ตำบลเกาะลอย
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดโครงสร้างการบริหารของ อบต.
  1. นายวิชัย แก้วตา
      โทร. 0-3815-7627-9
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  2. นายสุภาพ เกียรติเสถียรภาพ
      โทร. 0-3815-7627-29
รองนายกอบต.
  3. นายสุริยะ ไม้งาม
      โทร. 0-3815-7627-9
รองนายกอบต.
  4. นายศักดา พรงาม เลขานุการนายกฯ
  5. นายไสว เรือนงาม สมาชิกสภาอบต.
  6. นายไพฑูรย์ ไพบูลย์ สมาชิกสภาอบต.
  7. นายวสุพล ผาสุข สมาชิกสภาอบต.

ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.