ตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดโครงสร้างการบริหารของ อบต.
  0. สำนักงาน อบต. หนองบัว
      โทร. 038-961339
  1. นายอนันต์ ดวงจันทร์ ประธานสภา อบต.
  2. นายประสงค์ มิตรสนิท รองประธานสภา อบต.
  3. นางพเยาว์ ธาระวรรณจิตร เลขานุการสภา อบต.
  4. นายสุจินต์ สุขเกิด นายก อบต.
  5. นายชัชวาลย์ สดภิบาล รองนายก อบต.
  6. นายสำเริง พัทธเสมา รองนายก อบต.
  7. นายสำเนียง บุญรัตน์ ปลัด อบต.
  8. นายณรงค์ ศรเดช สมาชิกสภา อบต.
  9. นายสุเทพ วิเศษเจริญ สมาชิกสภา อบต.
  10. นายดำริ ประทุม สมาชิกสภา อบต.
  11. นายบำรุง สุขเกษม สมาชิกสภา อบต.
  12. นายวัชระ นุชศิริ สมาชิกสภา อบต.
  13. นายโสภณ ก้องเสนาะ สมาชิกสภา อบต.
  14. นายวินัย เพ็ชรนคร สมาชิกสภา อบต.
  15. นายสินชัย นาคเกษม สมาชิกสภา อบต.
  16. นายอรัญ เกตุวารินทร์ สมาชิกสภา อบต.
  17. นายอาทิตย์ บัณฑิตย์ผล สมาชิกสภา อบต.
  18. นายกฤษณะ ทองประเสริฐ สมาชิกสภา อบต.
  19. นายเสน่ห์ ปรางแก้ว สมาชิกสภา อบต.
  20. นายบุญเรือน สุวรรณเขตต์ สมาชิกสภา อบต.
  21. นายบุญเรือง ประสพรัตน์ สมาชิกสภา อบต.
  22. นายสมาน วงศ์สุวรรณ สมาชิกสภา อบต.
  23. นายสุเทพ ตาตะนัน สมาชิกสภา อบต.

ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.