ตำบลดอนกอก
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดโครงสร้างการบริหารของ อบต.
  0. สำนักงาน อบต.ดอนกอก
      โทร. 044 780051
  1. นายบัวพัน มิสา ประธานสภา อบต.
  2. นายเพ้า พลนอก รองประธานสภา อบต.
  3. นายอาทิตย์ โมกไธสง เลขานุการสภา อบต.
  4. นายเกษา ประทุมตรี นายก อบต.
  5. ว่าที่ ร.ต.สุขวิทยา สมุติรัมย์ ปลัด อบต.
  6. นางสาวสมพร ลือไธสง ปลัด อบต.
  7. นายสว่าง กฤตเวทิน ประธานกรรมการบริหาร อบต.
  8. นายนิคม เม็กไธสง กรรมการบริหาร อบต.
  9. นายทองใส สีสิ่ว กรรมการบริหาร อบต.
  10. นายอภิชาติ สินทพ นักวิชาการศึกษา
  11. น.ส.ดวงใจ สุวรรณบุตร เจ้าหน้าที่พัสดุ
  12. นางกัลยา ศรีเมือง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
  13. นางมะลิวรรณ ปะวะทัง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ
  14. นายวีระ อุตมะโยธิน หัวหน้าส่วนโยธา
  15. น.ส.กิ่งดาว ไวสู้ศึก ธุรการ

ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.