ตำบลอุ่มเม่า
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดโครงสร้างการบริหารของ อบต.
  0. สำนักงานอบต. อุ่มเม่า
      โทร. 0-4361-1089
  1. นายพลรบ พลเยี่ยม ประธานสภา อบต.
  2. มีภาพ นายไหม ทิพศรี รองประธานสภา อบต.
  3. นางสร้อยสรรค์ เย็นวัฒนา เลขานุการสภา อบต.
  4. มีภาพ นายอภิชาติ โถมูล นายก อบต.
  5. มีภาพ นายกิตติดาว มะลาไสย์ รองนายก อบต.
  6. มีภาพ นายสนิท ล้ำจุมจัง รองนายก อบต.
  7. นายอุดร ประทุมชาติ เลขาฯ นายก อบต.
  8. นางวัฒนา ขวัญแก้ว ปลัด อบต.

ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.