ตำบลบ้านด่านนาขาม
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดโครงสร้างการบริหารของ อบต.
  0. สำนักงาน อบต.
      โทร. 08-1022-7643
  1. นายสอน แสนกุณา ประธานสภา อบต.
  2. นายเสถียร เรืองเดช รองประธานสภา อบต.
  3. นายสายรุ้ง แสนเกียง นายก อบต.
  4. นายแสวง แสงสุวรรณ์ รองนายก อบต.
  5. นายวันชัย แสนเจริญ รองนายก อบต.
  6. นางธัญชนก แก้วแจ้ง เลขานุการนายก อบต.
  7. นายประสาร เชียงไฝ ปลัด อบต.
  8. นายชุ่ม จันสอน สมาชิก
  9. นายบุญสืบ ศรีจันทร์ฉาย สมาชิก
  10. นายสมหวัง เอี่ยมงิ้วงาม สมาชิก
  11. นายสมยศ อินบัว สมาชิก
  12. นายบุญช่วย รู้หลัก สมาชิก
  13. นายสังเวียน ใจคำ สมาชิก
  14. นายวุฒิชัย คงยืน สมาชิก
  15. นายสัก ทะวะดี สมาชิก
  16. นายสนาม มาใกล้ สมาชิก
  17. นายสว่าย ผาผึ้ง สมาชิก
  18. นายบุญธรรม จินดา สมาชิก
  19. นางพิศมัย เอื้ออรุณ สมาชิก
  20. นายเหลือง ทรัพย์มามูล สมาชิก
  21. นายเส็ง คำคุ้ม สมาชิก
  22. นายเจริญ แก้วเปี้ย สมาชิก
  23. นายตัน แก้วใจ สมาชิก
  24. นายปลอด หอมสุ่ม สมาชิก
  25. นายนิพนธ์ ชัยลอม สมาชิก

ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.