ตำบลตรำดม
อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดโครงสร้างการบริหารของ อบต.
  0. สำนักงาน อบต.
      โทร. 0-4454-1155
  1. นายโฉม ประดุจชนม์ ประธานสภา อบต.
  2. นายสุเพียน จารัตน์ รองประธานสภา อบต.
  3. นางสมควร สายแสง เลขานุการสภา อบต.
  4. นายทินกร เซียรัมย์ ปลัด อบต.
  5. นายสัมฤทธิ์ ทนทาน
      โทร. 0-4453-7033
ประธานกรรมการบริหาร
  6. นายประดับ ฤกษ์ดี กรรมการบริหาร
  7. นายสุชาติ สมมีย์ กรรมการบริหาร

ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.