ตำบลหนองหลุม
อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดโครงสร้างการบริหารของ อบต.
  0. สำนักงาน อบต.หนองหลุม
      โทร. 056-692112
  1. นายธนัท มูลดี
      โทร. 08-1786-6547
ประธานสภา อบต.
  2. นายถวิล บรรบุตร
      โทร. 08-6210-2039
รองประธานสภา อบต.
  3. นายชำนาญจิตร มาน้อย
      โทร. 08-1379-8360
เลขานุการสภา อบต.
  4. นายสุทน เรืองเพชร
      โทร. 08-1532-6696
นายก อบต.
  5. นายสมร อ่อนเพชร
      โทร. 08-9856-3629
รองนายก อบต.
  6. นายจง เพชรรอด
      โทร. 08-1043-2286
รองนายก อบต.
  7. นางสาวพัทธ์ธีรา อิ่มพรรณไชย
      โทร. 08-1941-6866
ปลัด อบต.
  8. นางสาวพัทธ์ธีรา อิ่มพรรณไชย
      โทร. 08-1941-6866
เลขานุการกรรมการบริหาร อบต.

ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.