องไม้
กลุ่มจักสานไม้ไผ่และเสื่ออ่อน
เลขที่ 26/1 หมู่7 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
คุณพรรณี อินต๊ะรั (053 441080, 09 9502295)
- จักสานไม้ไผ่
112 กล่องไม้สัก
.โครงการลายไม้ มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ
102 ชุมชนหมู่บ้านอุ่นอารี ถนนสนามกีฬา ซอย 1 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
คุณพงษ์ศักดิ์ บุญยมหา (088 - 8918959 , 088 - 8065523)
- ผลิตภัณฑ์จากไม้ (เครื่องครัว ของขวัญของที่ระลึก)
- ผ้าฝ้ายลายเขียนเทียน
113 กล่องไม้หอมบุหงา Hi Scent
CM COLLECTION LTD.,PART
123 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
คุณหฤทัย กาศวิบูล ()
- ผ้าแขวนตกแต่งบ้าน
- เรือใบจำลอง
114 กล่องใส่ของ
มี ดี หินเพนท์
67 หมู่ที่ 7 บ้านท่ารวมใจ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
คุณดวงแข ศรีวิขั ()
- กล่องใส่ของ
- หินทับกระดาษ
115 กล่องใส่ของ
มี ดี หินเพนท์
67 หมู่ที่ 7 บ้านท่ารวมใจ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
คุณดวงแข ศรีวิขั ()
- กล่องใส่ของ
- หินทับกระดาษ
116 กล่องใส่ทิชชู่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันทราย
116 หมู่ 6 บ้านสันทราย ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
คุณบานเย็น สุนันต (053 865734 , 09 4312996)
- ผ้าฝ้ายทอมือ ปักลาย
117 กล่องใส่บุหรี่เงิน
ร้าน ส. ซิลเวอร์โกลด์
107 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
คุณสัจจา จีนประดั ()
- หัตถกรรมเครื่องเงิน
118 กล่องเอนกประสงค์
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระดาษสาบ้านไร่
86/2 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
คุณนงนุช แก้วเรือนดี (0-5331-1530)
- ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
119 กางเกงผ้าถักใยกัญชง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทร
46/1 หมู่ 3 บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
นางนวลศรี พร้อมใจ (053 301251, 081 2894744)
- ผลิตภัณฑ์จากผ้าถัก
120 กางเกงผ้าถักใยกัญชง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทร
46/1 หมู่ 3 บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
นางนวลศรี พร้อมใจ (053 301251, 081 2894744)
- ผลิตภัณฑ์จากผ้าถัก
121 กางเกงผ้าทอพื้นเมือง
กลุ่มแปรรูปผ้าทอพื้นเมืองบ้านท้าวบุญเรือง
241/45 หมู่ 3 บ้านท้าวบุญเรือง ถ.เชียงใหม่-ฮอด ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
นางมาลี สุธรรมแจ่ (08 1883 3482, 053 430535)
- ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอพื้นเมือง
122 กาละแมทิพย์เสวย
กลุ่มแม่บ้านกาละแมทิพย์เสวย
74/2 หมู่ 2 บ้านมอญ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
คุณไพรัตน์ จิ๋วปั (053-338694 Fax 338295)
- กาละแมทิพย์เสวย
123 กาละแมทิพย์เสวยกล่องซองใบตอง
กลุ่มแม่บ้านกาละแมทิพย์เสวย
74/2 หมู่ 2 บ้านมอญ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
คุณไพรัตน์ จิ๋วปั (053-338694 Fax 338295)
- กาละแมทิพย์เสวย
124 กาละแมทิพย์เสวยกล่องแท่งแฝด
กลุ่มแม่บ้านกาละแมทิพย์เสวย
74/2 หมู่ 2 บ้านมอญ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
คุณไพรัตน์ จิ๋วปั (053-338694 Fax 338295)
- กาละแมทิพย์เสวย
125 กาละแมทิพย์เสวยกล่องแท่งยาว
กลุ่มแม่บ้านกาละแมทิพย์เสวย
74/2 หมู่ 2 บ้านมอญ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
คุณไพรัตน์ จิ๋วปั (053-338694 Fax 338295)
- กาละแมทิพย์เสวย

หน้าที่ : จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 693 รายการ