ตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดโครงสร้างการบริหารของ อบต.
  0. สำนักงาน อบต. ชำแระ
  1. นายละออ ขำละม้าย นายก อบต.
  2. นายสุรชัย ลี้สมบูรณ์ผล ปลัด อบต.
  3. นายไพโรจน์ ยี่บุญ
      โทร. 08-1943-3793
ประธานกรรมการบริหาร อบต.
  4. นายเต๋า อิ่มแย้ม
      โทร. 08-1378-4897
กรรมการบริหาร อบต.
  5. นายบุญแจ้ง สูนพลอย
      โทร. 08-1485-4124
กรรมการบริหาร อบต.
  6. จ.อ.เดโช กลิ่นโพธิ์กลับ
      โทร. 08-1986-8983
เลขานุการกรรมการบริหาร อบต.

ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.