ตำบลบุสูง
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดโครงสร้างการบริหารของ อบต.
  0. สำนักงาน อบต. บุสูง
      โทร. 045-601590
  1. นายลำดวน สารโท ประธานสภา อบต.
  2. นายนันทชัย ชาญชิตร รองประธานสภา อบต.
  3. นายสุวัฒน์ มะณู นายก อบต.
  4. นางจอมศรี ทวี รองนายก อบต.
  5. นายอมร ศรไชย ปลัด อบต.
  6. นายศิริชัย บุญพามา สมาชิก อบต
  7. นายเขียน มังษา สมาชิก อบต.
  8. นายปีนัง สำเภา สมาชิก อบต.
  9. นายพรม พรรณนา สมาชิก อบต.
  10. นายสมัย พันธพัฒน์ สมาชิก อบต.
  11. นายสง่า ธรรมดา สมาชิก อบต.
  12. นายสมศักดิ์ พรรณา สมาชิก อบต.
  13. นายรัตน์ พิมล สมาชิก อบต.
  14. นายมิตร เพ็งแจ่ม สมาชิก อบต.
  15. นายนพนันท์ สมใจ สมาชิก อบต.
  16. นายเหมียน สมยง สมาชิก อบต.
  17. นายหวัน เขตนิมิตร สมาชิก อบต.
  18. นายจักรกฤษณ์ ถาวร สมาชิก อบต.
  19. นายพรมมา อุทัย สมาชิก อบต.
  20. นายประสิทธิ์ เข็มทอง สมาชิก อบต.
  21. นายบุญสี ปูตะเลส สมาชิก อบต.
  22. นายบัวพันธ์ คำฉิม สมาชิก อบต.
  23. นายเสงี่ยม ฤทธิ์เดช สมาชิก อบต.
  24. นายสมพร ทองทรวง สมาชิก อบต.
  25. นายเวียน อำไพ สมาชิก อบต.
  26. นางสุนีวรรณ จันทะสิลา สมาชิก อบต.
  27. นายสถิตย์ ขุมคำ สมาชิก อบต.
  28. นายอัมพร ทองกันยา สมาชิก อบต.
  29. นายสมพร พรรณนา สมาชิก อบต.
  30. นายสาคร ภูลสวัสดิ์ สมาชิก อบต.
  31. นายชัชชัย พิมพ์ทอง สมาชิก อบต.
  32. นายหัด ลาโพธิ์ สมาชิก อบต
  33. นายจันดา พรรณนา สมาชิก อบต
  34. นายอ้วน หารบุรุษ สมาชิก อบต
  35. นายสาคร พรมชาติ สมาชิก อบต
  36. นายสมบัติ บรรจง สมาชิก อบต
  37. นางสมภาณ เพชรล้วน สมาชิก อบต
  38. นายไพบูลย์ กัลยาโพธิ์ สมาชิก อบต
  39. นายคำกอง ดวนใหญ่ สมาชิก อบต
  40. นายสุนัน แสงแก้ว สมาชิก อบต
  41. นายแพง สุระโยธิน สมาชิก อบต
  42. นางกมลชนก ชาวดร สมาชิก อบต
  43. นายอภิสิทธิ์ เพ็งแจ่ม สมาชิก อบต
  44. นายสุรัตน์ มะณู สมาชิก อบต
  45. นายคำพันธ์ มังษา สมาชิก อบต

ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.