ตำบลบางริ้น
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดโครงสร้างการบริหารของ อบต.
  0. สำนักงาน อบต. บางริ้น
  1. นายกิตติวัตร ฝอยทอง ประธานสภา อบต.
  2. นายเทิดศักดิ์ คงโต นายก อบต.
  3. นางนันทพร ตัณฑะจินะ
      โทร. 077-835152
ปลัด อบต.
  4. นายเทิดศักดิ์ คงโต ประธานกรรมการบริหาร อบต.
  5. นายอาวุธ สมุทรสาร กรรมการบริหาร อบต.
  6. นายกรีฑา ยกย่อง กรรมการบริหาร อบต.
  7. นายโชคชาย พรัดรักษา สมาชิกสภา อบต.
  8. นายวิชัย เภาวิเศษ สมาชิกสภา อบต.
  9. นายสมศักดิ์ กรพัฒนากุล สมาชิกสภา อบต.
  10. นายเกษม คงตุก สมาชิกสภา อบต.
  11. นายก้องเกียรติ เภาวิเศษ สมาชิกสภา อบต.
  12. นายเชย นุ่นแก้ว สมาชิกสภา อบต.
  13. นายพรเทพ สมาชิกสภา อบต.
  14. นายโชคชัย ไทยเจริญ สมาชิกสภา อบต.

ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.