ตำบลจรเข้เผือก
อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดโครงสร้างการบริหารของ อบต.
  1. นายคมสัน สงวนพันธ์
      โทร. 08-9031-1145
ประธานสภา อบต. จรเข้เผือก
  2. นายสนั่น ไทรพวงโพธิ์
      โทร. 08-6164-3416
รองประธานสภา อบต. จรเข้เผือก
  3. นายปรีชา เข็มศรี
      โทร. 08-6161-7755
เลขานุการสภา อบต. จรเข้เผือก
  4. นายเจด็จ บุญยัง
      โทร. 08-9550-4871
นายก อบต. จรเข้เผือก
  5. นายชัยยุทธ ศรีสุขอร่าม
      โทร. 08-1199-8312
รองนายก อบต. จรเข้เผือก
  6. นายไพรัชช์ พงษ์พัว
      โทร. 08-1014-7691
เลขานุการนายก อบต. จรเข้เผือก
  7. นายปรีชา เข็มศรี
      โทร. 08-6161-7755
ปลัด อบต. จรเข้เผือก

ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.