ตำบลคอลอตันหยง
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดโครงสร้างการบริหารของ อบต.
  0. สำนักงาน อบต. คอลอตันหยง
      โทร. 08-1898-2090
  1. นายอดุลเลาะ มาหนิ ประธานสภา อบต.
  2. นายหะมะ ระโอ รองประธานสภา อบต.
  3. นางกัลยา แก้วขาว เลขานุการสภา อบต.
  4. นายมะดารี เจ๊ะมะ นายก อบต.
  5. นายเชิดชัย พรหมราชแก้ว ปลัด อบต.
  6. นายมะดารี เจ๊ะมะ
      โทร. 073-335591
ประธานกรรมการบริหาร อบต.
  7. นายหามะ เจะแต กรรมการบริหาร อบต.
  8. นายดอเลาะ เจะลอ กรรมการบริหาร อบต.

ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.